info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 12. 2004

Razstava nagrajenih evropskih urbanizmov

Uredništvo
Od 7. do 14. decembra 2004 bo tudi v Ljubljani, v prostorih Galerije Kresija, na ogled razstava 5. nagrade ECTP. Svečana otvoritev razstave bo v torek, 7. decembra 2004 ob 13.00 uri. Prikazala bo 26 nominiranih projektov na nacionalnem nivoju iz 12 držav EU, še posebej pa tiste, ki so bili nagrajeni na evropski ravni. Eno od letošnjih evropskih priznanj je pripadlo tudi projektu za severni del ljubljanske regije, avtorjev doc. dr. Mojce Šašek-Divjak, u.d.i.a. (Urbanistični inštitut RS) in Evgena Čarga, u.d.i.a. (City studio).

Evropski svet urbanistov (ECTP - European Council of Town Planners oz.CEU - Conseil Européen des Urbanistes) s sekretarjatom v Londonu, je bil ustanovljen l. 1985 in povezuje 22 profesionalnih urbanističnih in planerskih združenj, društev in inštitutov iz 20 evropskih držav. Podpira profesionalni razvoj, strokovno izobraževanje ter spodbuja dobro planersko prakso, ki jo tudi nagrajuje. Vsaki dve leti podeljuje nagrade kot priznanje za dobre strategije planiranja, načrte ali razvojne dosežke, ki predstavljajo izreden doprinos h kvaliteti življenja v urbanih in podeželskih delih Evrope. Nagrade in priznanja ECTP so pomembna referenca v evropskem merilu za mesta in regije, kjer so projekti nastali. S tem se jim nudijo tudi večje možnosti za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, ki finacirajo izvedbo takšnih projektov.

Letos je bilo za ECTP nagrado prijavljenih kar 186 projektov iz 12 držav. Prvi krog izbora je potekal na nacionalni ravni. Slovenska žirija, ki ji je predsedoval prof.dr.Andrej Pogačnik, je od šestih projektov izbrala 2 za nadaljnje ocenjevanje in sicer “Urbanistični koncept razvoja v povezavi z javnim prometom, vzdolž primestne železnice Ljubljana – Kamnik” ter "Novi rekreacijski park Barje, Ljubljana".

Sledil je izbor na mednarodni ravni med 26 projekti, ki so jih predlagale nacionalne žirije. Komisiji je predsedoval priznani nizozemski strokovnjak Max van den Berg. Podeljenih je bilo pet posebnih priznanj in štiri nagrade. Posebna priznanja so podeljena predvsem tistim najboljšim urbanističnim projektom, ki ostajajo na projektnem nivoju, torej še niso realizirani. Nagrajeni projekti pa predstavljajo običajno poleg izvirne ideje tudi stvarno realizacijo urbanističnih zamisli. Nagrade so dobili projekti iz mest Amsterdam (Nizozemska), Bilbao (Španija), Leinefelde in Berlin (Nemčija), posebna priznanja pa Ljubljanska regija (Slovenija), centralna Škotska (Velika Britanija), Rotterdam (Nizozemska), Ashby Woulds in Wexford (Velika Britanija).

V zvezi z nagrado ECTP se nam zdita še posebej pomembna kontinuiteta in uspeh našega konkuriranja. Tudi pred dvema letoma v Parizu je bil namreč nagrajen projekt iz Slovenije. Posebno priznanje je takrat prejela Urbanistična zasnova mesta Maribor. Letos, ob podelitvi nagrad v Pragi, pa je posebno priznanje pripadlo projektu "Urbanistični koncept razvoja v povezavi z javnim prometom, vzdolž primestne železnice Ljubljana - Kamnik", Mojce Šašek-Divjak in Evgena Čarga. Podeljeno je bilo v kategoriji za regionalno planiranje. V obrazložitvi žirije je zapisano, da je ob navezavi na javni promet prikazano kakovostno in prepričljivo medobčinsko načrtovanje. Nove urbane cone so smiselno dodane urbani aglomeraciji. To je dober primer za strukturiranje manjših regij in dela v interdisciplinarnem timu.

Razstava nominiranih in nagrajenih projektov bo tudi priložnost za primerjavo načrtov in realizacij urbanističnih idej iz različnih evropskih mest in regij.


Več:
>>Evropska nagrada slovenskim urbanistom / Trajekt 5.11.2004
>>Predstavitev nagrajenega projekta

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.Urbanistični koncept razvoja naselij v Ljubljanski regiji v koridorjih integriranega mestnega in regionalnega tirnega potniškega prometa; doc. dr. Mojca Šašek Divjak, Evgen Čargo; naročnik: Mestna občina Ljubljana
na vrh