info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 12. 2006

Označena zanimivost kraške in istrske krajine

Tina Trampuš
Varstvo naravne in kulturne dediščine sta pogosto zelo povezana. To dokazuje tudi primer vaških kalov, edinih stoječih vod na krasu in v Istri. Ljudje so kale v preteklosti uredili za izboljšanje preskrbe z vodo. Danes so kali pomemben življenjski prostor živali in rastlin in ena od zanimivosti kraške in istrske krajine. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran, je v zadnjih letih izvedel več akcij za ohranitev kalov v sodelovanju z domačini.

Glavni namen zadnje izmed akcij je bil predvsem interpretacija varstva narave v pravem pomenu besede: kale približati obiskovalcem, jim pomagati spoznati in razumeti njihov pomen, navduševati nad naravo, obogatiti doživetja ter vzpodbuditi k ohranjanju. V ta namen smo v Borštu pri Kopru postavil table ob vaškem kalu. Table so pripravljene z upoštevanjem načel dobre interpretacije in so na ogled vse dni v letu.

Kali so edine stoječe vode in značilna krajinska prvina Istre in krasa. Ljudje jih imenujejo puči, peči, lokve ali mlake, naredili pa so jih zato, da so v njih zadrževali vodo za napajanje živine, pranje perila ipd. Njihov prvotni namen izgublja pomen, kali pa so bistveni za preživetje ogroženih vrst kot so pupki, žabe ali kačji pastirji. V vaseh, kjer so se ohranili, značilno zaznamujejo zgradbo in podobo podeželja, so pomemben življenjski prostor ali vir pitne vode za številne živali, turistična zanimivost in učni pripomoček ter prostor druženja za domačine.

V četrtek, 30.novembra 2006 smo na otvoritvi v Borštu predstavili table, ki so rezultat dobrega sodelovanja med strokovnjaki z različnih področij in laiki, ljubitelji narave. Stremeli smo k temu, da bi bila vsebina razumljiva širši javnosti ter zanimiva ne glede na to, v katerem letnem času obiščemo lokacijo. Predstavitev živalskega in rastlinskega sveta smo dopolnili s posebnostmi iz lokalne zgodovine, table pa opremili z barvnimi risbami. Vsebine je možno nadgraditi z dodatnimi materiali, npr. učnimi listi ali tematskimi zloženkami. Označili smo tudi dostop do obeh kalov v vasi. V ta namen smo oblikovali popolnoma nov piktogram, ki lahko označuje kal ali podobni objekt. Vabljeni na sprehod v Boršt pri Kopru!


Več:
>>www.interpretacija.si
>>Zavod RS za varstvo narave

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Tina Trampuš, je krajinska arhitekta zaposlena na Zavodu RS za varstvo narave, območna enota Piran.


Ob puču na Dolini je predstavljen pester svet živali in rastlin v puču in ob njem.


Tabla v središču vasi Boršt, katere oblikovna zasnova je v grobem določena s pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.


Piktogram označuje kal in je zasnovan za potrebe označitve takih ali podobnih prostorskih prvin. Predvsem je uporaben na smerokazih.
na vrh