info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 7. 2004

Krajinski arhitekt na čelu stanovanjskega sklada

Maja Simoneti
Vlada RS je na seji 15. julija 2004 za novega direktorja Stanovanjskega sklada RS imenovala dosedanjega državnega sekretarja za prostor na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo Jožeta Novaka.

Nadzorni svet sklada je ugotovil, da imenovani izpolnjuje zahtevane pogoje in je glede na program, ki ga je predložil, primeren kandidat. Pozitivno predhodno mnenje nadzornega sveta je temeljilo predvsem na dosedanjem strokovnem delu kandidata na področju prostorske in stanovanjske dejavnosti.

Glede na to, da je bil v kandidacijskem postopku izpostavljen tudi kandidatov program razvoja sklada, smo danes svojega že nekdanjega resornega državnega sekretarja poprosili, da nam za objavo odstopi svoj program v katerem piše tudi o tem , da naj bi stanovanjski sklad v bodoče prispeval tudi k dvigu kakovosti stanovanj in kulture bivanja nasploh.


Več:
>>Predlog programa SSRS za obdobje 2004 - 2008 / Jože Novak

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

dr.Boris Gaberščik
Brez naslova, 19.7. 2004, 17:25

Najprej naj izrazim svoje zadovoljstvo, da je na čelo tako pomembne inštitucije kot je Stanovanjski sklad Republike Slovenije prišel kolega, ki že po kratkem programu sodeč, pozna težave slovenskega stanovanjskega trga in celovitost stanovanjskega vprašanja. Ugotavljam, da so problemi mnogoplastni, teški in zadevajo vprašanja socialne, ekonomske, funkcionalne, grajene in likovne strukture celotnega stanovanjskega fonda v Sloveniji. Dosedanja politika SSRS je bila zelo enostranska naravnana predvsem ekonomistično in je zato dala sicer zadovoljive venda le delne rezultate. Taka naravnanos skladove politike je moraka nujno izhajati tudi iz enostranskosti Stanovanjskega programa RS, ki ga je sprejel Državni zbor in je bil po mojem mnenju slabši kot prvotni interdisciplinarni program, ki ga je izdelala vrsta znanstvenih inštitutov in uglednih strokovnjakov v maju 1992, pa je žal obležal v predalu Ministrstva za okolje in prostor. Moje mnenje je, da bi morali temeljito pregledati veljavni stanovanjski program, ugotoviti zakaj se ni izvajal, kje so kritične točke in program na novo revidirati. Upam, da se bo uresničila napoved programa novega predsednika in da bo odprl nova poglavja delovanja SSRS na področju zemljiške politike, originalnega sistema investitorstva, novih modelov neprofitnih stanovanjskih podjetij, sistematičnega stanovanjskega raziskovanja, izvajanja racionalizacije in humanizacije stanovanjske gradnje s pilotnimi projekti in stimulacijo
kvalitete arhitekturnih rešitev. Stvar vsekakor ne bo lahka, ker je veliko zamujenega pa tudi praksa SSRS po preteklim vodstvom inovacijam in novi stanovanjski politiki ni bila naklonjena.


Andrej Erjavec
če bo pol od tega uresničeno bo perfektno, 2.8. 2004, 14:49

Prebral sem predlog programa, stvari so dobro postavljene, poleg splošno znanih ciljev, ki se zmerom pojavljajo v takih programih, se mi zdijo zelo smiselni razni ukrepi, ki vzpodbujajo inovacije in izboljšave tako v arhitekturnem, tehnološkem in širšem izobrazbenem smislu pri stanovanjski gradnji, spremeniti odnos prebivalcev (uporabnikov, investitorjev in graditeljev v eni osebi) do bivalnega okolja je zagotovo bistvena stvar. Samo tako bi dolgoročno lahko vplivali na prostor pri nas. Sami arhitekti se sicer lahko igramo v svojem majhnem arhitekturnem peskovniku, ampak večina hiš, bivalnih prostorov ter vrtov nastaja drugje. Zato zelo pozdravljam vse dele programa, ki se nanašajo na ta segment. Začeti pa bi bilo potrebno že v šoli, kako pa je tam trenutno, si lahko vsak ogleda npr. v delovnem zvezku za 4. razred devetletke, kjer stvari niso slabo in napačno samo narisane ampak tudi napisane ......in tako potem Slovenec postavi svoj visokopritlični stanovanjski transformator točno na sredo parcele, živi v glavnem v kuhinji, ob nedeljah kosi travo in striže živo mejo iz cipres okoli vrta, lahko bi jo pa tudi na prizidku pri Levu.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh