info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
2. 11. 2006

Nagrade Maks Fabiani

Uredništvo
Letošnji dobitnik nagrade Maksa Fabianija je Prof. dr. Andrej Pogačnik, priznanje pa sta prejela Prof. Boris Podrecca in Marko Lavrenčič. Andrej Pogačnik jo je dobil za raziskovalno delo 'Optimalni scenariji razvoja slovenskih funkcijskih in statističnih regij', Boris Podrecca in Marko Lavrenčič pa za oblikovanje mestnega trga v Idriji.

Na uredništvo je prispelo poročilo oz. utemeljitev žirije o izboru nagrajencev.
Objavljamo ga v celoti:

Utemeljitev za nagrado Maks Fabiani
Nagrajenec: Prof. dr. Andrej Pogačnik, udia

Raziskovalno delo »Optimalni scenariji razvoja slovenskih funkcijskih in statističnih regij«, ki združuje nalogi: »Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij« ter »Optimalna strategija prostorskega razvoja Slovenije in njenih regij glede na evropske integracije« predstavlja v slovenskem prostoru nedvomno najbolj potrebni, a manjkajoči nivo prostorskega načrtovanja. Slovenski teritorij in akvatorij po skoraj nekontroliranem razpadu nekdanjih 63 slovenskih občin v današnjih 210, nedvoumno zahteva uvedbo drugega prostorsko upravljavskega nivoja: pokrajine – regije, ki bodo smotrno obvladovale nastali vakuum med osrednjim, državnim nivojem in razdrobljenimi občinami. Zato so za bodoči prostorski razvoj Slovenije danes izjemno pomembni vsi dokumenti, ki kljub formalni odsotnosti regij – pokrajin nakazujejo rešitve in uspešno vpetost v novi evropski prostor, ki ga Strategija republike Slovenije žal nakazuje le skromno.

Utemeljitev za priznanje Maks Fabiani
Nagrajenca: Prof. Boris Podrecca, udia in Marko Lavrenčič, udia

Načrt in izgradnja mestnega trga v Idriji predstavlja pomemben prispevek k osmišljanju javnih urbanih prostorov v Sloveniji ter pomeni tako v oblikovalskem kot vsebinskem pogledu svež in unikaten pristop k urbanističnem oblikovanju. Novi mestni trg deluje v antitezi s poševnino – naklonom ceste, ki vodi k gradu Gewerkenegg, kot kaskadna, več nivojska, a horizontalna površina. Trg ima načelno dve ločeni površini: zgornja, ki predstavlja mediteransko piazzo, in spodnja, ki deluje tako kot gledališka scena ter kot tržnica. V vsebinskem kontekstu mestni trg črpa svoj karakter iz zgodovinskih danosti prostora, tako da vključuje kripto podrte cerkev Sv. Barbare, simbolno pa tudi druge karakteristike Idrije: rudarske rove, vodna zajetja ter bližnje Divje Jezero. Voda tako postane nepogrešljiv element ureditve trga: iz fontane teče v kaskadah v kripto, kjer s svojim šumenjem ustvarja posebno zvočno okolje. Meščani, mestni svetniki in župan mesta Idrija so v sodelovanju z arhitektoma nesebično ustvarili v bodočnost zazrt mestni prostor za mnoge rodove zanamcev, ki bo dajal Idriji novo kvalitetno in enkratno identiteto, redko zaznavno v današnjem času hitrih učinkov.

Izvleček iz zapisnika o delu strokovne žirije za izbor del za nagrado Maks Fabiani s podaljšanim rokom oddaje dne 15.4.2006

V podaljšanem roku oddaje del za podelitev Nagrade Maks Fabiani dne 15.4.2006 sta prispeli še dve kandidaturi:

1. Kandidatura profesorja dr. Andreja Pogačnika, udia. za raziskovalno delo 'Optimalni scenariji razvoja slovenskih funkcijskih in statističnih regij', ki združuje nalogi: 'Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij' ter 'Optimalna strategija prostorskega razvoja Slovenije in njenih regij glede na evropske integracije' (leto izdelave 2003 – 2004, naročnik MOP in MŠZŠ)

2. Kandidatura arhitektov Borisa Podrecce & Marka Lavrenčiča za načrt in izvedbo prenove osrednjega mestnega trga v Idriji (leto izvedbe 2005, naročnik Mestna občina Idrija)

Sočasno s kandidaturo je profesor dr. Andrej Pogačnik poslal pismeno odstopno izjavo, s katero, zaradi kandidature svojega projekta, odstopa iz dela Strokovne žirije za izbor nagrade Maks Fabiani.

V skladu z določili statuta Nagrade Maks Fabiani, je Izvršilni odbor DUPPS na svoji 3. seji 25.4.2006 sprejel sklep, da predlaga Upravnemu odboru NMF, da za nadomestno članico Strokovne žirije NMF za leto 2006 imenuje dr. Mojco Šašek Divjak, udia.

Upravni odbor NMF je per rollam imenoval za nadomestno članico Strokovne žirije NMF za leto 2006 dr. Mojco Šašek Divjak, udia.

Strokovna žirija v novi sestavi se je sestala na 1. konstitutivni seji dne 9.5.2006 in imenovala mag. Petra Bassina, udia za začasnega predsednika.

Takoj po konstituiranju je komisija pristopila k ogledu obeh nanovo prispelih projektov. Po končanem skupnem delu so posamezni člani žirije za svoje individualno delo prevzeli kopije poročil vseh štirih projektov.

Več:
>>Ustanova Max Fabiani
>>www.trajekt.org

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Ustanova Max Fabiani
>>Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Nagrada MF= vrhunska stvaritev na področjih prostorskega ali urbanističnega načrtovanja, ki po presoji žirije pomeni najkvalitetnejšo tudi prostorsko ali urbanistično realizacijo ter prostorski ali urbanistični projekt slovenskega avtorja, ki je bilo potrjeno ali izdelano po januarju 2003

Priznanje MF= aktualna realizacija ali delo na področjih prostorskega ali urbanističnega načrtovanja oziroma pomembno delo s področja urbanistične teorije, kritike in strokovne publicistike, oziroma nasploh za prispevek k bogatitvi urbanistične kulture, izdelan po januarju 2003.Arh. Maks Fabiani


Slovenija


Idrija, Mestni trg

na vrh