info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
15. 11. 2004

Open Space - People Space

Maja Simoneti
"Dostopni odprti prostori so prostori, ki jih ljudje lahko uživajo ne glede na svoje poreklo, leta in družbeni oziroma ekonomski položaj. Dostop do javnih odprtih prostorov visoke kvalitete, ki gradi na vključevanju vseh uporabniških skupin, je zato temeljni kamen demokracije in socialne enakosti. Vključujoč dostop /inclusive access/ je zato danes v ospredju dobrega planiranja in oblikovanja in je tudi centralna prioriteta Britanske vlade v prizadevanju za izboljšanje kvalitete življenja Britancev."

Zgornji odstavek je povzet iz uvodnika v zborniku povzetkov z mednarodne konferenca o vključujočih okoljih /inclusive environments/, ki je potekala med 27. in 29. oktobrom 2004 v Edinburghu. Konferenco je organiziral raziskovalni center Open Space iz Edinburgha. Organizatorji so več kot dvesto udeležencem iz vseh celin ponudili štirinajst plenarnih predavanj in devetindevetdeset vzporednih predstavitev, za povrh pa še nekaj delavnic in terenskih ogledov ter panelne predstavitve in rezultate študentskega natečaja. Po besedah Catherine Ward Thompson, profesorice z Edinburgh College of Art (ECA) in nedvomno duše in telesa konference, je bil dogodek namenjen pregledu najnovejših raziskav in spodbudi razprave o tekočih problemih dobrega oblikovanja odprtega prostora in socialno vključujočega prostora, torej premisleku o oblikovanju prostorov in krajev za 21.stoletje.

Dejstvo je, da so organizatorji uspeli v Edinburghu zbrati zavidljivo število res uglednih avtorjev, ki so s plenarnimi predavanji dobro pripravili publiko za konferenčni tempo, ki ga je narekoval natrpan program. Marc Treib, Jan Gehl, Ken Worpole, Peter Aspinall, Simon Bell, Nilda Cosco, John Zeisel, Terry Hartig in seveda Catherine Ward Thomspon so svoje misli podajali prepričljivo in zavzeto. Paralelne predstavitve so v glavnem po kvaliteti komaj zaostajale za plenarnimi predavanji. Kljub morebitnemu vtisu da avtorji, ki so tudi sicer publicistično dejavni, niso povedali dosti novega, je količina posredovanih informacij, predvsem zaradi izjemno prepričljivih utemeljitev, na mnoge udeležence delovala najmanj navdihujoče. Končno je šlo za konferenco, ki je zbrala izjemno število akademsko aktivnih predavateljev, ki so dejavni tudi na področju uporabnega raziskovanja.

Najnovejša načrtovalska paradigma, ki po predavanjih sodeč obvladuje velik del raziskovalne in načrtovalske prakse v urejanju odprtega prostora, se odmika od gole dostopnosti javnega odprtega prostora ter raziskuje fenomen vključevanja uporabniških skupin v odprt prostor. Res veliko pozornosti se namenja depriviligiranim skupinam in skupinam s posebnimi potrebami, katerih kvaliteta življenja je še kako odvisna od razpoložljivih javnih odprtih prostorov. Javne odprte površine kot nujna sestavina poselitvenega tkiva so danes že del stvarnosti, na vrsti sta zato očitno dostopnost in kvaliteta ureditev in to predvsem kot socialno prostorski kategoriji.

Slovenija se je na konferenci izkazala z dvema vzporednima predavanjema (Barbara Goličnik, UI RS in Tanja Simonič, BF krajinska arhitektura), s petimi paneli (Ana Kučan, Darja Matjašec, Maja Simoneti, Karla Jankovič) in študentskim natečajnim prispevkom. Barbara Goličnik, ki na ECA piše doktorat in Maša Šorn, ki prav tako pri profesor Thompsonovi pripravlja svoje diplomsko delo v okviru izmenjave z ECA, pa sta aktivno sodelovali tudi pri pripravah in izvedbi konference. Če izvzamemo domačine Angleže, je bilo devet Slovenk takoj za Američani najštevilčnejša nacionalna skupina, ki je tudi vsebinsko prispevala k uspešnosti konference. Zadovoljstvo udeleženk je še posebej lepo zaokrožil sprejem pri slovenski častni konzulki na Škotskem gospe Ani Wersun.

Čeprav razmere v Sloveniji urejanju odprtega prostora niso posebno naklonjene in je slovenska vlada najbrž še zelo daleč od tega, da bi kogarkoli spodbujala k dobremu oblikovanju in vključujočemu urejanju odprtega prostora, to ni odraz strokovnega znanja pač pa bolj sposobnosti stroke, da bi prepričljivo nagovorila uporabnike in politiko. Konferenca se je v spomin večine udeležencev gotovo vtisnila prav z neverjetnim raziskovalnim zagonom posameznikov, razponom raziskovalnih tem in prepričljivo kvaliteto aplikativnih raziskav. Predvsem pa tudi z zanosom strokovnjakov, ki sporočajo, da je znanje treba znati tudi uporabiti. Med drugim ga je očitno dobro brez omejitev deliti z drugimi, sicer ostane v glavah posameznikov nekoristno. Ugledni avtorji strokovnih knjig so podobno kot posamezni raziskovalci, na konferenci brez zadržkov kazali pripravljenost, da bi še več svojega znanja posredovali novim znancem ter tako dokazovali, da je v svetu pot do uspeha povezana tudi z mreženjem znanja in izkušenj. Če kaj, je bilo na tej konferenci moč začutiti, kaj lahko pomenijo uporabne raziskave. Velike in obetavne besede so se v spomin zapisovale tudi skozi številke in podatke, ki so rešitve v odprtem prostoru povezovali s socialno vključenostjo posebnih prebivalstvenih skupin, s kazalci z zdravstvenega stanja, s številom zadovoljnih in uspešnih, z vsotami prihranjenih sredstev in dolžinami nepotrebnih cest. Prepričljivo, ni kaj!

Povzetki s konference so na razpolago.


Več:
>>Open Space

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

dunja batarilo
Cabn you help?, 1.3. 2006, 11:50

hello!
i am dunja from germany. i am desperately looking for two friends of mine, whose e-mail adress i have lost. I found that they published fotos in your magazine, their names are ana skrabar and nina komac. thy are both students of architecture in ljubljana,m or maybe they have graduated by now.
if you have any idea, please help me to find them!! :-)

thanks a lot, (hvala?)

dunja


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Spoznanja s konference je možno strniti v nekaj glavnih točkah:
-
javni odprt prostor
, zaradi svojih generičnih značilnosti /dostopnost in programska odprtost/ igra v življenju sodobnega človeka velikansko vlogo;
-
ni pomembno kdo si, pomembno je kaj in kako delaš
, ali drugače: javni odprti prostori so predmet raziskovalnega in načrtovalskega zanimanja zelo različnih strok;
-
problemi urejanja javnega odprtega prostora so si povsod po svetu zelo podobni
, kljub velikim kulturnim in ekonomskim razlikam;
-
znanje ne pomeni nič, če ga ne deliš z drugimi
ali drugače za dobre rešitve je še kako pomembno, koliko ljudi razume ali misli, da so res take ali še drugače: tuje znanje je za utemeljevnaje rešitev pogosto tako pomembno kot lastno.Edinburgh


The Hub, kjer je potekala konferenca.


Prizor z enega plenarnih predavanj.


Študentski natečaj za ureditev javnega prostora je bil samostojen del konference. Vsa natečajna dela so bila predstavljena na konferenci, ki se je končala s prihodom zmagovalne ekipe študentov na prizorišče. Skupina študentov iz Ljubljane se je prijavila na natečaj s projektom ureditve parka Petra Kočića v Banja luki. Prenova parka v središču mesta uvaja v mesto povsem novo strukturo in močno obogaten program, ki ga glavno mesto Srbske Republike namenja kar najširšemu krogu obiskovalcev. Krajinska arhitektura: Miha košir, Luka Vidic, Dušan Stupar, Urška Kranjc, arhitektura: Ana Škrabar, Nina Komac


na vrh