info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 10. 2004

Trajnostna gradnja

Matevž Čelik
Inženirska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirsko slovensko zvezo 14. oktobra 2004 organizira v Mariboru 4. Dan inženirjev in arhitektov. Prireditev je bila prvič organizirana v letu 2001 v Ljubljani vsako drugo leto pa se je odvila v Mariboru. Ob lanskoletni prireditvi, ki je potekala pod naslovom Inovativno grajeno okolje je prvič izšel tudi zbornik, ki je dostopen na spletnih straneh IZS (povezava spodaj).

Namen tokratnega Dneva inženirjev in arhitektov, ki bo potekal pod naslovom Trajnostna gradnja je s pomočjo primerov dobre prakse načrtovanja in izvedbe ter trajnostne / vzdržne gradnje predstaviti strokovne poglede na razvoj, načrtovanje in graditev objektov. Ob tem naj bi se izkristalizirali ključni globalni problemi ter omejitve (v razvoju, načrtovanju in izvedbi), ki se nanašajo na inženirske aktivnosti na tem področju.

Za 4. Dan inženirjev in arhitektov so bile razpisane teme predavanj, ki se nanašajo na Maribor. V zvezi z gradnjo velikih centrov v Mariboru in okolici naj bi spregovorili o prostorskih in socialnih vidikih, javnem in zasebnem interesu, zemljiški politiki in dovoljevanju tovrstnih posegov, konkurenčnosti v evropskem prostoru, vplivih na okolje ter racionalni rabi energiji. Naslednja pomembna tema je mariborska čistilna naprava, tako s stališča prostorskih, okoljskih in tehnoloških vidikov kot javnega interesa. Spregovorili pa naj bi tudi o rekonstrukciji verige Dravskih elektrarn ter Mariboru kot ozkem prometnem grlu na osi S-J in V-Z. Tudi letos bo izšel zbornik, ki ga bodo prejeli vsi člani IZS in ZAPS.

V okviru Dneva inženirjev in arhitektov bodo v Mariboru otvorili tudi regijsko pisarno IZS. Regijsko pisarno si v IZS ne zamišljajo kot administrativno izpostavo, pač pa kot stično mesto za povezovanje članstva v regiji ne glede na pripadnost posameznim matičnim sekcijam. Druga najmanj enako pomembna vloga Regijske pisarne naj bi bila organizacija različnih zborničnih aktivnosti in prireditev v regiji.

IZS že tradicionalno deluje uravnoteženo med Ljubljano in Mariborom, saj je bila celo ustanovljena z dvema ločenima ustanovnima zboroma v Mariboru in Ljubljani, ki sta se v duhu dobrega sodelovanja kasneje združila kot ustanoviltelja IZS.

Zaenkrat IZS ne načrtuje drugih novih regijski pisarn po Sloveniji, v primeru, da se bo pokazala potreba po njih, pa jo bodo poskušali uresničiti.


Več:
>>Trajnostna gradnja / 4. dan inženirjev in arhitektov
>>Program / (*.pdf / 20 Kb)
>>Povzetki predavanj / (*.pdf / 35 Kb)
>>Inovativno grajeno okolje / zbornik 3. DIA (*.pdf / 2.35 Mb)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh