info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
31. 8. 2004

Stanovanjski sklad išče nove sodelavce

Maja Simoneti
Novim izzivom naproti - Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je objavljen razpis prostih delovnih mest. Med drugim na skladu iščejo izkušenega arhitekta, ki bo zasedel mesto svetovalca za načrtovanje in vodenje projektov stanovanjske gradnje ter dva gradbenika ali arhitekta, ki bosta postala vodja projektov stanovanjske gradnje.

Republiški stanovanjski sklad o katerem se najpogosteje piše in govori kot o finančni instituciji, bo v prihodnosti brez dvoma moral razširiti področja svojega delovanja. Slišati je, da novo vodstvo sklada daje večji poudarek tudi funkciji nepremičninskega sklada, kar zajema celotno področje od priprave razvojnih projektov, pridobivanje in urejanje, predvsem pa oddajanje gradbenih parcel in večjih stanovanjskih območij ter seveda organizacije (kakovostne) stanovanjske gradnje. Vzpodbudno je, da bo sklad s kar najbolj različnimi dejavnostmi posegel tudi na druga področja spodbujanja stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj ter stanovanjskih hiš. Prostorski načrtovalci smo sposobni razumeti vlogo sklada, da s posredovanjem na kapitalskem trgu vpliva na ponudbeno ceno stanovanj, ne moremo pa se zadovoljiti z učinki, ki jih ima stanovanjska varčevalna shema na kreditno ponudbo v bankah. Republiški stanovanjski sklad mora po našem prepričanju posredovati predvsem na področju kvalitete, raznovrstnosti in količine stanovanj. V javnem interesu je posredovanje sklada na področjih, ki bi prepuščena prostemu trgu lahko bila spregledana, ostala podrazvita in s tem trajno slabo vplivala na kvaliteto bivalnega okolja v Sloveniji.

Tuji zgledi kažejo, da je področje stanovanjske ponudbe preveč kompleksno, da bi ga lahko povsem prepustili tržnim mehanizmom. Eksperimentiranje se je v preteklosti že končalo s praznimi stanovanji in objekti, ki so z narodno gospodarskega vidika čista izguba. Domača praksa kaže, da so posledice privatizacije stanovanjskega fonda v devetdesetih letih večplastne in jih je kot take treba reševati. Pridobitev sredstev za novogradnje je resda izjemnega pomena, vendar nas urbaniste, arhitekte in krajinske arhitekte seveda mnogo bolj skrbi kaj, kje in kako se gradi. Pri tem vztrajamo na kvaliteti bivalnega okolja, ki se meri z različnimi kriteriji. Poleg stanovanj nas zanimajo možnosti preživljanja prostega časa, mešanja populacijskih skupin in programov ter vpetosti v urbano tkivo naselij. Prostorski načrtovalci ne moremo pristati na odsotnost programsko pestrih javnih in poljavnih odprtih prostorov ob novih več stanovanjskih objektih. Vsako pretiravanje, tako tisto, ki nova območja vidi kot povsem samozadostna, posebej varovana in vase obrnjena kot tisto, ki potrebo in pravico do bivališča banalizirano prevaja v nove stanovanjske volumne, je za stroko nesprejemljivo. Verjamemo, da pri tem ne bo ostala osamljena.

V luči velikih pričakovanj, ki jih od državnega stanovanjskega sklada lahko z malo domišljije gojimo, postajo razpisana delovna mesta prav zanimiva. Morda pa je sodelovanje v novih vsebinskih razsežnostih delovanja sklada pravi izziv za vas?

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 95/04 dne 27.8.2004, ogledate pa si ga lahko tudi na spletni strani.


Več:
>>Stanovanjski sklad RS
>>Krajinski arhitekt na čelu... / TrajekT, 16.07.2004
>>Predlog programa SSRS za obdobje 2004 - 2008 / Jože Novak

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh