info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 7. 2006

Vlada ni za strateško načrtovanje prostora

Uredništvo
Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju strokovno še vedno ne ustreza sodobnim evropskim praksam in v primerjavi s preteklo dolgoletno razmeroma dobro prakso na področju urejanja prostora v Sloveniji lahko pomeni odmik nazaj, meni delovna skupina za zakonodajo pri DKAS. Kot poročajo na spletnih straneh >>www.dkas.si naj bi odbor Vlade za gospodarstvo predlog Zakona o prostorskem načrtovanju (predlog z dne 17. 07. 2006) obravnaval 25. julija 2006.

V predlogu so upoštevane nekatere pripombe. Vendar na DKAS ocenjujejo, da predlagana terminologija in opredelitev vloge in vsebine prostorskih aktov kažeta na izjemno poenostavljeno razumevanje prostorskega razvoja, predvsem pa na nepriznavanje potrebe po celovitem obravnavanju prostora v teritorialnem in vsebinskem pogledu. Prostorsko načrtovanje naj bi se omejevalo le na območja poselitve, prostorske probleme v preostalem (odprtem) prostoru pa naj bi obravnavali v okviru kmetijstva in ohranjanja narave. Delovna skupina za zakonodajo pri DKAS ni zadovoljna s tem, kako predlog zakona ureja področje razvoja in urejanja krajine oz. odprtega prostora. Strateško planiranje oz. prostorsko načrtovanje je za zakonodajalca nepotrebno, vključevanje nosilcev urejanja prostora se omejuje in kakovostne strokovne podlage postajajo obrobnega pomena.

Delovna skupina DKAS je izpostavila kar nekaj bistvenih pomanjkljivosti, s katerimi se strinjajo tudi v strokovnih krogih drugih stanovskih organizacij. Tako navajajo, naj bi se državni in občinski prostorski načrti naj bi se pripravljali kot neposredna podlaga za PGD projekte. V primeru državnih prostorskih načrtov je tako mogoče pričakovati izjemno dolgotrajne postopke priprave, težavno medresorsko in medobčinsko usklajevanje ter s tem nujno oviranje implementacije investicij.

Slabost novega predloga je tudi, da ukinja regionalno raven prostorskega načrtovanja in uvaja regionalne prostorske načrte, ki so le novo ime za v obstoječi zakonodaji znane in v praksi neuveljavljene medobčinske lokacijske načrte. Občinski podrobni prostorski načrt naj bi se pripravljal le za nekatere prostorske ureditve, ker naj bi bil že občinski prostorski načrt podlaga za PGD. Predlog ukinja sedanjo lokacijsko informacijo in ne ponuja nobenega ustreznega nadomestila. Predlog zakona ne odpravlja sedanjih postopkovnih in vsebinskih dilem v zvezi z razmerjem med CPVO in PVO.

Iz predloga zakona ni možno razbrati, da bi država želela prevzemati pobudo za določanje strateških ciljev , usmeritev in prioritet prostorskega razvoja ali da bi prevzemala pomembnejšo vlogo na področju razvijanja in spodbujanja strokovnega dela na področju urejanja prostora. Predlog zakona zato v ničemer ne izboljšuje sedanjih razmer in hkrati prinaša v prakso vrsto nedoslednosti ter nepretehtanih določil, kar bo vplivalo na dodatno zmedo in negotovost v postopkih urejanja prostora na vseh ravneh.


Več:
>>Novi Zakon o prostorskem načrtovanju na Vladi RS
www.dkas.si / 25.07.2006
>>Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju / *.pdf

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Marko
Brez naslova, 27.7. 2006, 11:47

Naj svoje misli o zakonu strnem z opazko, da je v uvodu, kjer naj bi bili pojasneni glavni razlogi za sprejem novega zakona, namenjen enak obseg obrazložitvi razlogov za novi zakon kot povzetku tuje zakonodaje.
Kadar ni štofa, se uporabijo mašila, ne?


Miha
umik s programa, 27.7. 2006, 12:19

Vlada na seji predloga ni obravnaval. Očitno je med tistimi, ki so morali predlog prebrati še nekaj takih, ki razmišljajo o posledicah tovrstnih sprememb zakonodaje in so vsaj tokrat uspeli to dovolj dobro razložiti odgoovornim.
Še sreča, ker stroka v glavnem dogajanje samo še opazuje!


Martina Lipnik
Strategija prostorskega reda, 1.8. 2006, 14:19

Polno podpiram napisano.
Že večkrat sem objavila, da ocenjujem prostorske razmere za tako hude, da bi v državi potrebovali "varuha "prostorskih" pravic", na vsak način pa profesionalni interdisciplinarni (voljeni?) Strateški svet - če že vse javne službe z ministrtvom vred ne zaležejo!?
V prvi vrsti in brezpogojno bi bilo pa treba pritisniti na vse državne inštance , da se zopet in nemudoma najprej vzpostavi "urbanistična" inšpekcija - oziroma, da vsaj gradbena inšpekcija začne opravljati nadzor iz tega področja tako, kot ji je naložen z zakonom, pa ga načrtno ne izvaja.


Aleš Šarec
Strateški svet za prostorski red, 14.8. 2006, 22:55

Boris, bravo! Da si ob "sranju", ki ga spušča MOP z novim zakonom o prostorskem redu, glasno povedal (predvsem vaši koaliciji), da Slovenija ne potrebuje le gospodarskih in socialnih reform temveč tudi reformo urejanja prostora na področju zakonodaje, organizacije državne in lokalne uprave, pa tudi šolstva s tega področja. ker je prostorski red v Sloveniji totalno diskriminiran v sistemu splošnega razvoja. Zlasti pa, da prostorski red ni samo stvar MOP-a temveč zadeva prostorski red v Sloveniji totalno diskriminiran v sistemu splošnega razvoja. Prosorski red namreč ni samo stvar Minisrstva za okolje in oprostor, temveč zadeva vlade v celoti, torej vseh mnistrstev, odgovornost tudi lokalnih skupnosti in v sodobni doktrini planiranja tudi visoka odgovornoststroke in civilnih združenj.
Vlade z VSEMI ministrstvi, lokalnih skupnosti in v sodobni doktrini planiranja tudi visoka odgovornost stroke in civilnih združenj.
Ki pa se kaj malo brigajo za to. Slišati še posebej sploh ni mladih, ki jih bolj zanima "umetnostna" arhitektura kot skrb za naš omejen prostor in okolje.


Maja
red, 17.8. 2006, 15:53

Pravkar je za mano daljši intervju s sodelavcem mednarodne institucije, ki pripravlja konferenco Skills for Sustainable Communities. Ker pri nas nihče posebej resno ne jemlje tovrstnih stvari, me je presenetila zavzetost in predvsem globina vprašanj. Pustim ob strani neprijetni občutek, ker ne vem prav dobro, kaj se v moji državi na tem področju dogaja in upam, da bodo bolj odgovorni posredovali organizatorjem prave inofrmacije.
V smlslu priprav pa sem na vladni strani danes pregleda DRP in tudi strateško presojo, ki z njim v zvezi nastaja. Kot piše že kolega Šarec in je znano tudi drugim, prostor v naši državi ostaja neopažen razvojni vir. Večkrat sem že izpostavila tezo, da tega ni treba pripisati naključju. Gre za kombinacijo pomanjkanja znanja in hotenega odrivanja problemov.
Ne znam povedati, ali lahko težave reši kakšna upravna reorganizacija. zgodovina varstva okolaj pravi, da resne družbene probleme v osredje politične pozornosti in s tem bliže pravim rešitvam porineta le stroka in javnost. Ne vem, s kakšnimi strokovnimi telesi in službami bi lahko stekla vsebinska komunikacija z odločevalci, ker menim, da le ti niti ne čutijo potrebe po njej. Krivda je izrecno na strani tistih, ki zadeve razumejo in vendar molčijo. Tako nekako kot bi zdravniki ljudem ne odkrili skrivnosti umivanja zob in raje v miru pripravljali razne politike, razstave, konference in kongrese, medtem ko bi narod čakal na odrešitev njihovih svedrov in klešč.
V državah, ki jim pripisujemo visoko stopnjo prostorske kulture razumejo trajnostni razvoj kot priložnost za poudarjanje novih prioritet in iskanje novih razvojnih možnosti. V tem okviru si na veliko prizadevajo na področju izobraževanja za udeležbo v trajnostno naravnanem modelu razvoja, ki velike upe polaga v mobilizacijo vsakega posameznika in njegovo sposobnost sodelovati pri v razvoju. Odveč je verjetno poudarjatii, kakšne možnosti in stranske učinke prinaša družbi, lokalnim skupnstim in posameznikom prav izobraževanje na temo prostorskih vrednot in planiranja. Tudi o tem zaenkrat razpravljamo le na akdemski ravni. O zakonodaji in njenih psremembah pa se sploh govori samo še s pridržanim dihom.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Novi Zakon o prostorskem načrtovanju na Vladi RS
www.dkas.si / 25.07.2006
>>Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju / *.pdfna vrh