info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
3. 7. 2004

NATEČAJI: bodoče ocenjevalne komisije!

Aljoša Dekleva
Natečajna komisija ZAPS vabi vse strokovno usposobljene arhitekte, krajinske arhitekte in urbaniste, da se prijavijo v seznam strokovnjakov, iz katerega bodo v bodoče sestavljali ocenjevalne komisije. Članstvo v ZAPS ni obvezno!

Vsak, ki je že kdaj oddal urbanistični ali arhitekturni natečaj, se dobro zaveda, da je kvaliteten izbor finalistov, in če je sreča tudi prvonagrajenega, predvsem odvisen od usposobljenosti posameznih članov ocenjevalnih komisij. Pravilna sestava komisije je za uspešno realiziran natečaj pomembnejša od količine udeležencev - in prav od sestave ocenjevalne komisije je odvisna bodoča realizirana arhitektura v Sloveniji. Torej, ne gre samo za privilegij odločanja in (ob)sodbe, temveč gre za odgovornost do stroke in do vseh uporabnikov prostora. Pomembno je, da se v ocenjevalne komisije postavi strokovno in tudi osebno usposobljene ljudi, ki bodo zagotavljali delovanje in kredibilnost instrumenta, ki se imenuje »javni natečaj«.

Spodaj sledi poziv ZAPS:
»...Hkrati vas vabimo, da o tem obvestite tudi svoje kolege, ne glede na to ali so ali niso člani ZAPS in da hkrati vse zaprosite oziroma navdušite:

a. da svoje prijave pošljejo po elektronski pošti na naslov zaps@zaps.si,
b. da hkrati odgovorijo, ali in na kakšen način bi jih zanimalo sodelovati pri ocenjevanju natečajev – bodisi kot član žirije, namestnik, poročevalec, koordinator, skrbnik ali izvedenec (za vrednotenje posameznega strokovnega problema kot n.pr. funkcionalni vidiki posamezne vrste objektov ali ureditev, promet, varovanje dediščine, ekonomsko vrednotenje rešitev, itd.) – in v tem primeru na isti naslov pošljejo čim več podatkov za kontakt in svojo predstavitev, seveda to vse velja tudi za vas osebno:

1. ime in priimek,
2. kontaktni naslov (e-naslov, GSM, ter ostalo……),
3. reference s področja projektiranja (arh., urb., kraj.arh., planiranje, vrste objektov……) za katerega bi predlagani kandidat sodeloval v žiriji ter
4. obliko sodelovanja pri natečajih (glej zgoraj pod b) - lahko navedete tudi več ali vse možnosti sodelovanja).

V pričakovanju živahnega odziva vsem lep pozdrav
Za Natečajno komisijo ZAPS:
Breda Bonač Arko udia., sekretarka NK in
Mag. Janez Lajovic udia., predsednik NK«Več:
>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Matevž Čelik
transparenca, 5.7. 2004, 01:05

Poziv predsednika natečajne komisije vsekakor prihaja na nenavaden način. Nenavadno je, kot prvič to, da je bil poziv priložen še bolj nenavadnemu vabilu, ki sta ga podpisala sekretarka in predsednik natečajne komisije. Sporočilo, razposlano na okrog 150 elektronskih naslovov, poziva k udeležbi na natečaju Brdo, saj sicer obstaja verjetnost, da bo Brdo "povsem legalno projektiral kdo od naših kolegov iz tujine". Mar možnost, da bodo na Brdu projektirali arhitekti iz kakšne druge evropske države resnično predstavlja problem? In mar je proti temu potrebno delovati s takšnimi večernimi zborničnimi elektroniskimi pozivi? Ampak pustimo Brdo...
Nenavaden je tudi poziv, naj naslovniki "obvestite tudi svoje kolege, ne glede na to ali so ali niso člani ZAPS in da hkrati vse zaprosite oziroma navdušite", da se prijavijo natečajni komisiji ZAPS. Poleg tega sporočila ni bilo deležno celotno članstvo ZAPS in ni bilo objavljeno niti na uradnih spletnih straneh Arhiforum, pač pa ga je bila deležna nekakšna naključna adrema. Pomembnejše je zato vprašanje, če bo zbornica v novem mandatu pri izpeljavi natečajev res kaj uspešnejša. Glede na to, kako novači članstvo in nečlanstvo k sodelovanju pri ocenjevanju natečajev, dvomim. Oblika poziva in način, kako je bil posredovan, je dovolj neresna, da težko pričakujemo kakšen korak naprej k izboljšavam pri žiririanju, sploh če bo tudi kadrovanje v bodoče žirije potekalo na podoben način.
V živahen odziv pa ni dvomiti. Stvari okrog natečajev očitno postajajo vse živahnejše.


darja matjasec
re:, 5.7. 2004, 08:40

Isti dvomi se verjetno porajajo pri vseh, ki dobijo forward lajoviceve poste.
Pri vsem tem so na ZAPSu tako "svobodni", da ocitno ne posedujejo niti seznama dosedanjih oz. aktivnih zirantov. Da bi poleg seznama bila narejena tudi analiza dela v komisijah, pa bi bilo sploh ze prevec. Med drugim bi ta tudi pokazala, kako svoje delo opravljajo posamezni ziranti.

Upam, da bo ZAPS zasut s prijavljenimi interesenti in da bo padla dobra ideja, kaj narediti z njimi!


maja simoneti
natecajna komisija, 5.7. 2004, 13:48

Statut ZAPS določa, da lahko skupščina za opravljanje določenih nalog iz njene pristojnosti imeuje odbore in komisije kot svoja stalna in začasna delovna telesa (41.člen).

Statut pravi, da je imenovanje komisij v pristojnosti skupščine. Predlog predsednika ZAPS, dr. Pusta /podan na skupščini 29.06.2004, datiran 28.062004/ da bo UO med prvimi nalogami vzpostavil področne komisije z imenovnajem ali razpisom za vodje komisij na osnovi predloženih programov, lahko zato razumemo kot dobrodošlo inciativo.

V nadaljevanju se pričakuje, da bo novi upravni odbor ocenil delo dosedanje natečajne komisije ter bv skaldu z ugotovitvami pozval člane in nečlane k sodelovanjul. Predvidevamo lahko, da bo skupščino pozval k imenovanju natečajne komisije, potencialnim kandidatom pa posredoval idjeo kako naj se vaiblu odzovejo. V skladu s pravilnikom in predvsem velikimi odgovornostmi ter potrebno trnasparenco dela, bo zelo hitro potreben tudi poslovnik za delovanje natečajne komisjje. Tak poslovnik bo med drugim predvidel: arhiviranje dela komisije, vodenje evidence kandidatov za delov v žirijah, arhiviranje natečajev in zapisnikov sej posameznih komisij kot tudi kritično obravnavo problemov in ambicije v zvezi s končnimi poročili in objavami rezultatov, razstavami in podobnimi stvarmi, ki jih povezujemo s strokovnim pomenom insituta natečaja.

V skladu s pozivom, ki smo ga prejeli od predsednika sedanje natačjne komisije verjamemo, da bo skupščini dana priložnost za imenovanje nove natečajne komisije. Posamezniki in strokovna društva pa se medtem, ko čakajo na uradni poziv predsednika in uo že lahko posvetijo razmisleku o kandidatih.


razočarani
bolognese a'la architect, 6.7. 2004, 19:29

Ali se bo z birokratizacijo in nadzorom žirantov njihovo delo izboljšalo? Vsekakor se bo povečalo. Mislim pa, da ni problem v ustanovi, naj bo to ZAPS ali bivša IZS ali katera druga; problem je v neetičnem oportunističnem razmišljanju posameznikov (ne le žirije), ki vso stvar lepo zakuhajo, začinijo povrhu pa še zabelijo...

mici
bolonjeze po domace, 8.7. 2004, 16:17

Saj res! Kaj bi si življenje grenili s pravili in si ustvarjali nepotrebno delo. Na jostane vse kot je.
Za kogar ni dovolj dobro po domače, naj gre na bolonjeze drugam. Pri nas je kuhinja mogoče res malo spremenljiva, je pa domača. Vsako sprotovanje naši kuhinji ...


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

nov natečajni pravilnik
na vrh