info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 5. 2006

Opuščene zgradbe čimprej v uporabo!

Uredništvo
Požara v Klavnici in na Bellevueju, propadanje Cukrarne in zasedba tovarne Rog so vzpodbudili Urbanistični svet za Ljubljano pri DAL k oblikovanju petega stališča. V njem US poziva mestno občino Ljubljana, da zagotovi pravni okvir za začasno rabo praznih zemljišč in opuščenih stavb v mestu.

S tem pi po mnenju US razrešili prehode ene v drugo rabo in preprečili obširne in dolgotrajne degradacije. Člani US verjamejo, da je pod določenimi pogoji in za določen čas, v obdobju med opuščeno in novo vzpostavljeno rabo, možno uveljaviti posebej regulirane oblike opravljanja dejavnosti v zapuščenih stavbah ter tako brez velikih vlaganj začasnih uporabnikov in ob zagotovitvi minimalnih varnostnih in tehničnih pogojev, izkoristiti potenciale prostora v večstransko korist.

Opozarjajo, da si večina evropskih držav prizadeva za deregulacijo upravljanja v smeri samo-urejanja javnih zadev z različnimi ustanovami civilne družbe. Začasne rabe so eden od instrumentov urbane prenove, ki ob ustrezni regualciji pripomorejo k blažitvi gospodarske škode, zmanjšujejo posledice uničevanja prostora in preprečujejo vandalizem ter druge neželene oblike drobnega kriminala. Obenem odpirajo možnosti za razvoj novih oblik rabe, vzdržujejo raven urbanosti in ugodno vplivajo na življenje v soseščini.

Začasno rabo v US opredeljujejo kot obliko minimalne sanacije degradiranih stavb in mestnih območij, ki preprečujejo razvojna nihanja in blažijo nastajanje razvojnih razlik med posameznimi deli mesta. Opozarjajo, da bi ukrepi na tem področju prinesli koristi lastnikom in uporabnikom prostorov, načrtovalcem, mestni upravi in širši družbi.

Ker se je Ljubljana že večkrat postavila na zemljevid evropske kulture z alternativno in inovativno kulturo, bi z ukrepi na področju rabe opuščenih prostorov in površin lahko promovirala nov pristop do spontanih novih oblik kulturnega dogajanja, življenja in dela v mestu.


Več:
>>Stališče 5 Urbanističnega sveta za Ljubljano
>>Tovarna Rog

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Stališče 5
>>Tovarna RogTovarna Rog (arhitekt Josip Didek) je vpisana v register nepremične kulturne dediščine. Prvo projektno preveritev prostorskih zmogljivosti so izdelali leta 1996, leta 1998 sprejeli odlok o PUP, Mesto Ljubljana pa je zgradbo z zemljiščem kupilo na lizing, izplačljiv do leta 2013. Od konca marca pa zgradbo zasedajo Začasni Uporabniki in Uporabnice Tovarne Rog, ki v prostorih izvajajo različne programe.


Cukrarna (arhitekt Pertch) je bila zgrajena leta 1828, leta 1987 pa so jo razglasili za tehnični spomenik. Od leta 1994 je stavba zapuščena in nevzdrževana. Stavba je v mešani lasti zasebnikov in Mesta Ljubljana.

na vrh