info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
31. 1. 2006

Nagrada Maks Fabiani in Nagrada Evropskih dosežkov v urbanističnem in regionalnem planiranju 2006

uredništvo
Upravni odbor Nagrade Maks Fabiani, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije ter Evropski svet za urbanizem (European Council of Town Planners) vabijo k oddaji nominacij za Nagrado Maks Fabiani in hkrati za Šesto nagrado Evropskih dosežkov v urbanističnem in regionalnem planiranju 2006. Dokončni rok za oddajo projektov je 15.2.2006 na naslov: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Karlovška 3, 1000 Ljubljana.

Nagrada Maks Fabiani je samostojna urbanistična nagrada, hkrati pa predstavlja prvo stopnjo v nominaciji za Evropsko planersko nagrado. V letu 2005 se je na pobudo DUPPS sestala delovna skupina v sestavi Matjaž Garzzarolli in Etbin Tavčar (Ustanova Maks Fabiani), Uroš Slamič (Občina Komen) ter Peter Bassin in Miran Gajšek, (DUPPS). Delovna skupine je pripravila predlog Statuta Nagrade Maks Fabiani in predlog Upravnega odbora Nagrade Maks Fabiani, (UO NMF). UO NMF se je sestal na konstituitivni seji 20.12.2005 ter potrdil statut in imenoval ocenjevalno komisijo. Člani UO NMF so: mag. Peter Bassin in mag. Miran Gajšek (DUPPS), Matjaž Garzzarolli in Etbin Tavčar (UMF), Uroš Slamič, župan (Občina Komen), dr. Damjan Prelovšek, (Ministrstvo za kulturo), Damjan Uranker (Ministrstvo za okolje in prostor).

Nagrade za evropske dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju, ki jih podeljuje Evropski Svet Urbanistov (ECTP), dajejo priznanje za strategije planiranja, načrte ali razvojne dosežke, ki predstavljajo izreden doprinos k kvaliteti življenja v urbanih in podeželskih delih Evrope.

Namere nagrajenega načrta so: predstaviti splošni javnosti in planerski stroki še posebej, izjemne ter inovativne planerske projekte in razvoj s pomočjo katerega je dosežena ali izboljšana kvaliteta življenja Evropskih državljanov, tako socialno, ekonomsko kot okoljsko, pospeševati poglede in ideje o Evropskem svetu urbanistov o bodočnosti evropskih mest in regij, kot so izražene v novi Atenski listini, prikazati različnost in široko področje planerskih aktivnosti danes: v gospodarstvu in podjetništvu, transportu in obvladovanju prometa, prenovi in pomladitvi urbanih ter drugih območij, jasno prikazovati prednosti soudeležbenega planerskega procesa.

Obseg vsebin, ki bodo obravnavane za nagrado, vključuje tako objavljene plane in študije, projekte, ki vključujejo sodelovanje občin, ter pomemben prostorski razvoj, bodisi v nadnacionalnem, državnem, več regijskem ali regijskem merilu in tudi na ravni najmanjših lokalnih skupnosti. Teme oziroma vsebine so lahko izbrane popolnoma brez omejitev

Avtorji predlogov za slovensko nominacijo morajo oddati svoje predloge v obliki najpozneje do .15. februarja 2006. na naslov: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev, Karlovška 3, 1000 Ljubljana.

Formular za prijavo je objavljen na strani Evropskega sveta urbanistov:
>>www.ceu-ectp.org

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Odbor za Nagrado Maks Fabiani, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Evropski svet urbanistov vabijo k oddaji del za Nagrado Maksa Fabianija in 6. evropska nagrado za dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju 2006.

Več:
>>www.ceu-ectp.org


na vrh