info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 9. 2004

Razlogi za optimizem

Maja Simoneti, Anja Planišček
Na novinarski konferenci SSRS je predsednik uprave Jože Novak predstavil nekaj programov, ki kažejo na to, da ima Sklad resen namen vsebinsko, ne le ekonomsko, posredovati na področju stanovanjske gradnje. Program Europan, lanski simpozij Nove perspektive stanovanjske gradnje in raziskovalni projekt Vzorčna hiša, za katerega je bila ob tej priložnosti podpisana pogodba, namreč govorijo o prizadevanjih za kvaliteto stanovanjske gradnje. Pa tudi napovedani projekti rastoča hiša, hiša za mlade in interna merila kakovosti, ki jih že razvijajo na ZRMK-ju, so del sorodnih prizadevanj. Konferenci je prisostvoval tudi minister Kopač.

Sodelovanje Slovenije v projektu Europan, v katerega sta bili lani prvič vključeni dve lokaciji se bo nadaljevalo pod okriljem SSRS. Kot je znano, smo se prejšnja leta veselili sodelovanja domačih arhitektov v natečajih Europan, lani pa smo prvič dobili rešitve, ki bodo izvedene v slovenskih krajih. Maribor, Brežice in Ljubljana pa se že zanimajo za prihodnji natečajni krog. Od mednarodne konkurence, ki prihaja z Europanom pričakujemo pozitivne učinke na prostorsko prakso. Upamo lahko tudi, da bodo domači investitorji spoznali prednosti tako odprtega pridobivanja rešitev in bodo sodelovali pri utrjevanju položaja slovenskega Europana, ki ga čaka resno in odgovorno delo. Kakšna je konkretno funkcija nacionalne organizacije Europan in kdo, zakaj ter s kakšnimi pooblastili in sredstvi te funkcije izvaja, pa bo v prihodnosti treba še natančneje poizvedeti. Predstavnikov Europana namreč na tiskovni konferenci ni bilo.

Na tiskovni konferenci je Aleš Vodopivec predstavil izhodišča, ki so vodila lanski simpozij o stanovanjski gradnji. Današnja stanovanjska gradnja na slovenskem, je poudaril, se srečuje z več problemi in dilemami povezanimi z razvojem ekonomije, politike in tehnologije. Konec 20.stoletja so se sodobni bivanjski vzorci temeljito spremenili. Prebivalstvo razvitega dela sveta se stara, število jedrnih družin upada, razvijajo se različne oblike ne - družinskih stanovanjskih skupnosti. Način bivanja in prostorske potrebe niso več isti kot pred nekaj desetletji. Klasični stanovanjski blok s tipičnim stanovanjem mnogim ne ustreza več. S tem se morajo soočiti vse stroke, ki so udeležene v načrtovanju stanovanj: arhitekti, urbanisti, ekonomisti, politiki, sociologi in ekologi ter skupaj razvijati ustrezne bivanjske modele.

Lanski simpozij Nove perspektive stanovanjske gradnje je s poudarkom na razvoju novih stanovanjskih tipologij izpostavil prav pomen interdisciplinarnosti. Program je vključeval predstavitve del domačih in tujih arhitektov, urbanistov, sociologov, ekonomistov. Vzporedno s Simpozijem je bila na ogled razstava Stanovanja za naše nove razmere, ki je predstavila študentske naloge Fakultete za arhitekturo - študije stanovanjskih naselij v mestih ter sodobne zasnove stanovanjskih stavb. Zbornik, ki je izšel pred kratkim, obsega povzetke predavanj in prispevke drugih strokovnjakov, ter katalog razstavljenih študentskih del. Prinaša teorijo in prakso pri nas in iz tujine. 19 projektnih študij študentov arhitekture predstavlja alternativo stvarnim rezultatom na tem področju v Sloveniji.

Raziskovalni projekt Vzorčna hiša je predstavil njegov odgovorni vodja Janez Koželj. V navezavi na nagovor Aleša Vodopivca, je tudi Koželj opozoril na razkorak med potrebami, znanjem in stvarnostjo. Koželj je slikovito razložil razkorak med razmerami v Sloveniji in po svetu. Dejal je, da pri nas posameznik lahko izbira med bivanjem v bloku ali v družinski hiši, medtem ko se zadnjih dvajset let ves razvoj po svetu vrti prav okrog kombiniranja prednosti obeh tipov. Idealno stanovanje za sodobnega človeka se poraja prav v vmesnem polju med obema tipoma bivanja. V času, ko ponudba pri nas zaostaja za potrebami hkrati pa z veliko vnemo gradimo nova stanovanja, ima pomanjkanje raziskovalnih prizadevanj na tem področju lahko skrajno negativne posledice.

Prekinitev te prakse naj bi predstavljal tudi projekt vzorčne hiše, ki bo zgrajena na Brdu v Ljubljani in bo v živo posredovala slovenskim potrošnikom najnovejše strokovne rešitve. Predmet raziskovanja bodo tako tlorisne kot funkcionalne zasnove stanovanj kot segmenti gradbeno tehničnih rešitev. Vrsta različnih sodelavcev bo vplivala na to, da bodo v živo predstavljena zadnja spoznanja psihologov, sociologov, arhitektov, gradbenikov in proizvajalcev različnih materialov. Projekt bo izveden dosledno in zato vključuje tudi proces interdisciplinarne valorizacije rešitev. V raziskavi, ki išče poti do fleksibilnega sodobnega stanovanja bodo priložnosti za preizkus svojih rešitev dobili vsi vpleteni, ne le arhitekt, kar nas navaja k misli, da bo tudi sam proces dela zanimiv raziskovalni eksperiment.

Na pomembni pomanjkljivosti projekta je opozorila ena od udeleženk tiskovne konference, ki je vprašala ali bodo v stanovanja naselili tudi vzorčne ljudi in seveda, koliko bo projekt stal. Poraja se torej vprašanje vključenosti potencialnih stanovalcev v proces načrtovanja in raziskovanja celotne strukture tega procesa: strokovnajki na eni strani in uporabniki na drugi. Idejo, da strokovnjaki najbolje vemo, kaj ljudje potrebujejo, je povozil čas. Tisti, ki so se pripravljeni česa naučiti od predhodnikov se v ta namen ubadajo tudi z analizo spodrsljajev arhitekturne moderne ter eksperimentirajo s sodelovanjem uporabnikov pri načrtovanju. Dober teoretični primer take prakse je recimo knjiga Negotiate my Boundary (AA Publications, 2002), katere so avtorji so tudi slovenski arhitekti. In praktični - projekt Sargfabrik, stanovanjske zazidave z Dunaja, ki so jo skupaj z bodočimi stanovalci projektitarili arhitekti skupine BKK-3. Primer je na lanskoletnem simpoziju predstavil Franz Sumnitsch. Zanimiv ni zgolj s sociološkega vidika, temveč tudi z vidika financiranja. Podrobno je opisan tudi v Zborniku simpozija in razstave.

Tudi razprava o stroških gradnje 70 eksperimentalnih stanovanj na račun SSRS, več kot upravičena. Avtorji Vzročne hiše so tako kot ostali prostorski načrtovalci tisti, ki bi morali biti najbolj zainteresirani, da se kvalitete bivanja ne bi povezovalo z višjimi stroški stanovanj. Da bi gradili ceneje, a ne ceneno, kot je dejal Jože Novak.

Zato si seveda želimo, da Skladu ne bi spodrsnilo tam, kjer so rezultati njegovega dela najlaže merljivi. Želimo verjeti, da raziskovanje sodobnih oblik bivanja samoumevno vključuje tudi ekonomsko stroko, ki naj zagotovi cenovno enakovredne, če ne ugodnejše, rezultate raziskave v praksi.


Več:
>>Zbornik simpozija in razstave / Trajekt 10.9.2004
>>En simpozij še ne prinese... / Trajekt 3.11.2003
>>Nove perspektive stanovanjske gradnje / Trajekt 14.10.2003

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Sargfabrik, arhitektov BKK 3, ki so predavali tudi na lanskem simpoziju v Ljubljani.na vrh