info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
15. 11. 2004

"Mi urejamo krajino"

Jelena Hladnik
Projekt "Mi urejamo krajino" je namenjen širjenju znanja o krajini na splošno in še posebno slovenskih krajinah in tudi o izjemnih krajinah. Ciljno je projekt usmerjen v izobraževanje učiteljev mentorjev, otrok in tudi širše javnosti. Zavest o pomenu in vrednotah krajine naj bi skladno z novimi spoznanji in Evropsko konvencijo o krajini, ki je tudi v Sloveniji začela veljati marca 2004, postala del splošnega znanja in s tem merilo za ravnanje s prostorom in odnos slehernika do prostora.

Razvoj vpliva na podobe prostora in na preobrazbo slovenskih krajin. Prav razvojni procesi so tisti, ki so v zadnjem času še posebno vplivali na povečano skrb za krajino. Evropska konvencija o krajini je nekakšen ključni ali krovni dokaz povečane zavesti o pomenu krajine in odgovornosti države za njihovo stanje. Konvencija opredeli krajino za ključno sestavino človekove in družbene blaginje ter pravi, da so varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine pravica in obveznost vsakogar.

Spreminjanja slovenskih krajin ne moremo ustaviti. S spremembami v krajini se je treba zavestno in ustvarjalno soočiti. Znanje o naših krajinah je za ustvarjalno delo na področju upravljanja in načrtovanja slovenskih krajin ključno. Predstave, ki jih ima družba o krajini, pogojujejo tudi njeno ravnanje z njo. Kakšen prostor bi radi soustvarjali in kako kakovostno življenjsko okolje smo sposobni ustvariti je v veliki meri odvisno tudi od posameznikov in njihove pripravljenosti za soodločanje o prihodnjem razvoju prostora in o usodi naše dediščine.

Projekt zato v svojem prvem delu spodbuja otroke k opazovanju vsakdanjega okolja in zaznavanju kakovosti krajine ter tako posredno vpliva na ozaveščanje odnosa do okolja, prostora in krajine. V petek 5. novembra 2004 je bil v Ljubljani organiziran posvet s predstavitveno delavnico za učitelje osnovnih šol, vzgojitelje v vrtcih ter za vse, ki jih zanima urejanje krajine. Vabilo za delavnico so prejele vse slovenske osnovne šole, vzgojno varstvene zavode, slovenske občine ter druge organizacije. Delavnice se je udeležilo 49 slušateljev, ki so prisluhnili predavanjem o oblikovanju predstave o krajini, o vlogi krajinskega arhitekta v družbi ter o zaznavanju, analiziranju in upodabljanju krajine. Udeleženci so se aktivno odzvali na predstavljene teme in podali več zanimivih predlogov za dodatne načine razširjanja znanja. Vsi slušatelji so na posvetu prejeli zbornik predavanj in serijo petih plakatov, ki so zainteresiranim na razpolago na naslovu jelena.hladnik@siol.net oziroma na številki 031 211 426 (Jelena Hladnik).


Več:
>>Likovno fotografski natečaj / razpis

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Projekt, ki ga izvaja Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in ob podpori Ministrstva za okolje, prostor in energijo, sestavljajo naslednji dogodki:
-
izdaja serije petih plakatov - Krajine Slovenije,
-
posvet z delavnico za seznanitev učiteljev,
-
likovni in fotografski natečaj objavljen v revijah za otroke,
-
izbor najboljših izdelkov in podelitev nagrad,
-
razstava najboljših del in slavnostna podelitev priznanj najboljšim sodelujočim na mednarodni konferenci Implementacija Evropske konvencije o krajini, ki bo v Sloveniji, oktobra 2005.Subpanoska krajina: Gresovščak


Kraške krajine notranje Slovenije: Strmca


Primorske krajine: Goriška Brda


Predalpske krajine


Alpske krajine: Jalovec

na vrh