info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 3. 2006

Društvo krajinskih arhitektov odslej tudi na spletu

Maja Simoneti
Nekateri trdijo, da tisto česar ne najdeš na svetovnem spletu sploh ne obstaja. Večina se nas po premisleku gotovo strinja, da nič res pomembnega v našem življenju ni povezano z računalniki, hkrati pa se internetu tudi ne bi več prav zlahka odrekli. Povezanost, taka in drugačna, je človeku potrebna in vsaka nova možnost za povezovanje je dobrodošla. S predsodki, da računalniki povezujejo brezosebno, je pometla njihova koristnost.

Svoj predstavitev v svetovnem speltu danes bolj in manj domišljeno načrtujejo posamezniki, šole, podjeta, države, mednarodne organizacije in najazličnejše interesne skupine. Umestitev v svetovno spletno omrežje dodaja njihovemu delovanju nove razsežnosti. Pojava z lasto stranjo na spletu je dokazilo o želji po prepoznavnosti, vidnosti in slišnosti v mnogo širši skupnosti kot jo lahko obvladujemo z osebnimi stiki. Pojav na spletu vodijo najrazličnejši nameni in cilji, predstavitvene strani so bolj in manj aktivne, prepričljive in uporabne. Spletna skupnost je heterogena, stalno spreminjajoča in zapisana čisto svojstvenim pravilom evolucije. Pripada ji, na svoj način, lahko vsak.

Ko se tako, po nekaj več kot desetih letih obstoja, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije pojavlja tudi na internetu www.dkas.si , ni to nič posebnega. Samo še ena skupina več, ki si želi nagovoriti širšo skupnost. Za majhno strokovno društvo kot je DKAS pa je lastna internetna stran pomembna pridobitev. Še toliko bolj, ker se bodo dejavnosti društva lahko razširile in bolj prepričljivo nagovarjale različne ciljne skupine.

Po zadnjih podatkih je bilo v Sloveniji registriranih nekaj več kot 19 tisoč društev. DKAS je eno od strokovnih društev s področja urejanja prostora in varstva okolja. Za prepoznavnost in utrjevanje pomena stroke je delovanje DKAS izjemnega pomena. Na podoben način so krajinski arhitekti mednarodno povezani v organizacijo IFLA www.iflaonline.org , pa v evopskih okvirih v EFLA www.efla.org in posebej kot študentje krajinske arhitekture v ELASA www.elasa.org , in akademski kolegi v mrežo evrospkih krajinsko arhitekturnih šol ECLAS www.eclas.org. V večini teh orgnaizacij so aktivni člani tudi slovenski krajinski arhitekti. Slovenska krajinska arhitketura je tradicionalno dobro mednarodno povezana, šoli je priznan redko dober program in slovenski študentje krajinske arhitketure tako kot profesorji uspešno sodelujejo tudi v mednarodni praksi.

Društvena dejavnost je za stroko, katere dejavnost je tesno povezana z javnim interesom za kakovostno urejen prostor in kot taka v svojem bistvu daleč presega delovanje posameznika, zelo pomembna. V DKAS verjamemo, da bo za prihodnjo kakovost bivanja in mednarodno prepoznaven razvojni model Slovenije izjemno pomembno, kako uspešno bo Slovenija izkoristila svoj prostorski potencial. Pri tem imamo v mislih tako izjemno kulturno dediščino kot ohranjeno naravo in poselitveno strukturo, ki zaradi kakovosti bivanja, naravnih značilnosti in merila nacionalnega teritorija zahtevajo še posebno pretanjeno razvojno razpravo. Z urejanjem prostora povezane stroke bodo zato v prihodnosti morale izkorisiti vse možnosti, da bodo čim bolj uspešno posredovale svoje znanje najširši slovenski javnosti in zagotovile optimalne pogoje za razvoj države. Karjinska arhitektura se tudi z delovanjem svojega društva aktivno udeležuje vseh akutlanih razprav o razvoju stroke in dejanvosti v prostoru. Pri tem DKAS nikoli ne postavlja v ospredje lasnte stroke ali ozko poveznaih strokovnjakov pač pa dosledno izpostalvja poemn kakovosti urejanja porostra, strokovnih metod dela, povezovanja za usklajevanje različnih interesov.

DKAS svojo spletno stran vidi kot možnost za novo, še živahnješo dejavnost, ki naj prispeva k širši prenoznavnosti stroke, vsebine in načina dela ter tako omogoči še boljše povezovanje in sporazumevanje vpletenih v procese urejanja prostora.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

B
Brez naslova, 3.3. 2006, 01:33

Matevž Čelik je *****!!!!!!!!!!!

anonimnež
Brez naslova, 3.3. 2006, 12:45

ker hud komentar:)))))))))))))))))

anja planišček
zasebno:javno, 3.3. 2006, 14:10

spoštovani gospod B!

trajekt ni platforma za psovanje in osebne žalitve, temveč za izmenjavo mnenj in spodbujanje diskusije med ljudmi, ki jih zanimajo prostorska vprašanja.

vaš komentar, ki se danes pojavlja kar pod nekaj novicami, to nikakor ni. je nekulturni izpad očitno osebne narave, ki na nikakršen način ne pripomore k javni razpravi. če želite karkoli osebnega sporočiti matevžu, mu pišite na naslov, ki ga najdete v rubriki ID.

vljudno vas prosim, da se v prihodnje na tak način ne oglašate več. forum pustite tistim, ki ki jih zanimajo mnenja drugih o problemih, ki se tičejo nas vseh.

morda bi bilo celo najbolje, da trajekta sploh ne berete več.

anja planišček, direktorica zavoda trajekt


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh