info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
23. 5. 2006

S tipskimi projekti do prostorke kulture

Uredništvo
V četrtek, 25. maja ob 19h bo v galeriji Kubus na Vegovi ulici 2 v Ljubljani otvoritev razstave Maja Farol_Odprta arhitektura, nadaljevanje projekta, ki ga je skupina arhitektov začela pred leti z izdelavo prilagodljivih tipskih hiš.

V Sloveniji vsako leto nastane približno 4000 novih družinskih hiš, ki kljub rastočemu deležu stanovanj v večstanovanjskih stavbah še vedno predstavljajo večino novih stanovanj. V zadnjem desetletju se je doseljevalni pritisk zaradi dvigovanja cen nepremičnin in povečane mobilnosti iz mest preselil v obmestne predele: nove hiše rastejo v vaških naseljih, zaledjih mestnih regij ali na tesnih parcelah predmestja. Večinoma so zgrajene na osnovi prirejenih tipskih načrtov klasičnih ali montažnih hiš, ki ne ustrezajo več ne prostoru ne času.

Za hišami Maja Farol je prepričanje, da za kakovostnejše grajeno okolje ni dovolj peščica vrhunskih arhitekturnih izdelkov, temveč si je potrebno prizadevati za dvig povprečne kakovosti novih hiš. To pomeni, da mora biti število nadpovprečnih hiš čim večje.

Zato se je leta 2001 organizirala skupina strokovnjakov, ki si prizadeva za kakovostnejše grajeno okolje in višjo kulturo bivanja. Pod blagovno znamko Maja Farol je razvila načrte sodobnih družinskih hiš, iz katerih je v naslednjih letih nastalo 17 individualnih projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, nekaj hiš pa že sooblikuje prostor predvsem v ljubljanski mestni regiji. V procesu nastajanja načrta hiše enakovredno sodelujeta bodoči stanovalec in arhitekt. Individualni načrt vsake hiše se razvije na podlagi tipske zasnove, izkušenj, vgrajenih v obstoječe načrte hiš, ter na podlagi individualnih eksperimentov, iz katerih se rojevajo nove ideje in izkušnje.

Z namenom pospeševanja izmenjave in uporabe kakovostnih idej in rešitev, je nastala Odprta arhitektura Maje Farol. Znanje in izkušnje, vgrajene v zaključene projekte hiš Maja Farol, ponuja v nadaljnjo uporabo vsakomur, ki podpira osnovno idejo gibanja in je pripravljen svoje znanje in izkušnje tudi širiti naprej.

Odprta arhitektura je pobuda za javno izmenjavo sodobnih arhitekturnih rešitev, katere namen je postopno zviševanje kakovosti grajenega okolja in dvig splošne prostorske kulture. Načrte Odprte arhitekture je dovoljeno kopirati, razširjati in svobodno prirejati. Prek spletne strani so dostopni tako širši publiki kot strokovnjakom.

Namen je spodbuditi uporabo kakovostnih arhitekturnih rešitev za vsakdanjo rabo, pospešiti njihovo izmenjavo in s tem pomnožiti kreativni potencial za njihov nadaljnji razvoj. Pri tem gre tudi za izpopolnjevanje projekta pri vsaki nadaljnji ponovitvi, saj je projekt, ki doživi več takih izpopolnitev, v funkcionalnih podrobnostih in tehničnih detajlih praviloma boljši od svojega izvirnika. S tem pa se poglablja tudi skupna izkušnja projektantov in naročnikov.


Več:
>>www.majafarol.si, kjer si lahko naložite svoj načrt hiše.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Več:
>>www.majafarol.sina vrh