info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
6. 6. 2006

50 novih tablic za zgradbe 20. stoletja

Uredništvo
Danes bo stekel drugi del akcije za sistematično označevanje in predstavitev slovenske moderne arhitekture 20. stoletja. Akcija poteka pod okriljem Društva arhitektov Ljubljana in ob podpori Ministrstva za okolje in prostor, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter Fakultete za arhitekturo Ljubljana.

Zadnja leta smo bili priča primerom, ko se je o moderni arhitekturi govorilo v primerih rušenja nekaterih objektov. Nekatere ohranjene in primerno vzdrževane zgradbe pa kažejo vse kvalitete načrtovanja in gradnje svojega časa. Odnos do dediščine arhitekture 20. stoletja nakazuje določena vprašanja o potrebnih usklajenih ukrepih za ozaveščanje in izobraževanje javnosti za trajnostni prostorski razvoj. Številne manj pomembne stavbe, ki so jih gradile različne generacije sooblikujejo naš prostor in mu dajejo prepoznavno podobo.

V Društvu arhitektov Ljubljane so se zato konec leta 2004 odločili, da označijo izbrane stavbe, zgrajene v 20. stoletju z modrobelimi ščiti, ki se povsod po svetu uporabljajo za označevanje kulturne dediščine. Na tablicah so zapisana tudi imena stavb, njihovi avtorji in leto izgradnje. Poleg tablic je DAL izdal razglednice in plakat, na katerem so predstavljene pomembne stavbe. Pri DAL si želijo, da bi takšno obeleževanje prispevalo k prepoznavanju pomena arhitekturne dediščine polpretekle dobe in vzpodbudilo ustrezno prenovo in vzdrževanje teh objektov. Želijo si, da bi akcija poleg arhitektov in uporabnikov modernih zgradb dosegla predvsem lastnike stavb, državno upravo in Zavode za kulturno dediščino.

Začetek drugega dela akcije bodo predstavili danes, 6. junija ob 14.15 pred vilo Perhavec, na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani. Vila predstavlja ustrezen primer prenove arhitekturne dediščine 20. stoletja. Vilo in arhitekta Costaperario, ki je leta 1932 zanjo izdelal načrte bo spregovoril dr. Bogo Zupančič. Prenovo vile pa bo predstavil Vasa Perović. V prihodnjem tednu bo DAL namestil 50 novih tablic na izbrane objekte in razposlal seznam arhitekturne dediščine 20. stoletja lastnikom stavb, Upravnim enotam in Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Več:
>>Društvo arhitektov Ljubljana
>>O izboru arhitekturne dediščine... / Trajekt, 10.01.2005
>>Novejša arhitekturna dediščina opozarja... / Trajekt, 22.12.2004

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Držanič
Brez naslova, 7.6. 2006, 10:59

Akcija je hvalevrena in nujna. Žal ima PR celotnega dogajanja še zelo zelo zelo veliko rezerve...

j
Brez naslova, 18.7. 2006, 14:53

Za to, da določen objekt postane kulturni spomenik obstaja predpisana procedura.
V tem primeru pa gre za akcijo - samoiniciativo - društva, bolje rečeno določenih posameznikov, ki brez posebnega znanja uvrščajo na seznam posamezne objekte. Kriteriji so poljubni, metodologije ni! Tablice visijo med drugimi tudi na nekaterih objektih, ki so uradno že zaščiteni.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Društvo arhitektov Ljubljana
>>O izboru arhitekturne dediščine...
>>Novejša arhitekturna dediščina opozarja...Meksika, Ljubljana, Vladimir Šubic, 1927, kulturni spomenik lokalnega pomena


Mladika, Ljubljana, Maks Fabiani, 1910, kulturni spomenik


Vila Perhavec, Ljubljana, Josip Costaperarira, 1932, dediščina
na vrh