info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 7. 2006

Rektorica zagotavlja premišljenost posegov v Kopru

Uredništvo
V prispevku >>Novogradnje v historičnih mestnih jedrih je omenjena tudi gradnja novega rektorata v Kopru. Na prispevek se je med drugim odzvala rektorica Primorske univerze dr. Lucija Čok in svoje mnenje podprla z nekaj fotografijami. Prej omenjeni prispevek je v maju pripravila skupina umetnostnih zgodovinarjev, pod njim pa so podpisani njihovi kolegi in nekaj arhitektov (nekateri tudi brez svojega soglasja).

***
V članku Spomeniška (ne)varnost, >>Novogradnje v historičnih mestnih jedrih, ste med drugim zapisali: »Največjo pozornost je vzbudila predvsem grafična podoba novogradnje, javno predstavljena na panoju zidarskih odrov, ki je bila tudi povod za pobudo izvršnega odbora Slovenskega umeztnozgodovinskega društva, da bi se projekt Armerije in Foresterije natančneje predstavil. (…) Ob tako občutljivem problemu, kot je umeščanje novogradnje ob kulturne spomenike državnega pomena, bi bila na tiskovni konferenci simulacija vpetosti načrtovanega objekta v okolico povsem na mestu, tako pa bojazen o končni podobi Titovega trga v Kopru ostaja še naprej prisotna.«

Veseli smo spremljanja in strokovne pozornosti, ki jo namenjate nastajanju nove fakultete in rektorata Univerze na Primorskem. Tudi zato Vas želim, in imam kot rektorica Univerze na Primorskem za svojo dolžnost, seznaniti in Vam zagotoviti, da smo kot lastnik in investitor prenove in novogradnje v koprskem historičnem jedru zelo premišljeno načrtovali vse posege v prostor in skrbno pazili, da ne bi okrnili končne podobe Titovega trga. V dodatno potrditev navedenega Vam v priponkah posredujem fotografije Titovega trga in objekta, ki nazorno dokazujejo, da podoba Titovega trga ni okrnjena iz nobenega zornega kota, tako na samem Titovem trgu kakor tudi na prihodu vanj.

S cenjenim spoštovanjem,

Dr. Lucija Čok,
rektorica Univerze na Primorskem


Več:
>>Novogradnje v historičnih mestnih jedrih, TrajekT 16.05.2006

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnež
še bo napeto!, 20.8. 2006, 14:02

Če že ne zunanjost bo pa okrnjena notranjost .... počakajte pa boste videli kako investitor in projektantje so v svojo korist spremenili prvotne smernice pomeniškega varstva in veljavne predpise ......

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Novogradnje v historičnih mestnih jedrih, TrajekT 16.05.2006


Vizualizacija novega dela rektorata. (www.plusminus30.si)
na vrh