info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 5. 2006

O rekonstrukciji in revitalizaciji novembra v Beogradu

Jože Kos Grabar
Društvo urbanistov Beograda bo ob letošnji jesenski skupščini organiziralo simpozij z naslovom "Rekonstrukcija in revitalizacija mesta". Podporo pri tem mu bosta nudila Urbanistični zavod Beograda in Skupščina mesta Beograd, kabinet Glavnega arhitekta.

V vabilu na simpozij so zapisali, da je rekonstrukcija mesta sicer 'večna tema' urbanizma, vendar je spričo intenzivnih družbeno političnih, tehnoloških, demografskih in drugih sprememb v t. i. državah v tranziciji (tudi) za mesta v Srbiji še posebej aktualna. V sedanjem obdobju se problematika rekonstrukcije mest odraža v problemih kot so zgoščevanje mestne strukture, neustrezna prometna infrastruktura, pomanjkljiva komunalna opremljenost, opuščanje industrijskih con in starih trgovskih centrov, zapuščenost dela gradbenega fonda, neustrezna zaščita življenjskega okolja itd. Omenjene probleme je potrebno strateško in plansko razreševati skozi planiranje razvoja mest, utemeljeno na načelih trajnostnega razvoja in upoštevaje novejše strokovne pristope. Skozi analizo problemov in potencialov je treba priti do definiranja prostorskih možnosti in novih (pre)ureditev, ki naj zagotovijo izboljšanje kakovosti urbanega prostora in življenja v njem.

Zgoraj omenjeno bo na simpoziju obravnavano v tematskih sklopih, nanašajočih se na (1) metodološke pristope, (2) posamezne dele urbane strukture, (3) urbanistične tehnike in (4) primere iz prakse. Več informacij o simpoziju je na voljo na spletnem naslovu >>Rekonstrukcija i revitalizacija grada, dodatna pojasnila pa lahko dobite na e-naslovu info@dub.org.yu . Rok za pošiljanje povzetkov prispevkov je 15. junij 2006, po potrditvi predlaganih prispevkov pa je le-te potrebno organizatorju dostaviti najkasneje do 15. oktobra 2006.


Več:
>>Rekonstrukcija i revitalizacija grada

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh