info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 10. 2006

Spet nova verzija Zakona o prostorskem načrtovanju

DKAS
DKAS-ova Skupina za zakonodajo po daljši razpravi ponovno komentira zadnjo verzijo Zakona o prostorskem načrtovanju. Tokrat poziva k premisleku o posledicah, ki jih bodo po vsej verjetnosti sprožile predvidene spremembe v nacionalnem prostoru.

Po dveh letih različnih verzij novega zakona stroka ocenjuje, da prav vse različice nastajajočega zakona o urejanju prostora kažejo na namero po zniževanju standarda predpisanih delovnih metod in korakov ter kot take namigujejo, da se Sloveniji obeta šibkejša pravna podlaga za kakovostno prostorsko načrtovanje.

Z javno objavo tematskega zapisa svoje razprave skupina vabi k odzivom tudi druge prostorske načrtovalce in zainteresirano javnost. Zakonodajalca in vlado pa nagovarja, da ponovno premisli o možnostih za sistemsko in celovito obravnavo prostora v okviru tega zakona ter s tem o prevzemu vloge nosilca urejanja prostora.

Prostorsko načrtovanje se v vseh predlogih novega zakona osredotoča na območja poselitve in za gradnjo predvidena območja. S tem se odmikamo od prakse, v kateri prostorsko načrtovanje prevzema vlogo tistega, ki zaradi metod dela in razumevanja različnih razvojnih interesov strokovno usklajuje pogoje za uravnotežen razvoj v prostoru. S tem Slovenija odstopa od evropske prakse integralnega prostorskega načrtovanja. Da se Slovenija odmika od zgledne prostorsko načrtovalske prakse, je domači strokovni javnosti pretekli teden pritrdila tudi Evropska komisija, ko je proti Sloveniji sprožila postopek zaradi kršitve ključnega zakona o presoji vplivov projektov na okolje. V Bruslju so nas opozorili, da merila za določanje, ali je treba za posamezna dela opraviti presojo vplivov na okolje, niso primerno prelita v nacionalni pravni red. Posledica teh pomanjkljivosti je, da se projekti, pri katerih bi bilo morda nujno proučiti ekološke posledice, lahko morda izognejo temu postopku. Poenostavljanje postopkov na račun strokovno premišljenih rešitev po mnenju Evropske komisije in sekretarja za okolje Stavrosa Dimasa nikakor ni sprejemljivo.

Tudi zadnji predlog novega zakona (priponka pdf) predvideva spremembe, ki bodo razvoj v prostoru prepustile posameznim sektorjem. O tem DKAS-ova Skupina za zakonodajo predlaga širšo razpravo, kjer so zeželjena mnenja drugih prostorskih načrtovalcev in zainteresirane javnosti. Mnenja bodo objavljena na spletnih straneh DKAS.


Več:
>>ZPN verzija 10.10.2006
>>DKAS poziv odgovornim

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>ZPN verzija 10.10.2006
>>DKAS poziv odgovornimna vrh