info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
23. 6. 2006

Arhitekti in umetniki za piranske osnovnošolce

Uredništvo
Občina Piran pripravlja projekt "Piran moje mesto - Strategija prenove mesta". Namen strategije je zasnovati fizično in vsebinsko prenovo ter razvijanje pripadnosti mestu Piran. V občini si prizadevajo, da bi strategijo zastavili z aktivno vključenostjo posameznikov, prebivalcev in obiskovalcev mesta.

Prizadevanja za prenovo starega Pirana potekajo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Pogledi posameznikov na reševanje posameznih problemov in izzivov so bili pogosto spregledani. V občini menijo, da je prepad med strokovnjaki uporabniki pogosto preširok, da bi ga lahko preskočili sami od sebe.

Zato so zasnovali akcijo "umetniki in arhitekti za Piran". V pozivu, ki ga je podpisala županja Vojka Štular, vabijo vse, ki želijo prispeveti k prijetnejšemu in lepše urejenemu Piranu, da naslikajo svoj pogled na Piran. Organizatorji akcije dopuščajo kakršno koli tehniko: skico, akvarel, grafiko, svinčnik, fotomontažo, 3D prikaz, kolaž... Prispevki naj prikazujejo Piran, kakršnega avtorji vidijo danes in kakor si ga predstavljajo jutri. Kakšen Piran je in kakšen bi moral biti.

Poslane prispevke bodo na občini javno razstavili. Otvoritev razstave predvidevajo sredi julija, jeseni pa nameravajo izvesti dobrodelno dražbo razstavljenih izdelkov. Sredstva, ki jih bodo pridobili na dražbi nameravajo nameniti posebnemu skladu, ki bo podpiral dodatno izobraževanje osnovnošolskih otrok v mestu. Več informacij o akciji dobite pri pristojnih občinskih službah.


Več:
>>Občina Piran

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

maja
z risbo do stanja - načini sodelovanja, 23.6. 2006, 14:51

Lepa akcija. Upam, da bo spodbudila predvsem razprave in navedla k premisleku in kritiški presoji čim več kar najbolj različnih ljudi.
Dejstvo namreč je, da so zato, da bi presegli mnenjske razlike, uskladili poglede na razvojne možnosti in tako oblikovali izhodišča za spremembe in način ravnanja s prostorom izumili že marsikaj. Nobena od tehnik ne prekaša učinkov nepsorednega sodelovanja v pogovoru. Razprave z otroci, turisti, turističnim idleavci, lastnik itrgovin, lastniki hotelov, mladim in straimi, vikendaši in stalno bivajočimi so edine, ki lahko razprejo paleto problemov in pogleodv in prispevajo k opredlitiv skupnih razvojnih ciljev.

Prepad med stroko in uporabniki je posledica obojestranske "gluhosti" in predvsem skromnih priložnosti za pogovor, razpravo in kar je še tehnik, ki ljudi navedejo na premislek o lastnih idejah in jih umestijo v kontekst drugih misli in idej ter posredno vplivajo na oblikovanje skupnih vrednot in ciljev. Razprave so zahtevne in drage, časovno potratne in včasih odvratne. Pa vendar na sovj način pomagajo.

Vabilo za psoredovanje idej skozi risbo in sliko je lahko odlična iztočnica, priprava na resno razpravo. Napeljalo bo interesente, da posredujejo svoje zamisli, v rapzravi pa jih bodo soočili z drugimi in preverili njihovo moč ter sodelovali pri oblikovnaju kolektivne predstavne podobe, sprejemljive za širši krog ljudi. Seveda bodo tudi "strokovnjaki" morali v razpravi znati še kako dobro razložiti svoje ideje ter pridobiti naklonjenost udeležncev zanje. V nasprotnem priemru bodo morali od njih odstopiti in prevzeti ideje, ki bodo združile več zainteresiranih in prepričale tudi odogovorne za urejanje prostora v občini.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Občina Piran
na vrh