info akcije magazine id mail english
07topikprojektrew <<rec>>defekt
19. 5. 2003

Generic BTC

Anja Planišček & Matevž Čelik
Leta 1994 je Rem Koolhaas napisal svoj znameniti tekst 'Generic City'. Njegovo pisanje je postalo ključni teoretski tekst devetdesetih, ki je sprožil številne polemike, raziskave in postal tudi podlaga nekaterih arhitekturnih izdelkov. Tekst je po našem mnenju seveda možno brati tudi drugače, predvsem kot kritiko, ki pa s svojim cinizmom ne ponuja rešilne bilke, temveč nastopa v nekakšni epski okamenelosti. Naša tranzicijska predmestja, tako tudi ljubljanski BTC, predstavljajo zelo zgovorno ilustracijo dejstev, ki se jih je že pred skoraj 10 leti s cinizmom lotil gospod Koolhaas, tu pa je njihovo seme šele padlo na plodna tla...

_________________________________________________
1.1
Kaj, če smo priča globalnemu osvobajajočemu gibanju: »Dol z značajem?« Kaj ostane potem, ko ni več identitete? Generično?

_________________________________________________
1.4
Vztrajanje pri sedanji koncentrični obsesiji iz nas vseh dela ljudi-mostov-in-predorov, drugorazredne državljane lastne civilizacije, ki jim je bedasto naključje skupnega izgona iz mesta odvzelo državljanske pravice

_________________________________________________
1.6
Generično mesto je mesto, osvobojeno ujetništva središča, prisilnega jopiča identitete. Generično mesto je prelomilo s tem destruktivnim krogom odvisnosti: je samo še odsev sedanje potrebe in sedanje zmožnosti. Je mesto brez zgodovine. Dovolj veliko za vsakogar. Lahko. Ne potrebuje vzdrževanja. Če postane premajhno, se pač razširi. Če se postara, se pač samo uniči in obnovi. Povsod je enako vznemirljivo – ali pa nevznemirljivo. 'Površno' je – tako kot hollywoodski studio lahko vsak dan ustvari novo identiteto.

_________________________________________________
2.1
Odločilni korak stran od podeželja, od poljedelstva k mestu, ni korak k mestu, kot smo ga poznali; je korak h generičnemu mestu, mestu, ki je tako prodorno, da je prišlo na podeželje.

_________________________________________________
3.1
Generično mesto je prostor šibkih in prožnih občutkov, le maloštevilnih čustev, ki so si daleč narazen, diskretno in skrivnostno kot velik prostor, ki ga osvetljuje nočna lučka.

_________________________________________________
3.2
Generično mesto doseže vedrino z evakuacijo javnega območja, tako kot pri protipožarni vaji. Urbana površina se zdaj prilagaja zgolj neizogibnemu gibanju, predvsem avtomobilom; avtoceste so višje različice bulvarjev in trgov, ki zavzemajo čedalje več prostora;...

_________________________________________________
3.3
Generično mesto je fraktalno, je neskončno ponavljanje istega, preprostega strukturnega modula; mogoče ga je rekonstruirati iz njegovih najmanjših enot, iz osebnega računalnika, celo iz diskete.

_________________________________________________
4.1
S svojo ikonografijo/storitvami je letališče koncentrat hiperlokalnega in hiperglobalnega v tem, da na njem dobiš stvari, ki jih tudi v mestu ni mogoče dobiti, hiperlokalnega v tem, da na njem lahko dobiš stvari, ki jih ne moreš dobiti nikjer drugje.

_________________________________________________
6.1
Velika izvirnost generičnega mesta je v tem, da kratko malo opusti to, kar ne deluje – kar je izrabljeno, da prevleko idealizma stre s kladivi realizma in sprejme, kar zraste na njegovem mestu... Generično mesto je vse, kar je ostalo od tega, kar je bilo nekdaj mesto.

_________________________________________________
6.3
Ulice so mrtve. To odkritje se je pokrilo z besnimi poskusi njihovega oživljanja. Javna umetnost, javne umetnine so povsod – kot da dve smrti ustvarjata življenje.

_________________________________________________
6.4
Generično mesto se od horizontalnosti približuje vertikalnosti. Nebotičnik je videti kot zadnja, dokončna tipologija. Požrl je vse drugo. Lahko je kjerkoli: na riževem polju ali v središču mesta – to ni več pomembno

_________________________________________________
6.10
Najboljša definicija estetike generičnega mesta je 'svobodni slog'. Kako naj ga opišemo? Predstavljajmo si odprt prostor, čistino v gozdu, mesto na ravnem. Gre za tri elemente: ceste, stavbe in naravo; ti so prožno povezani, navidezno brez razloga, v spektakularni organizacijski različnosti.

_________________________________________________
6.12
Ceste so samo za avtomobile. Ljudi (pešce) odpeljejo na vožnje (kot v zabaviščnem parku), na 'promenade', ki jih dvignejo od tal, nato pa izpostavijo celi vrsti skrajnih razmer – vetru, vročini, strminam, mrazu, notranjosti, zunanjosti, smradu, dimu – v zapovrstju, ki je groteskna karikatura življenja v historičnem mestu.

_________________________________________________
6.15
Generično mesto je dokončna smrt načrtovanja. Zakaj? Ne zato, ker ni načrtovano – pravzaprav velikanski komplementarni univerzumi birokratov in načrtovalcev porabijo neizmerno veliko energije in denarja, da bi ga dokončali; za ta denar bi bilo mogoče njegove poljane pognojiti z diamanti, njegova blatna polja tlakovati z zlatimi kockami...Toda njihovo najbolj nevarno in najbolj razveseljivo odkritje je, da načrtovanje sploh ni pomembno.

_________________________________________________
7.1
Generično mesto je (včasih od daleč) povezano z bolj ali manj avtoritarnim režimom – lokalnim ali nacionalnim. Navadno so se najbližji sodelavci »vodje« – kdor koli je že bil – odločili, da bodo razvili »središče« ali obrobje ali celo začeli z novim mestom sredi ničesar in tako sprožili razcvet, ki je mesto umestil na zemljevid.

"BTC smo ustvarili sami. Zgradili sta ga samo dve generaciji z lastnim znanjem, sposobnostjo in srcem."
-Jože Mermal, predsednik Uprave BTC d.d.-

_________________________________________________
9.8
Vsako generično mesto ima nabrežje, pa ne nujno ob vodi – lahko je, denimo, tudi puščava – ali vsaj nekakšen rob, kjer naleti na drugačne razmere, kakor da je možnost skorajšnjega pobega najboljše jamstvo za njegov užitek. Tukaj se turisti trumoma zbirajo okoli stojnic. Horde »krošnjarjev« jim poskušajo prodati »enkratne« vidike mesta.

_________________________________________________
9.9
Morski rakci so najboljša predjed. Ker je prehranjevalna veriga poenostavljena – priprava pa se spreminja -, imajo okus kot angleški muffins, to je, kot nič.

_________________________________________________
10.2
Edina dejavnost je nakupovanje. Toda zakaj nakupovanja ne bi jemali kot nečesa začasnega, provizoričnega, kar čaka na boljše čase. To je zgolj naša krivda – nismo se domislili nič boljšega, kar bi lahko počeli. Če bi bili isti prostori prenapolnjeni z drugimi programi – knjižnicami, kopališči, univerzami – bi bilo to imenitno – njihova veličina bi nas plašila.

_________________________________________________
11.1
Zaprite oči in si zamislite eksplozijo sivkasto rjave barve. V svojem epicentru brizga barvo vaginalnih gub (nerazvnetih), jajčevcev s kovinsko motnim sijajem, rumenkasto rjavega tobaka, prašnih buč; avtomobili postajajo beli kot nevesta...

_________________________________________________
11.3
Arhitektura generičnega mesta je po definiciji lepa. Gradijo jo neverjetno hitro, v še bolj neverjetnem tempu pa jo načrtujejo, tako da pride na vsako realizirano zgradbo – čeprav to ni čisto pravi izraz – okoli 27 opuščenih različic. Obstaja okoli 10.000 arhitekturnih birojev, o katerih nihče še nikoli ni ničesar slišal, vsi pa kar prekipevajo od novih zamisli. Arhitekti, ki delajo v njih, so vrejtno skromnejpi kot njihovi dobro znani kolegi, povezuje pa jih skupna zavest, da je z arhitekturo nekaj narobe in da jo lahko spremenijo samo njihova prizadevanja. Moč številk jim daje imenitno, bleščečo aroganco.

_________________________________________________
11.4
Uporaba silikona - ; »pročelje bomo razširili, kolikor se bo le dalo« - je sploščila vsa pročelja, zlepila steklo, kamen, jeklo in beton v prostorsko-časovni nečistosti. Te stičnosti dajejo videz intelektualne strogosti zaradi svobodne uporabe presojne lepljive sestavine, ki vse drži skupaj bolj z namenom kot z obliko – lepilo je zmagalo nad integriteto materialov.

_________________________________________________
11.8
Atrij je satanski izum, ki nesnovno lahko spremeni v snovno. Njegovo latinsko ime je večni porok arhitekture prvovrstnosti – zaradi zgodovinskih izvirov je ta tema neizčrpna. Jamskega človeka nastanjuje v neizprosnem velemestnem udobju.

_________________________________________________
11.9
Atrij je prazen prostor: praznine so temeljni stavbni element generičnega mesta. Paradoksno pa njegova votlost zagotavlja samo njegovo fizičnost; napihovanje volumna je samo izgovor za njegovo fizično manifestacijo.

_________________________________________________
11.10
Izbrani slog je postmoderen in bo tak tudi ostal.Postmodernizem je edino gibanje, ki se mu je posrečilo povezati prakso arhitekture s prakso preplaha.

_________________________________________________
11.11
Vsakršno upiranje postmodernizmu je nedemokratično. Ustvarja »skrivnost«, ovito okoli arhitekture, zarade katere se tej ni mogoče upreti, tako kot božičnemu darilu dobrodelne ustanove.

_________________________________________________
11.13
Pestrost ne more biti dolgočasna. Dolgočasje ne more biti pestro. Generično mesto je v svoji neskončni pestrosti že skoraj normalno: banalizirano; v nasprotju s pričakovanjem je prav ponavljanje postalo nenavadno in zato utegne biti drzno, razveseljivo. Toda to sodi že v 21. stoletje.

_________________________________________________
12.3
Ena od prevladujočih značilnosti generičnega mesta je stabilno vreme – ni menjavanja letnih časov - vedno je sončno –in vendar vse napovedi govorijo o tem, da se bo vreme neizbežno spremenilo in kmalu poslabšalo: oblaki nad Karačijem.

_________________________________________________
13.1
Če je azijsko, potem se »rahločutne« (čutne, skrivnostne) ženske kažejo v gibkih držah in vsepovsod obljubljajo (religiozno, seksualno) podreditev. Če ima goro, vsaka brošura, jedilni list, vstopnica in pano vztrajajo pri tem hribu, kot da lahko prepriča le trdna tavtologija. Njegova identiteta je kot mantra.

_________________________________________________
14.3
Spremembe se zgodijo takoj. Stvari se izboljšujejo. Kulture cvetijo, propadajo, oživljajo, izginjajo, opustošijo jih, napadejo, ponižajo, oskrunijo, so zmagovalne, se vnovič rodijo, imajo zlata obdobja, nenadoma obmolknejo – vse na istem kraju.

_________________________________________________
16.2
V vsaekm časovnem pasu so na voljo vsaj tri predstave Mačk. Svet obdaja Saturnov prstan mijavkanja.

_________________________________________________
16.3
Mesto je bilo nekdaj veliko seksualno lovišče. Generično mesto je podobno ženitni posredovalnici: učinkovito uravnava ponudbo in povpraševanje. Orgazem namesto agonije: to je napredek. Najbolj obscene možnosti naznanja najjasnejša tipografija; helvetica je postala pornografska.

_________________________________________________
Sorodni prispevki:
Kako velik je ta obred?
St. Supermarket

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Jetam
Brez naslova, 30.8. 2004, 21:20

B rezvezniki
T rošijo
C eneno


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
In 1994 Rem Koolhaas wrote his famous text 'Generic City'. His writing became one of the key theoretical texts of the 90's. It encouraged many discourses, researches and became finaly also a theoretical basis of several architectural products. Today we think, Koolhaas's 'Generic City' should be read a different way, as a critic, which didn't bring much salvation with its cinism, because it is epicaly stonehearted. Our transitional suburbia, like Ljubljana's BTC, therefore represents a picturesque illustration of the facts, which were written 10 year ago by Mr. Koolhaas and fell on the fertile ground here not only recently...na vrh