info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
14. 10. 2004

Arhitekturne in prostorske tekme od oktobra naprej z uzakonjenimi pravili

Matevž Čelik
Trije meseci so minili, odkar je državna podsekretarka Sanja Traunšek arhitektom, zbranim na okrogli mizi v organizaciji Društva arhitektov Ljubljana, obljubljala skorajšnje sprejetje natečajnega pravilnika. Z objavo v Uradnem listu 7. oktobra pa je zdaj le stopil v veljavo dokument z dolgim imenom Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov.

Zbornica za arhitekturo in prostor je s tem pravilnikom dobila ekskluzivno pravico za organizacijo natečajev v Sloveniji. Možnost, da bi natečaj organiziral kdo drug obstaja le, če se ZAPS na poziv naročnika natečaja v 15 dneh ne odzove s ponudbo ali če v 8 dneh od tega odgovora ne vrne naročniku s svoje strani podpisane in žigosane pogodbe pa tudi, če od organizacije natečaja enostavno odstopi. S tem je na ramena zbornice padla velika odgovornost za nadaljno natečajno prakso in posledično za kvaliteto številnih bodočih prostorskih rešitev po vsej državi, za katere se bodo sredstva zagotavljala iz javnih financ. Ob tem si vsekakor želimo, da bo organizacija natečajev pod okriljem zbornice v bodoče gladko in uspešno tekla.

Natečajniki v natečajnem postopku pri novih natečajih ne bodo opazili prav velikih sprememb. Vendar pravilnik prinaša kar nekaj novih pravil, s pomočjo katerih naj bi se natečaji v bodoče odvijali s čim manj zapleti. Po novem se bodo člani natečajne komisije s pogodbo, ki jo bodo sklenili z naročnikom natečaja zavezali, da bodo vestno in v skladu z zakonom, predpisi, prostorskimi akti in pravili stroke ter v skladu z razpisom javnega natečaja in natečajnim gradivom izpolnili svojo nalogo. Nad imenovanjem ocenjevalnih komisij naj bi po tem pravilniku bdelo tudi prostorsko ministrstvo, ki bo opravljalo nadzorstvo nad javnimi natečaji, vendar iz pravilnika ni razvidno, na kakšen način.

Zaradi aktualnih zapletov z vabljenimi natečaji je pomemben tudi 25. člen pravilnika, ki določa da je tudi vabljeni natečaj javni natečaj. Vendar se naročnik za vabljeni natečaj lahko odloči samo, če vrednost nameravane prostorske ureditve ali objekta ne presega vrednosti, od katere dalje je treba javni razpis objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vabljeni natečaj pa pride v poštev tudi, kadar je natečajna naloga tako specifična, da ni možno računati na veliko natečajnikov s potrebnimi znanji. V vsakem primeru pa je naročnik dolžan opraviti izbiro kandidatov za natečajnike skupaj z zbornico in po postopku, opisanem v pravilniku.

Nekateri strokovni krogi sicer z novim pravilnikom niso v celoti zadovoljni, kar je bilo pričakovati tudi iz zadnjih razprav, ki so spremljale njegovo nastajanje. Pojavlja se bojazen, da je določitev 8 dnevnega roka za podpis pogodbe z ZAPS preveč ultimativna, saj s številnimi naročniki v tako kratkem času ni možno strokovno in kvalitetno uskladiti vsebine projektnih nalog, ki so podlaga za natečaj in za sklenitev pogodbe. Zaradi tega naj bi v primerih, ko se naročnik in zbornica ne bosta uspela sporazumeti o vsebini projektne naloge, številne pomembne natečaje izvajala podjetja, ki ne bodo izgubljala časa in energije, da bi skušala vplivati na kvaliteto naročnikove projektne naloge.

Verjamemo, da se bodo ti strahovi razblinili z novimi občinskimi prostorskimi dokumenti, ki bodo postavili dovolj dobre in nedvoumne projektne pogoje, na podlagi katerih bodo razpisani bodoči natečaji. Dejstvo je, da tudi na področju natečajev pravila zdaj veljajo in da njihovo svojeglavo tolmačenje ter iskanje izgovorov zdaj ne pridejo več v poštev. Od tega trenutka dalje računamo predvsem na natečajne komisije. Šušlja se namreč, da žiranti vse prepogosto malomarno pregledujejo tako gradivo kot elaborate.


Več:
>> Pravilnik o javnih natečajih... (*.pdf / 210 kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh