info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
25. 10. 2004

ZAPS pripravlja Etični kodeks

Matevž Čelik
Leto dni po svoji 1. statutarni skupščini in po izvolitvi novih organov, se ZAPS loteva oblikovanja etičnega kodeksa. Etični kodeks namerava ZAPS sprejeti na prihodnji skupščini, ki bo v začetku decembra. Pred tem pa želi ZAPS vsebino kodeksa in probleme etike med arhitekti podrobneje predebatirati na okrogli mizi, ki bo potekala v četrtek, 28. oktobra 2004.

Pri aktivnostih, kakršna je poklicna arhitekturna praksa, je izjemnega pomena ideja o pogodbi med družbo in stroko. Ideja o pogodbi govori o tem, da za poseben status, ki ga družba strokovnjakom omogoča, le ti plačujejo z večjo odgovornostjo in etičnim načinom dela. Arhitekti so tisti, ki so se dolžni spopasti z etičnimi dilemami gradnje. Za razliko od večine drugih strokovnih poklicev je njihova vloga dvojna. Poleg tega, da načrtujejo v skladu s potrebami individualnih članov družbe, ki se pojavljajo v vlogi naročnikov, so dolžni tudi varovati javnost pred potencialnimi negativnimi učinki brezčutne gradbene prakse. Arhitekti so dolžni razmišljati o načrtovalskih strategijah in izvedbenih rešitvah preko lastnih in naročnikovih egoističnih želja.

Zbornični žig je običajno tudi dokaz, da je arhitekt ali prostorski načrtovalec razmišljal na ta način. Zato arhitekturne zbornice svojim članom predpisujejo kodekse etike, ki se jih le ti morajo držati.


Več:
>>Arhiforum
>>Kodeks etike Evropskega sveta arhitektov

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Andrej Žižek
Kodeks ZAPS-a?, 26.10. 2004, 15:03

Glede na to, da se ZAPS sam ne drži nikakršnega podobnega kodeksa, brez potrebe krši zakonodajo kot npr. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ne vidim razloga, zakaj bi ta ZAPS sprejemal kakršenkoli kodeks.
Pravtako ZAPS (kot sorazpisovalec) ne razume, da se je potrebno držati zakonodaje v primeru javnih razpisov, saj se tako krši kodeks opravljanja poklica arhitekta nasproti ljubiteljskega udejstvovanja z arhitekturo. Lahko bi predložil materialne dokaze za trditve, vendar če ste kdaj sodelovali na kakšnem natečaju (po novem pravilniku), potem zadeve poznate sami. Jaz osebno sem za ustanovitev paralelne organizacije arhitektov s prostovoljnim članstvom in zbornično enakostjo pred zakonom.


Špela GOSAK
NATEČAJI !?, 2.11. 2004, 08:58

Pridružujem se mnenju g. Andreja Žižka.
Tudi naše izkušnje so izredno slabe.
Vse kaže na to, da res potrebujemo nekaj drugega, ker delovanje ZAPS-a ni vselej etično, pregledno in organizirano v korst članov.

Špela GOSAK


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh