info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
23. 8. 2004

Pestra natečajna jesen

Matevž Čelik
Obeta se pestra natečajna jesen. Trenutno je na spletni strani Arhiforum aktualnih kar per natečajev, pripravlja pa se jih še nekaj. Ob številnih zapletih z natečajema Bonifika in Antonov trg, pa nas seveda skrbi, kakšen bo njiho epilog.

Res je, da še ni natečajnega pravilnika, vendar se ZAPS glede na Antonov trg ne drži niti starega ZDAS-ovega pravilnika. Organizacija natečajev je zato praktično prepuščena dnevnemu dogovarjanju. ZAPS pa nima niti internih pravil, ki bi določala protokole po katerih naj bi organizirala natečaje. V statutu ZAPS o natečajni komisiji sploh ni govora. V njem so opredeljena dela in naloge komisij, kot so disciplinska, vpisna ali volilna, ne pa tudi natečajna. Edini stavek, ki se nanaša nanjo pa je precej mlahav, saj pravi, da je ena od nalog upravnega odbora tudi, da "imenuje člane žirije za javne natečaje ali za to pooblasti komisijo upravnega odbora, ki jo imenuje za ta namen." Imenovanje in delo komisije je torej prepuščeno sprotni improvizaciji. Očitno ni jasno niti, kako bi okvirno morale izgledati pogodbe, ki jih ZAPS podpisuje z naročniki natečaja, niti kdo te pogodbe podpisuje. Ne ve se ali so člani žirij seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravili žiriranja. Ni jasno kakšen je protokol razglasitve zmagovalcev, organizacije razstave, izplačila nagrad in odškodnin ter ravnanja v primeru pritožb.

Skrb, kako se bodo razpletli vse številnejši javni natečaji, ki bodo v bodoče odprti tudi za arhitekte ostalih evropskih držav zato ni neupravičena. Kot so opozarjali tudi nekateri komentatorji na Trajektu je eden velikih problemov transparentnost vodenja natečajev. Gre za higieno, ki jo bodo na ZAPS morali vpeljati. Edina stvar, ki bi pri javnem natečaju lahko potekala za zaprtimi vrati je morda žiriranje, pa še tu bi očitno včasih potrebovali neodvisne opazovalce, tako kot na volitvah v tistih bolj sumljivih demokracijah, kjer komisijam ni najbolj verjeti. Če so natečaji res javni, bi morala ZAPS poskrbeti, da se javno objavljajo vsa poročila, zapisniki, pritožbe in ostali dokumenti, ki se na natečaje nanašajo. Konec koncev, bi bilo prav, da se javno objavi tudi cenik, po katerem ZAPS organizira natečaje. Javni naročniki, ki so z zakonom po novem vezani k razpisu natečaja morajo sredstva zanje predvideti v svojih proračunih, zaenkrat pa sploh ne morejo vedeti, za kakšna sredstva gre ali kje naj dobijo podatek o tem.

Ne glede na to ali natečajni pravilnik dobimo že v jeseni ali ne večino dela z uveljavljanjem pravil še vedno čaka ZAPS. Odgovornost, da se bodo razpisani natečaji odvili brez težav predvsem pa v zadovoljstvo naročnikov je predvsem na Zbornici. Predstavljajte si samo, da bi natečaj za Akademije obtičal v pritožbenih postopkih in bi likovniki, gledališčniki in glasbeniki potem, ko so jim končno namenili nove prostore, samo zaradi slabo izpeljanega natečaja nanje morali čakati še nekaj dodatnih mesecev.


Več:
>>Antonov trg, še en primer..., TrajekT 10.08.2004
>>Natečaj za Bonifiko v Kopru..., TrajekT 10.08.2004
>>Novi predsednik natečajne komisije..., TrajekT 14.07.2004
>>NATEČAJI: bodoče ocenjevalne komisije/ TrajekT, 03.07.2004
>>Za natečaje vendarle boljši časi/ TrajekT, 22.06.2004
>>Kontroverzno orodje.../ TrajekT, 18.06.2004


>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh