info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 6. 2006

Šumi bodo posebej predstavili "strokovni javnosti"

Uredništvo
Danes zvečer bo ob 19.30 v veliki sejni dvorani Mestne hiše potekala javna predstavitev projekta Šumi za strokovno javnost. Predstavljeni bodo tudi prostorski izvedbeni akti za to območje. Predstavitev organizira oddelek za urbanizem MOL.

Predstavitev postopka priprave izvedbenega akta bo podal načelnik Oddelka za urbanizem mag. Miran Gajšek, projekt Šumi pa bo predstavil Boris Podrecca. V nadaljevanju je predvidena razprava, na katero so vabljeni predstavniki DAL, DKAS, DUPPS, obeh urbanističnih svetov, odbora za urbanizem pri Mestnem svetu, predstavniki četrtne skupnosti center in mestni svetniki.

V maju 2005 je skupina arhitektov (D.Hvala, G.Košak, S.Kristl, J.Lajovic, V.Pust, J.Vrhunc), ki se je udeležila javne razprave ob razgrnitvi prostorskih aktov za Šumi in Kongresni trg podala izjavo, v kateri je izrazila svoje nestrinjanje s predstavljenimi akti. Skupino je zmotilo dejstvo, da projekt za novi Šumi ni bil enak zmagovalnemu natečajnemu projektu iz sredine 90 let. Zanje najbolj sporna je bila višina sprednje fasade, širina pločnikov ob Slovenski in umestitev kinodvoran v pritličje, kar bi na Slovenski pomenilo slepe fasade. Zahtevali so, da se razgrne prenovljen ali popolnoma nov prostorski akt. Izjavo so v nadaljevanju nekoliko spremenili, podpisalo pa jo je še 105 podpisnikov.

V začetku letošnjega maja je Urbanistični svet za Ljubljano podal stališče, ki je povzelo ključne točke izjave in zahteval od odgovornih na MOL, da pred nadaljevanjem postopkov temeljito predstavijo projekt. Oddelek za Urbanizem je zato pripravil današnjo predstavitev.


Več:
>>105 podpisnikov za ponovno razgrnitev
>>4. stališče US za Ljubljano

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

mima
Uredništvu, 12.6. 2006, 17:36

Morda bi bilo k obvestilu smiselno pripisati še ob kateri uri se bo predstavitev pričela.

Uredništvo
Brez naslova, 12.6. 2006, 17:42

Hvala za opozorilo. Predstavitev je ob 19.30.

GM
NE VIDIM RAZLIKE .... :), 14.6. 2006, 15:32

očitno nekdo s5 dela kar hoče........ nekdo bo PODREC"K"AL SLOVENSKO CESTO........

Maja
razlika, 15.6. 2006, 10:40

Verjamem, da dela kar lahko. Lahko v tem primeru pomeni, da delo v urejanju prostora poteka pod pogoji različnih sektorjev in strokovnih služb, ki naj bi bili usklajeni v okviru urbanistične dokumentacije.

Če kaj, je bilo na razpravi jasno, da se pogoji tekom dela še kar spreminjajo in zato je odgovor, kot ga kažejo segmenti projektnih rešitev, tak kot je. Arhitekt je ta, ki zna odgovoriti na nalogo in projekte. Boljši kot je boljši so odgovori. Brez trdnega okvira, ki ga predstavljajo projektna naloga in pogoji za izvedbo posega, je delo arhitekta skrajno oteženo. Tako teče delo v primeru Šumija.

Verjamemo lahko, da so spreminjajoči se pogoji rezultat dobrih namenov, z dela odsotnih ekspertov, zastareilh aktov in podobno. Želimo si, da se take gradnje v mestu ne bi izvajale v tako izrednih pogojih.

Škoda je tudi, da mesto nima bolj izdelanega pristopa za izvajanje javnih predstavitev, ki bi lahko zelo koristil vsem vpletenim. Javno predstavljanje projektov namreč zahteva veliko discipline in povečuje odgovornost vpletenih v sprejemanje odločitev. Do izraza bi prišla spretnost arhitekta, da se odziva na pogoje in odprto bi se soočale investitorske ambicije z ambicijami prostorskega razovja mesta.

Izkušnje kažejo, da se vpleteni zelo pogosto ne zavedajo, kaj pomeni naknadno spreminjanje pogojev in da je treba postopke v urejanju prostora spoštovati ne glede na to, kako pomembno področje zastopa neka strokovna služba ali sektor. Občutek, da so posamezna področja pomembnejša od drugih in da si zaslužijo posebno obravnavo, mora biti "poolažen" /uravnotežen/ v fazi priprav prostorske dokumentacije. To velja tako za dediščino na priemr kot za investitorske programe. Urejanje prostora je tisto področje dela v katerem se v javnem interesu usklajujejo številni različni interesi. Za urejanje prostora so pri nas v največji meri pristojne občine.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>105 podpisnikov za ponovno razgrnitev
>>4. stališče US za LjubljanoPrimerjava razgnjenega projekta in natečajnega projekta iz devetdesetih let. Klikini za povečavo! (Vir: DAL)


na vrh