info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 12. 2006

Znaki razpoznavanja organizacij v Mariboru in okolici
"Znaki razpoznavanja organizacij v Mariboru in okolici" sta razstava in niz spremljajočih dogodgov, ki jih na temo vizualnih komunikacij mariborskih organizacij pripravlja "Ljubor, združenje za kulturo bivanja, Maribor". Razstava je na ogled od 5. do 13. decembra 2006 v mariborskem Razstavnem salonu.

Spored dogodkov v razstavišču:

Četrtek, 7. decembra 2006, ob 18.00:
Okrogla miza z naslovom "Znaki razpoznavanja kot izraz kulture družbe"; v uvodu bodo ob diaprojekciji svoje izhodiščne teze predstavili Alenka Debenjak, univ. dipl. inž. arh., Jože Kos Grabar, univ. dipl. inž. geod., Mihaela Krevh, univ. dipl. inž. arh., in Peter Vernik, akad. slik..
Iztočnice:
''Za razčlenjeno družbo preštevilnih posameznikov in organizacij je značilno komuniciranje preko posrednikov in tehničnih pomagal. V taki družbi imajo znaki razpoznavanja pomembno vlogo. Niso le nosilci pomenov in prenašalci sporočil, temveč imajo številne druge razsežnosti. Izraženi v besedah manifestirajo jezik, ki je v rabi v nekem mestu ali deželi. Upredmeteni v oblikovanih fizičnih artefaktih izražajo oblikovalsko oz. umetniško veščino tistih, ki so jih ustvarili. Nameščeni na zgradbah so del arhitekture le-teh, večji primerki pa tudi urbanistična sestavina grajenih form mesta in njegove podobe ter prepoznavnosti....''

''V zvezi z znaki razpoznavanja se za Maribor kritičnemu opazovalcu lahko zastavijo naslednja vprašanja:
Ali je potrebno izboljšati in reorganizirati strokovno plat odločanja o oblikovanju in nameščanju znakov razpoznavanja na zgradbe v mestu?
Zakaj so znaki TAM-a s stolpa na železniški postaji končali na odpadu in ne v muzeju?
Zakaj na tabli, ki označuje začetek teritorija Mestne občine Maribor, ni navedeno, da je Maribor univerzitetno mesto?
Ali največji napis oz. znak razpoznavanja v Mariboru vsebuje slovenske, nemške ali angleške besede?
Ali v Mariboru katera institucija skrbi za kakovostne stare znake razpoznavanja, ki niso več v rabi?''


Ponedeljek, 11. decembra 2006, ob 18.00:
Predavanje z naslovom "Vizualne in pomenske razsežnosti označb veleblagovnic v Mariboru"; predaval in pogovor vodil bo Jože Kos Grabar, univ. dipl. inž. geod.

Sreda, 13. decembra 2006, ob 14.00
Vodeni ogleda znakov po ulicah v središču Maribora; ogled bo vodil Peter Vernik, akad. slik.

Razstavni salon
Grajska ul. 7
Mariboru, in sicer ob
Razstava je odprta ob delavnikih med 13.00 - 19.00, v soboto med 9.00 - 13.00.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh