info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
8. 5. 2006

4. stališče Urbanističnega sveta za Ljubljano: Šumi

Urbanistični svet za Ljubljano
Urbanistični svet za Ljubljano v 4. stališču poziva odgovorne v Mestni občini Ljubljana da pred nadaljevanjem postopkov sprejemanja projekta za gradnjo na območju Šumi, projekt javno predstavi. Obenem naj se zavrne prostorski akt, ki bi uzakonil vse naštete slabosti projekta v najožjem centru mesta.

Stališče 4 O urbanističnih posegih v Ljubljani, sprejeto 24.4.2006 Šumi
V začetku leta smo oblikovali in odgovornim v MOL in širši javnosti posredovali stališče o projektu Šumi in Kongresni trg. V vmesnem času je bila s strani MOL napovedana predstavitev projekta Šumi (28.2.06), ki pa je bila odpovedana. V medijih so se pojavljale različne nekompletne risbe projektnih rešitev. Ker sta Šumi in Kongresni trg obravnavana v ločenih prostorskih aktih in naj bi bil projekt Šumi ločeno in prej obravnavan kot Kongresni trg, tokrat izpostavljamo le zadeve, povezane s projektom za območje Šumi. Poudarjamo, da vse trditve iz stališča Urbanističnega sveta za Ljubljano (14.2.06) še vedno držijo in je zato stališče (dodano v prilogi) še vedno aktualno v vseh elementih:

- projekt gabaritno in programsko odstopa od natečajnega projekta in tako posega v samo bistvo z natečajem pridobljenih kvalitet prvonagrajene rešitve,
- pretežno slepi zidovi v pritličju ob Slovenski cesti so v nasprotju z natečajno rešitvijo, ki je celoten parter povezovala z javnim programom in ga oblikovala kot prehoden in pešcu prijazen obulični prostor,
- spremenjen je programski poudarek: od multikina in poslovno / javnega programa k pretežno ekskluzivnim stanovanjem,
- projekt vključuje novo, v objekt integrirano in problematično križišče, ki bo ovira za prihodnje prometno urejanje.

Zato ponovno pozivamo odgovorne v Mestni občini Ljubljana, da še pred nadaljevanjem postopkov sprejemanja projekt javno predstavijo in sicer v obliki verodostojnega (prerezi in tlorisi) prikaza projekta. Zavrne pa se naj prostorski akt, ki bi uzakonil vse naštete slabosti projekta v najožjem centru mesta.

Urbanistični svet za Ljubljano
Andrej Černigoj, Miha Dešman, Andrej Hrausky, Drago Kos, Gregor Košak, Janez Koželj, Ana Kučan, Ivo Lavrač, Aleksander Ostan, Andrej Prelovšek, Maja Simoneti, Gregor Tomc, Aleš Vodopivec

Dostavljeno:
Urad Županje MOL
Oddelek za urbanizem MOL
Mestni svetniki MOL
Odbor za urbanizem pri Mestnem svetu MOL
Mediji

V vednost:
Svet za urbanizem Maribor


Več:
Več:
>>3. stališče Urbanističnega sveta
>>105 podpisnikov za ponovno razgrnitev


 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnež
Brez naslova, 9.5. 2006, 20:19

Kaj pa povečana prometna obremenitev mestnega središča in prometne rešitve za nove gradnje - ali so v dolgoročnem planu ustrezne tovrstne strokovne podlage ali bi jih bi bilo treba obdelati na novo?? (in s tem tudi dolgoročni plan na novo vsebinsko dodelati???)

an.
nelegalnost dokumenta, 26.5. 2006, 13:45

Dolgoročni plan za območje Šumija še vedno predpisuje urejanje s prostorsiki ureditvenimi pogoji. Za sprejetje drugačnega dokumenta, bi bilo treba opolniti Dolgoročni plan, sprejeti strokovne podlage z analizo vplivov na širši mestni prostor, razgrniti nov dokument, ga predstaviti Odboru za urbanizem in po možnosti Urbanističnem svetu ter šele nato usklajenega s pripombami poslati na Mestni svet. Ker dokument ni šel po tej poti, ga Mestna uprava in investitorjev inženiring skrbno skrivata. Kaj določajo sedaj veljavni PUP (Ur. list RS št. 24/96), pa je najbrž za aktualnega investitorja nočna mora.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Več:
>>3. stališče Urbanističnega sveta
>>105 podpisnikov za ponovno razgrnitev
>>Urbosvet stalisce 1Primerjava razgnjenega projekta in natečajnega projekta iz devetdesetih let. Klikini za povečavo! (Vir: DAL)


na vrh