info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
2. 10. 2006

Na ZAPS nič novega
V skladu s Statutom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije dr. Viktor Pust dne 22. maja 2006 sprejel sklep o razpisu volitev za predsednika ZAPS in člane skupščine ter o razpisu kandidacijskega postopka za dodatne člane disciplinske komisije, disciplinskega sodišča in za pomočnike disciplinskega tožilca. Vse postopke v zvezi s kandidiranjem in volitvami vodi volilna komisija v sestavi Janez Vrhunc (predsednik), Jadranka Grmek in Alenka Sfiligoj.

Kandidacijski postopek se je zaključil 28. avgusta 2006. Volitve po pošti se bodo zaključile 10.oktobra. V torek 3.oktobra vabi zdajšnji predsednik in edini kandidat za novega predsednika ZAPS dr. Vikrot Pust člane vseh organov ZAPS, nove kandidate in predstavnike društev in strokovne javnosti na predvolilno javno obravnavo z naslovom »Kako organizirati delovanje bodoče zbornice«. Če odmislimo dejstvo, da je rok za zbiranje kandidatur že minil in nas ne moti, da kandidacijske liste ne omogočajo optimalne zapolnitve možnih kvot članov v organih ZAPS, lahko predvolilni shod v prosotrih ZAPS ocenimo kot dobrodošlo novost v delovanju ZAPS.

V novem mandatnem obdobju pa se že napoveduje Dan arhitektov, ki bo v petek 10. novembra 2006 in ga bo spremljala podelitev priznanj, razstava ter simpozij: Dobra arhitektura, ki bo odprl razpavo v tematskih sklopih: Arhitekturni natečaji in javna naročila, Urbanistična in projektna dokumetnacija, Pooblastila in izobaževanje, Cenik in trg, Promocija v javnosti.

Istega dne bo zasedala tudi skupščina ZAPS na kateri bo vodenje prevzelo novoizvoljeno vodstvo.


Več:
>>www.arhiforum.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Rasto Kirn
edini kandidat/premalo kandidatov, 2.10. 2006, 11:11

Kaj naj to pomeni - je ugled ZAPS na tako nizki ravni, da nihče noče biti udeležen pri situaciji (razen nekaj tastarih)?

miha
kaj pomeni ZAPS, 2.10. 2006, 13:49

ZAPS je očitno zanimiva predvsem za nekatere, ki so že zraven in skrbijo, da tako tudi ostane. Drugače si odsotnsoti predvolilne kampanje oziroma kar predvolilnega medijskega molka, ni moč razložiti. Zgovarjanje na velike obveznosti, ki jih prinaša mednarodni angažma in jesenska prireditev ter prenova dokupljenih prostorov, je voda na mlin načrtnemu molju okrog novih volitev.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>www.arhiforum.si
Arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti smo v zbornici organizirani od leta 1997. Sprva kot strokovno samostojna Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov (MSA) pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), z letom 2003 pa smo dobili samostojno Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, ki se je končno konstituirala v začetku leta 2004.

ZAPS šteje okoli 1300 članov. Članstvo v zbornici se pridobi na osnovi strokovne kvalifikacije (ustrezna diploma, praksa in strokovni izpit) ter je pogoj za izdelovanje projektne dokumentacije. Osnovni namen ZAPS je skrb za kvaliteto strokovnega dela, za ureditev razmer na trgu, ki so predpogoj za kvaliteto dela in skrb za izobraževanje ter izvajanje javnih pooblastil.

ZAPS je članica Evropskega sveta arhitektov (ACE) organizacije s sedežem v Bruslju, ki združuje uradne strokovne organizacije arhitektov iz vseh petindvajset držav članic Evropske unije ter večine držav kandidatk kakor tudi iz Švice in Norveške.Sedanji in bodoči predsednik na ustanovnem zboru ZAPS.
na vrh