info akcije magazine id mail english
02DelavnicaDobro : slaboKritika : polemikaPisma bralcev
TraktaT - arhitekturna porota 28. 01. 2008


V novembru 2007 je TrajekT izvedel delavnico pisanja o arhitekturi in prostoru. 24 udeležencev je napisalo članke o različnih sodobnih stavbah in ureditvah. Pisci so skušali na razumljiv in privlačen način opisati prostorska in arhitekturna vprašanja, ki se odpirajo ob obravnavanih projektih. Tako je nastal katalog nekaterih pomembnih arhitekturnih in prostorskih problemov s katerimi se danes soočamo v tem prostoru in ki nedvomno terjajo premislek. Želimo si, da bi bilo tovrstnega kritičnega poročanja vse več, ne le na naših spletnih straneh, temveč v vseh medijih. Tudi z delavnico pisanja smo želeli prispevati k temu cilju.