info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
9. 3. 2006

Mednarodna konfereca Krajina in družba

Nataša Bratina Jurkovič
Maja letos bo v Ljubljani mednarodna konferenca z naslovom Krajina in družba, ki bo v celoti namenjena izvajanju Evropske konvencije o krajini in izmenjavi izkušenj na evropski ravni ter predstavitvi izvajanja konvencije v Sloveniji.

Konferenco bo organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor in Svet Evrope kot 4. srečanje delavnic za izvajanje Evropske konvencije o krajini. Konferenca bo izvedena v soorganizaciji z Ministrstvom za kulturo in v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, z Mestno občino Ljubljana in Društvom krajinskih arhitektov Slovenije.

Med 11. in 13. majem bodo na Ljubljanskem gradu predstavljeni načrtovalski projekti, raziskovalni projekti, programi, prostorski dokumenti, različne akcije ter aktivnosti v zvezi z uresničevanjem ciljev Evropske konvencije o krajini. Predstavitve bodo predstavljene v vsebinskih sklopih: splošno o krajini, prepoznavanje in vrednotenje, načrtovanje krajin, varstvo krajin, upravljanje krajin in strokovno izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Cilj mednarodne konference je obravnavati aktualne teme, pridobiti izkušnje iz posameznih držav podpisnic in v razpravi iskati rešitve v zvezi z razvojem in varstvom krajine. Po konferenci bomo izdali tudi zbornik prispevkov in primerov dobrih praks iz držav podpisnic Evropske konvencije o krajini.


Nataša Bratina Jurkovič je predstavnica Slovenije za Evropsko konvencijo o krajini na MOP.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

valdete osmani
lublan je najllepshi grad, 3.5. 2006, 18:46

ciao

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Evropska konvencija o krajini govori o tem, da je krajina ključna sestavina človekove in družbene blaginje. Njeno varstvo, upravljanje in načrtovanje so pravica in obveznost vsakogar. Namen konvencije je zasnovati temeljni okvir za zaščito krajinskih vrednot, in ohranitev krajinske dediščine v celotni Evropi. Konvencija podaja temeljne zakonodajne usmeritve za področje krajine, ki jih morajo države podpisnice pri razvojnih politikah, strategijah, programih in pri mednarodnem sodelovanju, obvezno upoštevati. S 1. marcem 2004, ko je več kot tretjina držav podpisnic konvencijo ratificirala, je Evropska konvencija o krajini začela veljati. V Sloveniji, ki je konvecijo ratificirala leta 2003, je skrbnik za izvajanje Evropske konvencije o krajini Ministrstvo za okolje in prostor.

Več:
>>evropska konvencija o krajini - pdf
>>evropska konvencija o krajini
>>Evropa usklajuje načine varovanja, upravljanja in načrtovanja krajine


na vrh