info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
2. 5. 2006

Razvoj posestva Lipica - 2. izjava DKAS

DKAS
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije nam je v zvezi z razvojem posestva Lipica 25. aprila 2006 poslalo 2. izjavo za medije. V prvi izjavi z dne 31. marca 2006 je pozvalo predstavnike vlade in širšo javnost k premisleku o razvoju posestva. V pozivu, ki je bil poslan na ustrezne naslove in objavljen na spletni strani DKAS, so bili izpostavljeni nekateri problemi načrtovanja prostorskih posegov na območju Kobilarne Lipica. Ti posegi bodo odločilno in negativno posegli v identiteto in namensko rabo zavarovanega posestva Kobilarne Lipica. Ker sodi Lipica med izjemne kulturne krajine in je kulturni spomenik izjemnega pomena za RS, so v DKAS prepričani, da ima javnost pravico sodelovati pri odločanju o načrtovanih posegih.

Poziv DKAS je naletel na velik odziv odgovornih in medijev. Zato ocenjujemo, da smo pripomogli k obveščenosti najširše javnosti o problematiki načrtovanja razvoja posestva Lipica.

S tem javnim sporočilom želi DKAS zavrniti namige, ki so nas želeli povezati z odgovornostjo za sedanje ali potencialne razvojne programe. V izhodiščih za izdelavo lokacijskega načrta so povzete razvojne usmeritve iz Programa varstva in razvoja, ki ga je posredovala vlada, in drugih javno dostopnih in ustrezno verificiranih dokumentov. DKAS prav tako ni nikoli trdilo, da naj se iz območja Kobilarne Lipica izselijo hoteli.Ugovarjamo širitvi golfa na račun pašnih površin znotraj zavarovanega območja in se zavzema za dolgoročno izselitev golfa in igralnice iz zavarovanega območja. Naše strokovno stališče je, da golf in konjereja nista združljivi dejavnosti zaradi varstvenega statusa krajine. Krajina je dobila ta status zaradi izjemne vrednosti, nastale ravno zaradi konjereje. Golf je tudi zaradi potrebe po velikih količinah vode in vplivov na podtalje v ranljivih vodnogeoloških razmerah na krasu etično in ekološko oporečen.

Mnenje DKAS je, da učinkovitih rešitev za razvoj Kobilarne Lipica ne more podati ena sama stroka. Po naši presoji bi bila potrebna izdelava različnih predlogov, med katerimi bi bilo nato možno izbrati najustreznejšega.Način pridobivanja različnih predlogov in končno oblikovanje najustreznejšega predloga bi morala biti pregledno vodena in nazorno predstavljena širši javnosti. Lipica je spomenik z izjemnim simbolnim pomenom in državna lastnina, torej območje, ki pripada vsem državljanom.

Ob tem želimo poudariti še, da sodi problematika upravljanja z zavarovanimi območji med najzahtevnejša vprašanja urejanja prostora, s katerimi se srečujejo vse države razvitega sveta. V tem pogledu se evropske države med sabo povezujejo in si brez pomislekov delijo izkušnje dobre prakse. Z evropsko krajinsko konvencijo, katere podpisnica je tudi Slovenija, je krajini pripisan izjemen razvojni pomen, tudi v smislu odpiranja novih delovnih mest, zaradi katerega je po prepričanju podpisnic potrebno povezano in usmerjeno, interdisciplinarno in tudi meddržavno delovanje. Upravljanje z razsežnimi območji krajine je zato predmet raziskovanja in sodelovanja različnih strok, institucij, zasebnih partnerjev in predvsem tudi javnosti ter lokalnih skupnosti. Slovenija na tem področju šele pridobiva prve izkušnje in želja DKAS je, da bi sledila dobri praksi in z vsakim novim primerom dokazovala, da je sposobna za posamezne rešitve optimalno angažirati strokovni potencial in različne interesne skupine. Zato želimo tudi opozoriti, da odgovorni za vodenje Lipice še vedno niso pokazali, kako, če sploh, bi lahko golf reševal probleme tam zaposlenih.

S to izjavo želimo razpravo o razvoju Kobilarne Lipica in posestva Lipica preusmeriti od DKAS k jedru problema. Naš osnovni namen je bil spodbuditi zanimanje za razvoj dogodkov in odpiranje javne razprave o načrtovanih rešitvah. V ta namen smo v izjavi prispevali pogled krajinske arhitekture kot stroke, ki je usposobljena za načrtovanje posegov v prostor s posebnim odnosom do značilnosti okolja in krajine. Svoj ugovor smo usmerili na tiste razvojne programe, ki so povezani z neustreznimi spremembami namembnosti rabe prostora na območju Kobilarne Lipica, ter pozvali k večji transparentnosti postopkov sprejemanja odločitev.


Za iniciativni odbor:
Nataša Bučar Draksler, predsednica DKAS


Pri tem nas podpirajo sorodne strokovne organizacije, Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) in Društvo arhitektov Ljubljane (DAL).

Od objave je poleg članov društva poziv do danes, 24. aprila 2006, podpisalo preko 600 podpisnikov, med njimi tudi mnoge ugledne javne osebnosti:

dr. Viktor Pust, predsednik ZAPS, Andrej Hrausky, predsednik DAL, dr. Boris A. Novak, akademik Ciril Zlobec, akademik Matjaž Kmecl, dr. France Bučar, dr. Drago Kos, dr. Aleš Debeljak, Mate Dolenc, Peter Božič, dr. Dušan Plut, mag. Vladimir B. Mušič, Aleš Šarec, Tomaž Wraber, dr. Andrej Smrekar, Nevenka Koprivšek, Andrej Rozman Roza, Eduard Čehovin, Ranko Novak, dr. Marko Uršič, dr. Miklavž Komelj, dr. Maca Jogan, dr. Peter Krečič, Milan Kučan, Štefka Kučan, dr. Breda Mihelič, Simon Kardum, Vojteh Ravnikar in mnogi drugi.

Svojo podporo so izrazili tudi:

Društvo KRAS S.O.S., Davorin Kočevar, predsednik društva
Mountain Wilderness Slovenije, Marjeta Keršič – Svetel, generalna sekretarka
Jovo Grobovšek, u. d. i. a., svetovalec programskega direktorja za konservatorstvo ZVKDS, Ljubljana

Nekatere objave v medijih v zvezi s Kobilarno Lipica po objavi Poziva DKAS:

Dnevnik, 25.4.2006:
Služiti vladi ali državljanom?
Tanja Lesničar-Pučko

DELO, 22.4.2006, Sobotna priloga, Pisma bralcev:
Prednost imajo konji, ne golf
Draga Ahačič

Finance, 21.4.06
Matjaža Pusta predlagali za v. d. direktorja Kobilarne Lipica
Janez Tomažič

Dnevnik, 21.4.2006
Lipica bo dobila še devetega direktorja
Tatjana Pihlar

DELO, 21.04.2006
Pričakovan odstop direktorja Kobilarne Lipica
Dušan Grča, Marjeta Šoštarič

DELO, 21.04.2006
Novo poglavje Lipice
Marjeta Šoštarič

DELO, 21.04.2006
Kobilarna Lipica gospodarska družba?
Marjeta Šoštarič

DELO, 21.04.2006
Trava za koga?
Boris Šuligoj

STA, 20.04.2006
Vojtkovszky ne vodi več Kobilarne Lipica
Lipica

STA, 20.04.2006
Brez izdatne državne pomoči Lipica ne bi preživela
Brejc za Demokracijo

Dnevnik, 20.04.2006
V Lipici obupal tudi Rajko Vojtkovszky, Novi direktor naj bi bil Matjaž Pust, donedavni prvi mož Rašice
Tatjana Pihlar

DELO, 20.04.2006
Rajko Vojtkovszky ne bo več direktor? Odslovili naj bi tudi pomočnika strokovnega vodje za urejanje naravne in kulturne dediščine Etbina Tavčarja
Dušan Grča

RTV Slovenija, TV Slovenija 1
Omizje: Lipico na konja!
Voditeljica: Elen Batista Štader

Primorske novice, 13.04.2006
Glavni konji, ne pa golf!
Marica Uršič Zupan

Večer, Četrtek, 13.04.2006
Širitev igrišča za golf ni največji problem Lipice, trdijo v vodstvu Kobilarne Lipica. Prva naloga je razvoj lipicancev.
Martina Budal

Dnevnik, 13.04.2006
Brejc: Stroka je zato, da izvaja sklepe vlade! "Če želijo javni uslužbenci polemizirati z vlado, naj gredo na volitve in dobijo mandat!"
Tatjana Pihlar

STA, 13.04.2006
Vlada sprejela program varstva in razvoja Kobilarne Lipica

DELO, 13.04.2006
Prednost imajo konji, ne golf
Marjeta Šoštarič

DELO, 13.04.2006
Grožnje z izgubo službe
Dušan Grča

FINANCE, 13.04.2006
Če vlada hoče golf, potem bo v Lipici golf
Lojze Javornik

STA, 12.04.2006
Simoniti: Lipico želimo na zemljevidu Evrope

Dnevnik, 03.04.2006
Multipraktik
Tatjana Pihlar

Dnevnik, 03.04.2006
Težave s kadri ogrožajo tudi zdravje lipicancev, Peter Slavič: "Konj ni motorno kolo, na katero se lahko usedeš in odpelješ" - Širjenje golf igrišča bi bil vandalizem
Tatjana Pihlar

Dnevnik, 27.03.2006
Miha Brejc: Z golfom ne ogrožamo lipicancev, Kobilarna Lipica še vedno tone v rdečih številkah - Obeta se nova zamenjava direktorja
Tatjana Pihlar

Mladina, 27.03.2006
Najprej golf, potem kultura
Urša Marn

Mladina, 03.042006, Pisma
Golf na račun Lipicancev, Poziv k premisleku o razvoju posestva Lipica
DKAS

Mladina, 05.04.2006
Negativna podoba Slovencev - Pesnik Boris A. Novak (intervju)
Jani Sever

Mladina, 15.04.2006, Pisma
Golf na račun Lipicancev
Tom Turk

Večer, 21.04.2006
Vojtkovszky ne vodi več Kobilarne Lipica

Večer, 15.04.2006
Lipica zelenela je...
Nikola Šoštarič

Večer, 13.04.2006
Dolžnosti javnih uslužbencev
Martina Budal

Večer, 04.04.2006
Razprave o prihodnosti javnega zavoda Kobilarna Lipica se nadaljujejo, tokrat je v ospredju denar: Tam, kjer bo igrišče za golf, se konji niso nikoli pasli
Jože Jerman

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

JH
Mogoče bo kaj zaleglo?, 3.5. 2006, 10:03

Končno so se, tudi zaradi DKAS, ki se je tu zelo izpostavilo, megle okoli Lipice začele razpihovati. Po desetletjih politiziranja in mečkanja, v katerih so obupali redki strokovnjaki, ki so sploh imeli možnost izražati svoja mnenja in so se spopadali z mlini na veter, so fige v žepih politikov postale očitne. Upam, da bo širša javnost razumela, za kaj gre, upam tudi, da bodo cinične izjave nekaterih politikov (npr: državni usluženci nimajo pravice razmišljati storkovno...) dobile svoj epilog in upam, da bo Lipica v sistemu vrednot in v proračunu te države dobila mesto, ki ji gre.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh