info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
3. 11. 2004

Odločitev o novem prostorskem aktu za Kolizej ne bodo sprejemali arhitekti

Matevž Čelik
Novi Kolizej je v tem tednu izginil s časopisnih strani, pa tudi razstavo na ljubljanskem gradu so zaprli. Zmagovalni elaborat pa si še vedno lahko ogledate na naših spletnih straneh, kjer se v rubriki akcije naprej nabirajo mnenja o tem projektu, ki je v marsičem zelo pomemben.

V preteklem tednu smo v dnevnem časopisju zasledili številne izjave o nagrajenem projektu. Zanimivo je, da so se mediji osredotočili predvsem na arhitekte, čeprav ti v končni fazi sploh ne bodo odločali o nadaljnji implementaciji projekta. Očitno je v Sloveniji še vedno zakoreninjeno prepričanje, da je sprejemanje odločitev o urejanju prostora v domeni stroke. Kot vemo pa ta na odločitve lahko le skuša vplivati z argumentiranimi mnenji, predlogi in predpisanimi strokovnimi presojami, končne odločitve pa so stvar demokratično izvoljenih predstavnikov ljudstva v mestnih svetih in parlamentu.

Tudi za nadaljnji potek projekta novega Kolizeja ima vse karte v rokah mestni svet. Zato bi bilo nedvomno bolj od mnenja profesorja s Fakultete za arhitekturo, zanimivo slišati menenje ljubljanske županje Danice Simšič, predsednika odbora za urejanje prostora in urbanizem v mestnem svetu dr. Jožeta Zagožna ali pa njegovega podpredsednika Janez Sodržnika. Njihova mnenja bi konec koncev precej bolj morala zanimati tudi ljubljanske volilce, ki bodo lahko izkoristili svoje demokratične pravice pri urejanju prostora in zapisali pripombe v vpisno knjigo na javni razgrnitvi novega lokacijskega načrta ali pa jih povedali na prostorski konferenci.

Vsekakor pa naj bi tudi argumentirana strokovna mnenja odigrala svojo vlogo. Žal pa je potrebno reči, da si nekatere izjave, ki so prišle iz ust arhitektov v prejšnjem tednu ne zaslužijo pridevnika "strokovne". Med njimi so tudi takšne, ki stroki ne morejo biti ravno v ponos. Številni so se po nepotrebnem pustili zapeljati v ocenjevanje projekta in kar hitro pozabili na opozorila o morebitnih kršitvah mestnih prostorskih dokumentov in zakonodaje v primeru implementacije projekta, ki jih je še nedavno pred zaključkom natečaja v javni izjavi podalo Društvo arhitektov Ljubljana.

Med vrsticami zgoraj omenjenih izjav, pa tudi v komentarjih na TrajekTu pa smo uspeli razbrati tudi precej upoštevanja vrednih pobud za korenito prevetritev tem, ki bremenijo ljubljansko in slovensko urbanistično načrtovanje. V tem smislu utegne natečaj za Kolizej razbiti nekaj tabujev in premakniti okorela načrtovalska razmišljanja, ki koreninijo še daleč v prejšnjem stoletju, v nove, bolj konstruktivne vode. Vsekakor pa nas v konkretnem primeru še vedno najbolj zanima, kako bodo delovali demokratični mehanizmi naše sveže prostorske zakonodaje v nadaljnjem toku postopkov za sprejetje novih prostorskih dokumentov za območje CO 2/16.

Komentarje, ki smo jih uspeli zaslediti v dnevnem tisku, še enkrat povzemamo v rubriki akcije.


Več:
>>akcije

Starejši prispevki:
>>Kdo je zagotavljal Prevent Investu... / Trajekt, 27.10.2004
>>Kolizej med zvezdniškim natečajem... / Trajekt, 12.10.2004
>>Ljubljanski urbanisti kršijo... / Trajekt, 6.10.2004
>>Obdobje problematičnih vabljenih... / Trajekt, 14.07.2004
>>Mnenje Ministrstva za okolje prostor in energijo

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

brez
Za velike investitorje druga pravila igre?, 3.11. 2004, 08:09

Očitno so se v urbanizmu začeli intenzivno dogajati investitorji, politika in, kar načeloma sploh ni slabo, različna strokovna mnenja (Kolizej, Kosovelov spomenik...). Če jih ne vodi izključno denar, so dobrodošla, četudi morda v nasprotju s prostorskimi akti. Tudi ti so namreč spremenljivi - vendar pa z upoštevanjem pravil igre - po postopkih, ki so znani in pri tako pomembnih projektih nujno vključujejo strokovne presoje in in laično javnost.
Sicer pa čestitam za Matevžev prispevek v SP - Trajek mora pogosteje stopiti v druge medije in lansirati prostorsko-načrtovalske teme tja, kamor spadajo in kjer lahko v polni meri odigrajo svoje poslanstvo: v širšo javnost. Veliko uspeha!


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh