info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 4. 2006

Mednarodna konferenca Krajina in družba

Uredništvo
Ministrstvo za okolje in prostor in Svet Evrope organizirata mednarodno konferenco »Krajina in družba« - implementacija Evropske konvencije o krajini kot 4. redno srečanje delavnic za izvajanje Evropske konvencije o krajini. Potekala bo od 11.-13. maja 2006 na Ljubljanskem gradu.
Konferenca bo izvedena v soorganizaciji Ministrstva za kulturo, Univerze v Ljubljani, Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Mestne občine Ljubljana in Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Osnovni namen konference je izmenjava izkušenj v zvezi z izvajanjem določil Evropske konvencije o krajini. Cilj mednarodne konference je obravnavati aktualne teme, pridobiti izkušnje iz posameznih držav podpisnic (predstavitev njihovih nacionalnih in mednarodnih projektov) ter v razpravi iskati rešitve v zvezi z varovanjem, upravljanjem in načrtovanjem krajine. Poseben poudarek bo namenjen izobraževanju in ozaveščanju strokovne in širše javnosti o vrednotah in pomenu krajine za doseganje višje kakovosti življenja.
Teme bodo predstavljene v vsebinskih sklopih: splošno o krajini, prepoznavanje in vrednotenje krajin, prostorsko načrtovanje krajin, varstvo krajin, upravljanje krajin in strokovno izobraževanje in ozaveščanje javnosti. V sklopu konference bo na Ljubljanskem gradu postavljena tudi razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije, kjer bo v osrednjem delu predstavljen projekt »Mi urejamo krajino« na temo upodabljanja slovenskih krajin (likovno – fotografska razstava izdelkov otrok iz vrtcev in osnovnih šol), ter nekateri drugi projekti slovenskih krajinskih arhitektov.
13. maja 2006 bo potekala strokovna ekskurzija (pot nas bo vodila čez Kras v Piran, slovensko Istro in nazaj preko Škocjanskih jam, Cerkniškega polja in Loškega potoka) na kateri si bomo lahko neposredno izmenjali stališča o varstvu, upravljanju in načrtovanju v konkretnih krajinskih območij.
V priponki je objavljen podrobnejši program konference ter obrazec za registracijo udeležencev in namestitev v Ljubljani.

Info:
Mag. Nataša Bratina Jurkovič
, MOP, predstavnica Slovenije za Evropsko konvencijo o krajini

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Več:
>>Konferenca krajina in družba
>>Evropska konvencija o krajini - pdf
>>evropska konvencija o krajini
>>Evropa usklajuje načine varovanja, upravljanja in načrtovanja krajine
>>Program konference


na vrh