info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 7. 2004

ZAPS pričakuje odzive svojih članov

Uredništvo
Volilno programska skupščina ZAPS je za nami, prve naloge že potekajo. Druga volilno programska skupščina ZAPS, ki jo je v torek 29.junija 2004 sklical še stari upravni odbor, je potekala več pet ur in dala slutiti, da se nam obeta dinamično zbornično življenje. Skupščino je uspešno vodilo delovno predsedstvo v sestavi : Vlado Krajcar, Ina Šuklje Erjavec in Andrej Prelovšek.

Prvi del skupščine je potekal v smislu pregleda opravljenega dela in se končal z razrešitvijo začasnega vodstva oziroma organov skupščine. Med pripravljenimi poročili je razpravo zbudil predvsem "Začasni finančni plan" z razmeroma visokimi fiksnimi stroški delovanja ZAPS. Glede na razpoloženje v dvorani je možno pričakovati, da bodo člani ZAPS v prihodnje pričakovali zelo oprijemljive razlage o opravljenem delu. Nekoliko negodovanja je zbudila tudi odsotnost posameznih poročevalcev. Razprava pa je kar mimogrede zdrsnila v pereče teme kot so problemi z natečaji, odnos do avtorstva, rušitve posameznih kvalitetnejših arhitektur iz polpretekle dobe in minimalni tarifni pravilnik.

Tako je bila pravzaprav kar nekoliko mimogrede naplavljena novica, da je novi predlog natečajnega pravilnika v obravnavi in to do petka,2.julija 2004. Na razburjeno razpravo se je odzvala tudi predstavnica MOPE gospa Šerko, ki je prisotnim razložila nekaj izhodišč in pozvala ZAPS, da posreduje usklajene predloge in dopolnitve na predlog pravilnika ter pri tem upošteva vsa že doslej dogovorjena dejstva. Razprava je pokazala, da mnogi prisotni ne poznajo zadnjega predloga in naplavila predlog, da se besedilo, ki je v razpravi, javno objavi. Medtem, ko se je predsednik natečajne komisije arhitekt Lajovec odpravil pisat pripombe prav na ta pravilnik, se je razprava preusmerila drugam. Dan po skupščini smo od predstavnice MOPE izvedeli, da bo poskrbela, da ZAPS javno objavi pravilnik. Četudi bo pravilnik objavljen samo dan pred koncem razprave, je to dober znak, saj nekateri problemi v procesu sprejemanja tega pravilnika brez dvoma izhajajo tudi iz slabe obveščenosti posameznikov o tem, kaj se na delovnem področju dogaja.

Tudi razprava o tarifnem pravilniku je bila zanimiva. MOPE vodi postopek za njegovo potrditev in trenutno je predlog v obravnavi na resornih ministrstvih. Po drugi strani nas je gospa Šerko obvestila, da EU svojim članicam dosledno odsvetuje uveljavitve tovrstnih pravil, ker naj bi se cene oblikovale na prostem trgu. Izjemi sta samo zdravstvo in pravo. Slovenija morda ne bo uspela uradno uveljaviti tarifnega pravilnika, kar pa ne spreminja dejstva, da se v okviru te teme odpira široka paleta vprašanj, ki se posredno tičejo poslovnih pogojev in tudi ugleda stroke v širši skupnosti.

V nadaljevanju prvega dela skupščine so bili potrjeni rezultati volitev in potrjen novi predsednik, ki je predstavil predlog sestave novega upravnega odbora. Dogovorjeno je bilo, da bodo v regijah, ki so ostale brez predstavnikov v ZAPS, Kranj in Kopru izvedene ponovne volitve. Dodatne volitve za predsednike bodo izvedene v Mariboru in Celju ter v Novem mestu za dodatnega člana. V nadaljevanju so prisotni novoizvoljeni člani skupščine s tajnimi volitvami izvolili v upravni odbor Deana Laha, Andreja Černigoja in Borisa Zulianija. V Svet skupščine ZAPS, ki naj bi po novem bil nekakšen nadzorni organ so bili že imenovani: Miha Dešman, Janez Dolinar, Andrej Prelovšek, Petra Paškulin, Vidič Aleš, Lorkovič Boris, medtem, ko se jim bodo predstavniki regijskih odborov iz Celja, Maribora in Nove Gorice pridružili po opravljenih volitvah. V vmesnem obdobju bosta iz Maribora in Celja vabljena na seje Sveta oba kandidata.

Protokolarne neprijetnosti so se začele kazati, ko naj bi nova skupščina sprejela nekatere potrebne nove akte zbornice:
- začasni volilni pravilnik
- pravilnik o žigih in izkaznicah
- pravilnik o organizaciji in delu služb zbornice.
Dolgotrajna razprava o posameznih predlogih se je v dvorani razvila tudi zato, ker so bili člani skupščine s predlogi o katerih naj bi glasovali seznanjeni šele s prihodom na sejo. Najmanj kar je res, je da so člani voljeni predstavniki in bi zato morali imeti priložnost gradivo obravnavati s svojo bazo in se na podlagi tega opredeliti do njih. Vztrajno izsiljevanje z izrednimi pogoji dela in pomanjkanjem časa meče na ZAPS slabo luč in ne vodi do premišljenih in transparentnih odločitev. Če je tokratna skupščina še pristala na tako delo pa bi v prihodnje morali člani ZAPS in njihovi predstavniki v skupščini, UO in Svetu skupščine zahtevati, da se delo ZAPS normalizira.

Prvi ukrep v tej smeri je redno in dosledno obveščanje. Pasivnost članstva slabo vpliva na verodostojnost zbornice. Zanimanje članov za delo njihovih predstavnikov je povezano s stopnjo obveščenosti o dogajanju in predvsem s kvaliteto uslug, ki jih ZAPS ponuja. Katere usluge bo ZAPS zagotovila članom, pa je odvisno prav od njihove odzivnosti. Krog se sklene in zbornica postane smiselni segment strokovnega delovanja.


Več:
>>Kaj bi želeli od svoje Zbornice?, TrajekT 15.6.2004
>>Pust še naprej predsednik, TrajekT 10.6.2004
>>Lahkotnost komentiranja, TrajekT, akcije
>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Sedež ZAPS na Vegovi 8.
Foto: Arhiforum

na vrh