info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 9. 2006

Preobrazba Tobačne tovarne

Uredništvo
Do 20. novembra 2006 je v teku projektni, enostopenjski in anonimni natečaj za pridobitev najprimernejše rešitve za preobrazbo območja Tobačne tovarne v Ljubljani, ki ga razpisuje IMOS–G, d.o.o. v sodelovanju z MOL in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.


Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve preobrazbe območja Tobačne tovarne poteka po pravilih odprtega javnega natečaja na podlagi Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov in programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna in dele območja urejanja VS 2/5 Postojnska ulica in CS 2/39 Vrtača. Načrt določa, da se strokovne rešitve za to območje pridobijo z javnim natečajem, ki ga financira investitor.

S preobrazbo območja nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani imajo razpisovalci v mislih preureditev enega pomembnih mestotvornih območij z mešanim programom v sodoben, inovativen, večnamenski kompleks objektov. Rešitve morajo med drugim maksimalno izkoristiti razvojni potencial lokacije ter zagotoviti preobrazbo degradiranega območja v visoko kakovostno in programsko bogato večnamensko mestno območje.

Natečajna naloga obsega revitalizacijo celotnega območja, ki obsega 61.736 m2 in vključuje ohranjene objekte in gradnjo predvsem na naročnikovem zemljišču ter ostale ureditve območja, ki ga omejujejo železniška proga na severu, Tržaška cesta na jugu, Tivolska cesta na vzhodu in na zahodu Oražnova ulica.

Razpis je objavljen na >>www.arhiforum.com

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnež
Brez naslova, 28.9. 2006, 15:07

Katera je pravna podlaga, ki iz sedaj veljavne prostorsko-planske "industrijske" cone dela "mešani program" in zakaj ne kateri drug še možni program "namenske rabe"?

Zakaj se govori o degradiranem območju, če pa ima velik del tega precej visoko kulturno vrednost po opredelitvah spomeniško varstvene stroke?

Iz stavka - "Načrt določa, da se strokovne rešitve za to območje pridobijo z javnim natečajem, ki ga financira investitor." - ni razvidno, kateri "načrt" je mišljen?

Kakšne vrste strokovnih rešitev se bodo z natečajem pridobivale? Programske, urbanistične rešitve optimalne namembnosti glede na potrebe mestnega prostora, privlačnosti prometne umestitve in dostopnosti v širšem prostorskem okviru, okolje-varstvene in podobne urbanistično prostorske rešitve preobrazbe ali samo arhitekturne rešitve na podlagi že diktiranega programa??

Kako se vsebinsko vse navezuje na nove strateške razvojne in prostorske mestne plane, ki jih še ni?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>www.arhiforum.com
na vrh