info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 10. 2004

Urbanisti in prostorci letos v Lipici

Uredništvo
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) vabi na 19. Sedlarjevo srečanje, ki bo ptekalo 12. in 13. novembra 2004 v hotelu Klub v Lipici. Strokovna, uradna in prijateljska soočanja med slovenskimi in tujimi strokovnjaki s področja urbanističnega in prostorskega načrtovanja bodo letos potekala pod naslovom »Prostorska dokumentacija za EU sredstva«. Namen prireditve je seznaniti širšo strokovno javnost z nekaterimi aktualnimi temami, ki so povezane z razsežnostmi našega delovanja v prostoru EU.

DUPPS trdi, da je vstop v Evropsko Unijo Slovenijo na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja zatekel bolj ali manj slabo pripravljeno in razlaga: "Tako je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) razvojna komponenta šibka in prevladuje doktrina varovalnega planiranja, kar zaradi moči sektorskega planiranja v Sloveniji in v EU to ravno najboljše. V praksi se de facto že izdelujejo regionalne zasnove prostorskega razvoja v 7 statističnih regijah, de iure pa pravzaprav še sploh nismo začeli. In prav regionalna raven je za umestitev velikih posegov v prostor in izvajanje politike EU "manjše število večjih projektov", ključna. Na občinski ravni se odpira veliko dela z novimi akti: strategijami, redi, lokacijskimi načrti. …Nekje med tem je kot rdeča nit prav priprava prostorske dokumentacije za EU sredstva."

Z vstopom v EU smo poleg državne in občinske ravni dobili še dve ravni: mednarodno in regionalno. Najvišjo mednarodno raven predstavlja EU s svojim neposrednimi in posrednimi prostorskimi politikami. Pomembna pa je tudi meddržavna in medregionalna raven, v kateri imamo v Sloveniji v letu 2004 prvič priložnost pridobiti EU sredstva in ne biti samo partner. V programskem obdobju 2004-2006 smo neto prejemniki sredstev, kar pomeni, da je članarina v EU konstanta, več denarja pa bomo prejeli v primeru, če bomo imeli ustrezno pripravljene projekte, na primer z gradbenim dovoljenjem. Pripraviti projekte ni preprosto. Dobra prostorska dokumentacija je conditio sine qua non razmišljanja o razvoju. Ker je eno izmed načel strukturne politike EU manjše število večjih projektov, je za začetek dobre prijave nujno že dobro prostorsko in urbanistično načrtovanje.

Organizacijski in redakcijski odbor 19. Sedlarjevih srečanj sestavljajo mag. Miran Gajšek (predsednik), mag. Peter Bassin, Ivan Stanič, Rajko Sterguljc, doc. dr. Mojca Šašek Divjak, doc. dr Maruška Šubic Kovač, Ana Struna, Tomislav Vauda, dr. Manca Plazar Mlakar, Igor Škulj. Organizacijski odbor si pridržuje pravico do spremembe programa. Cilji 19. Sedlarjevega srečanja so predstavitev dobrih praks iz dežel EU in iz Slovenije, predstavitev EU skladov in predstavitev organiziranosti v Sloveniji.

Na prireditev DUPPS želi privabiti strokovnjake iz državne in lokalne uprave, strokovnjake s vseh področij urejanja prostora: prostorskega načrtovanja, urbanističnega načrtovanja, regionalnega planiranja, geografije, sociologije, komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in geodezije.

Če sodelujete ali ste že sodelovali pri pripravi projekta za sofinanciranje UE in bi želeli svoje izkušnje predstaviti kolegom v Lipici se javite organizatorju. Informacije dobite pri gospe Anici Mejač na telefonski številki 01 421 83 50.


Več:
>>DUPPS
>>Prostorska dokumentacija za EU sredstva / program
>>Prijavnica (*.doc)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


Eden od slovenskih predlogov za Evropsko urbanistično nagrado 2004: Urbanistični koncept razvoja naselij v Ljubljanski regiji v koridorjih integriranega mestnega in regionalnega tirnega potniškega prometa, Razvoj urbanih struktur v severnem delu Ljubljanske urbane regije - krak primestne železnice Črnuče - Kamnik

Avtorja: doc. dr. Mojca Šašek Divjak, udia. (vodja projekta), Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana; Evgen Čargo, udia., City studio, družba za prostorsko načrtovanje, d.o.o., Žabjak 2, Ljubljana.

na vrh