info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 7. 2004

Kultura in arhitektura spet po počitniško

Matevž Čelik
V evropskih državah s prepoznavno arhitekturo in prostorsko kulturo ta področja v vladi pripadajo kulturnemu resorju. V Sloveniji pač ne. Po lanskem letu , ko je bil sprejet Nacionalni program za kulturo, pa arhitekturi na našem kulturnem ministrstvu še vedno ne kaže najbolje. Ne glede na to, da na vsakoletnih razpisih MK lep del kolača odreže tudi arhitekturi.

Pred dnevi je bil namreč imenovan nov Nacionalni svet za kulturo, kjer v nasprotju s prejšnjim, v katerem je deloval Savin Sever, arhitekta ni. V svet so bili imenovani Janez Pipan (dierktor Drame), ki je tudi predsednik, Evgen Bavčar (filozof in fotograf), Mitja Čander( urednik in kritik), Drago Jančar (pisatelj), Renata Salecl (raziskovalka), Liljana Stepančič (dierktorica MGLC), Miro Zupanič (pofesor na AGRFT). Sestava sveta je torej bolj literarno uprizoritvena. Stališča arhitektov bi sicer utegnila zastopati direktorica MGLC Liljana Stepančič, zdi pa se, da bo imela pri literatih že z zastopanjem svojega lastnega področja dovolj dela.

MK sicer do arhitekture očitno ne želi biti povsem ravnodušno, vendar so poteze, ki jih vleče, rahlo površne. Tako smo v teh dneh lahko zasledili kadrovski razpis za delovno mesto višje/ga svetovalca/ke II v Oddelku za umetnost. Delovne naloge svetovalca bodo obsegale spremljanje stanja na področju arhitekture in oblikovanja ter predlaganje ukrepov in pripravo razvojnih projektov na tem področju, različno koordinacijo in izdajanje strokovnih podlag ter medresorsko usklajevanje tvorne krajinske arhitekture in urbanizma in podobno.

Naloge, ki vskakor niso ravno mačji kašelj. Zato nas pri razpisu toliko bolj čudijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. Ne zahtevajo namreč niti osnovnega poznavanja arhitekture. Z univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri ali visoko izobrazbo organizacijske smeri, ki ju razpis zahteva, bodo bodoči svetovalci/ke v suhem birokratskem pomenu najbrž sicer sposobni spraviti skupaj kakšen program in pisati mnenja. Vsekakor pa si lahko mislimo, da zaradi manjkajočega poznavanja področja, ki jim bo poverjeno, kvalitetne presoje ne bodo sposobni. Zato upamo, da bodo kandidati, kljub temu, da tega ni izrecno navedenega v razpisu, šli tudi skozi preverjanje poznavanja arhitekturno oblikovalskega področja.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

JD
Morda bodo pa vsaj njihovi dokumenti, 14.7. 2004, 12:12

napisani v lepi sloveščini (pri tolikih mojstrih pisane in govorjene besede).
Politične prakse (policy praxis - ups,in je šla slovenščina k vragu!)zahtevajo politično komunikacijo. Praktična politična komunikacija gre takole: Tale protest s težo in legitimnostjo uredništva (ne pozabiti omeniti plečnikove medalje, to je dobro za PR, če že denarja ne dajejo!) bi veljalo nasloviti na gospo Rihter. In jo hkrati prositi, da naj smiselno razloži, po kakšnih strokovnih merilih je bil svet oblikovan. In ji seveda omeniti, da arhitekturna javnost tak odnos presoja tudi v kontekstu volitev, ki bodo 3. oktobra. In da "smo-malo-pozabili-to-noter-uvrstit" odnos arhitekti utegnejo na svojem državljanskem nivoju prevesti v "nisem-šel/šla-na-volitve". In to isto se seveda pošlje tudi stranki, ki je gospo ministrico kadrirala...


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh