info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 7. 2004

Poletje čas za javne razprave

Maja Simoneti
Pripravljen je predlog Postorskega reda Slovenije. V sredo 14. julija 2004 ob 11 uri Ministrstvo za okolje, prostor in energijo vabi vse zainteresirane na prostorsko konferenco, ki predstavlja nekakšen protokolarni uvod v javno razpravo o še enem dokumentu, ki se na podlagi ne več povsem nove prostorske zakonodaje v državi pripravlja prvič.

Podobno kot konec lanskega poletja, ko je bila na prostorski konferenci obravnavana Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), je tudi letos možno pričakovati veliko zaskrbljenih udeležencev in odsotnost širše javnosti in medijev. Problem nagovarjanja javnosti ostaja eden ključnih problemov urejanja prostora v Sloveniji. V želji po hitrih razvojnih učinkih se je namreč v Sloveniji v zadnjem desetletju uveljavilo prepričanje, da je vsakršno omejevanje posegov v prostor načelno nasprotovanje vsesplošnemu razvoju. Ker je tako stališče omogočilo izjemne kazalce gospodarske rasti, ni temu nihče oporekal in ob sprejemanju zakona o urejanju prostora se je zdelo,da je ključno, da se podobna razvojna prožnost omogoči prav vsakemu Slovencu. V času, ki sledi že postaja jasno, da so samo pravila in red ter omejevanje pravic iz lastnine zemljišč tisti, ki v prostoru ustvarjajo dodano vrednost, kulturno dediščino in identiteto, ki jih tako radi pritaknemo med svoje razvojne prednosti. Razkorak med vsakdanjo prostorsko prakso in tržnimi prednostmi kulturne in naravno ohranjene Slovenije je velik in daleč od privlačnih političnih sloganov. Ker bi torej pripravljavci SPRS in tudi reda v največji meri morali govoriti o omejevanju svobodnih, poljubnih in nekontroliranih praks za zagotavljanje reda in z njim povezanega razvoja rabe prostora, se preveč odprti in aktivni komunikaciji raje izogibajo.

Glede na to kakšen vpliv je imela SPRS na pripravo Strategije razvoja Slovenije, ki jo je Vlada dala v javno obravnavo ob začetku šolskih počitnic, si prostorski načrtovalci od arhitektov, krajinskih arhitektov do urbanistov in planerjev tako kot tudi vsi drugi, ki jih zanima stanje prostorske kulture v Sloveniji ne smemo obetati preveč. SPRS očitno drugim vladnim resorjem in pripravljavcem Strategije razvoja Slovenije, ki jih je v delovno skupino zbral Urad za makroekonomske analize, ni uspela sporočiti nič takega kar bi lahko vplivalo na razvojne pomisleke in na primer usmerilo prometno politiko k povezovanju s poselitveno strategijo ali na primer nedvoumno izpostavilo vsestransko nesprejemljivost razpršene gradnje v prostoru. Končno je še največ o vsebini in pričakovanjih oziroma "kontekstu SPRS " povedal naslov prispevka o sprejemu dokumenta v osrednjem slovenskem dnevniku "Novi gradbeni načrt pozidave Slovenije" (Delo, 19.06.2004).

Kakorkoli že, po zakonu o urejanju prostora in z njim povezanih pravilnikih SPRS sledi priprava Prostorskega reda Slovenije. Kot sporoča vabilo na prostorsko konferenco je "Prostorski red Slovenije novost v sistemu urejanja prostora, ki skupaj s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije predstavlja temeljni okvir za enoten pristop v zvezi s prostorskim načrtovanjem in opredelitve posameznih lokacijskih pogojev za načrtovanje prostorskih ureditev in graditve objektov. Prostorski red Slovenije določa pravila za urejanje prostora z namenom doseganja varčne in smotrne rabe prostora, kakovostnega umeščanja in oblikovanja prostorskih ureditev v prostoru ter s tem čim višje stopnje urejenosti prostora". Ker podobna proceduralna in vsebinska razprava v nadaljevanju čaka tudi vse slovenske občine, ki jim ta isti zakon prav tako nalaga pripravo strategije in prostorskega reda ob upoštevanju obeh državnih dokumentov, je pričakovati, da bo prostorska konferenca dobro obiskana.

Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj na osnovi 28.člena Zakona o urejanju prostora vabi na prostorsko konferenco z namenom pridobiti priporočila, usmeritve, predloge in legitimne interese lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede vsebine predloga Prostorskega reda Slovenije. Na vabilu tudi piše, da lahko na prostorski konferenci udeleženci podajo svoja priporočila in usmeritve v zvezi z vsebino Prostorskega reda Slovenije v pisni obliki ali ustno na zapisnik. /Priporočila in usmeritve v pisni obliki je možno oddati ob registraciji udeležbe in med razpravo v času prostorske konference ali pa predhodno poslati na elektronski naslov info.upr@gov.si./ Verjamemo, da bodo pripravljavci dokumenta na prostorski konferenci bolj določno sporočili javnosti, koliko časa bo trajala javna razprava in do kdaj in v kakšni obliki je možno posredovati mnenja ter seveda tudi to, kako jih nameravajo obravnavati. Predpostavljamo, da si želijo dati dokumentu ustrezno težo in bodo zato posebej izpostavili, kakšne vrste pripomb in mnenj je sploh smiselno posredovati.Več:
>>Predlog besedila Prostorskega reda Slovenije / *.pdf (325 kB)
>>Obrazložitev in utemeljitev Prostorskega reda Slovenije / *.pdf (184 kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnež
Vse pomembne stvari se zgodijo poleti, 13.7. 2004, 12:25

ni lepsega casa za hiter sprejem vaznih dokumentov, kot je poletje.
Mislim, da je prostorski red preobsiren in povrsno posega na stevilna podrocja. Vcasih sploh ne ves, ali beres strategijo ali red, pravila.
Pa srecno hodi, je rekel cesar. Minister "Gregor" pa nic.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Prostorska konferenca o Prostorskem redu Slovenije bo potekala v konferenčni dvorani Smelta, Dunajska cesta 160 v Ljubljani po naslednjem okvirnem dnevnem redu:

10:30 - 11.00
Registracija

11:00 - 11:15
Uvodni nagovor ministra za okolje, prostor in energije mag. Janeza Kopača

11:15 - 11:45
Predstavitev predloga Prostorskega reda Slovenije

11:45 - 12:15
Odmor za kavo

12:15 - 15:00
Razprava o predlogu Prostorskega reda Slovenije

15:00
Zaključekna vrh