info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 6. 2004

Pust še naprej predsednik

Maja Simoneti, Matevž Čelik
Včeraj so na Arhiforumu objavili rezultate volitev v organe Zbornice za Arhitekturo in prostor Slovenije. Za predsednika zbornice je bil ponovno izvoljen Viktor Pust. Zmagal pa je z vsega skupaj 63 glasovi.

Za zmago gospodu Pustu seveda čestitamo. Ko pa se človek poglobi v volilne rezultate in ugotovi, da je od 1149 volilnih upravičencev ZAPS prispelo le 220 glasovnic, zmaga vendarle ni več tako sladka. Volilna udeležba je bila torej manj kot 20%. Če temu prištejemo še dejstvo, da velik del stroke sploh ni včlanjen v zbornico, lahko zaključimo, da ima nova arhitekturna zbornica znotraj stroke, ki jo zastopa komaj kaj podpore. Iz tega seveda sledi, da od nje v bodoče ne bomo mogli pričakovati, da bi se razvila v zelo vplivno institucijo. Še več: morda bi bilo najbolje razmisliti o tem, da se jo razpusti in da se znova vsi skupaj preselimo pod stari IZS.

Rezultati volitev so torej iz več vidikov zaskrbljujoči. Stanovska organizacija, ki jo je načrtovalcem "predpisala" država, trenutno po ocenah povezuje kakšno tretjino vseh aktivnih načrtovalcev. Zakaj posamezniki ne vidijo potrebe po vključevanju v novo zbornico? Je možno v Sloveniji odgovorno načrtovati in ne biti član zbornice? Je odgovorno načrtovanje sploh potrebno izvajati na način kot je predpisan? Je imel morda kolega Mrkaić vsaj nekolikanj prav, ko je načrtovalski stroki posredno očital, da je rahlo samozadostna in pretirano orientirana vase, ter tako nesposobna stopiti na trg ter se podrediti splošnejšim kriterijem vrednotenja rezultatov dela?

Kakšna je sploh lahko vloga organizacije, ki šteje 1149 članov od katerih se volitev "po pošti" udeleži manj kot petina članov. Izvoljeni vsekakor nimamo nobenega razloga za dobro voljo. Nasprotno. Vprašati se morajoo, če je sploh primerno, da se aktivirajo. Ker so volilni rezultati še najmanj sporni v smislu tega, kdo je bil izvoljen, je važno, kako bodo izvoljeni razumeli nastale razmere.

Sodelovanje v tako obskurnem projektu bi lahko bilo zanimivo samo v primeru, ko bi "novi stari" predsednik novo izvoljene uspel na prvem sestanku prepričati, da ima jasno vizijo razvoja in izdelan program, ki naj bi vodil do tega, da bodo naslednje volitve potekale v povsem drugih okoliščinah, z očitno številčnejšo volilno bazo in resno vsebinsko tekmo za predsednika in člane skupščine.

Pustimo se presenetiti. Podrobnejše rezultate volitev si lahko ogledate na Arhiforumu.


Več:
>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnež
Brez naslova, 10.6. 2004, 15:11

Odgovor na to, zakaj se več arhitektov, urbanistov in krajinarjev ne vključi v zbornico, je silno preprost. Outsiderji so vglavnem mladi in freelancerji. Zaposleni mladi niso včlanjeni zato, ker jim to zaposleni starejši ne pustijo, freelancerji pa si tega preprosto ne morejo privoščiti, ker itak komaj preživijo, niti ne plačujejo davkov državi (v glavnem se vse dela tako, da se izvrši "plačilo na roko"), kaj šele, da bi zbornici plačevali članarino, predvsem pa naredili prvi korak (strokovni izpit) in zanj masno plačali. Tudi v tej drugi varianti si manejo roke stari, ko služijo s tem, da vsepovprek štemplajo projekte, tudi tiste, ki jih sami niso naredili, pri tem pa masno kasirajo...
Toliko na kratko. Zgodba bi lahko bila veliko daljša in širša.


Anonimnež
Brez naslova, 11.6. 2004, 06:52

KAKRŠNA DRŽAVA - TAKŠNA TUDI ARHI FORUM

Boris Gaberščik
tipično slovensko, 11.6. 2004, 13:17

Udeležbe na volitvah in volilnega rezultata ne bi komentiral. Zanimivo, da k volitvam nisem bil vabljen čeprav sem član IZS ZAPS. Toda to ni toliko pomembno. Bolj zanimivo je pisanje "Pust še naprej predsednik"
ZAPS je po zaslugi velikih dolgoletnih naporov kolege Pusta komaj shodila pa se namesto priznanja zbornica označuje kot "obskuren projekt", če sem prav razumel ne gre za projekt volitev. Znano je, da je med našimi kolegi arhitekti, kar veliko takih, ki jim je vsak red ali predpis odveč ker ga pojmujejo kot omejitev svobode projektiranja. Toda izvajanje poklica arhitekta, urbanista in prostorskega načrtovalca navsezadnje ne pomeni samo neomejene svobode izživljanja kreativnih sposobnosti temveč tudi sprejemanje velike odgovornosti za pojavnost arhitekture in prostorske ureditve pred uporabniki arhitekturnih in prostorskih ureditev. In ne nazadnje tekmovanje za višjo kvaliteto arhitekture med arhitekti mora potekati po nekem redu, ki bo zagfotavljal vsem enak tretman, enake možnosti in ki bo vsakega arhitekta varoval pred neetičnimi in nezakonitimi ravnanji na trgu graditeljstva.Že zato se je potrebno podpreti razvoj naše Zbornice za arhitekturo in prostor. Vem pa tudi, da je v IZS še vedno veliko nasprotnikov samostojne ZAPS, ki še niso dojeli celovitost arhitekture, urbanizma in prostorskega reda o katerem vedno glasneje govori tudi Evropa. iČestitam Viktorju za izvolitev in mu pravim, naj ne izgubi volje zaradi trenutnega volilnega rezultata. Skupaj bomo iz Zbornice naredili veliko več


Matevž Čelik
RE: tipično slovensko, 11.6. 2004, 13:27

Žal sem bil pred kratkim vpleten v zgodbo, kjer bi se v zvezi s svojim ravnanjem o etičnosti in zakonitosti ravnanja na trgu graditeljstva lahko vprašala predvsem ZAPS sama. Zaenkrat torej žal ni videti, da bi dolgoletni napori v zvezi s samostojno zbornico imeli kakšen rezultat (razen selitve v zatohle prostore na Vegovi) ali celo smisel. Kolega Pust vsekakor še ni izgubil volje, to vemo. Očitno pa je voljo izgubila celotna stroka. In to je tisto, kar nas skrbi.

Vlado Krajcar
Lahkotnost komentiranja, 11.6. 2004, 16:15

Ostrino trditev v prispevku sem poskušal (raz)brati kot dobronamerno ironijo. Vendar mi ni uspelo, zato komentiram trajektov komentar volitev v ZAPS-u.

Za zmago Pustu seveda čestitamo.

Nizko volilno udeležbo oz. abstinenco ter vzroke za njo se da različno interpretirati.
Dejstvo da veliki del stroke ni včlanjen v zbornico tudi.
Če želimo v Sloveniji vzpostaviti sistem primerljiv z evropskimi ureditvami, potem se moramo sprijazniti s tem, da diploma na univerzi še ni zadosten pogoj za strokovno udejstvovanje in dejavnost. Pogoj za opravljanje dejavnosti je pooblastilo ali licenca. Imeti diplomo prava še ne pomeni da si odvetnik in analogno: imeti diplomo arhitekture še ne pomeni da si arhitekt.
"Veliki del stroke ki ni včlanjen v zbornico" po kriterijih ki vladajo v večjem številu evropskih držav sploh ne obstaja (v smislu aktivne prakse); saj so lahko diplomanti arhitekturnih akademij in fakultet lahko zaposleni kjerkoli, tudi nezaposleni. Tudi v Sloveniji bo slej ko prej takšen sistem deloval. Zaenkrat pušča. Tolerira se "posojanje" štempiljk. Zato je prvi komentar popolnoma zadel bistvo.
Posojanje oz. prodajanje licenc oz. pooblastil članov ZAPS "velikemu delu stroke" oz kolegom ki iz različnih vzrokov niso včlanjeni, je po mojem mnenju največji možni prekršek in skrajno škodljivo za ugled zbornice, stroke ter vrednotenja arhitektovega dela. Posojanje licenc ni možno oz je resni prekršek tudi v najbolj liberalnih državah. Predstavljajmo si zdravnika ki predpisuje zdravila s štempiljko nekoga drugega.
Edini pozitivni učinek posojanja licenc v Sloveniji je nekaj dobrih arhitekturnih realizacij v zadnjem obdobju, katerih avtorji so bili nepooblaščeni arhitekti, ki so na tržišču kupili "štempiljke". Negativni učinki so pa neprecenljivi in ne bodo nikoli ovrednoteni.
Razmišljanje v smislu "Iz tega seveda sledi, da od nje v bodoče ne bomo mogli pričakovati, da bi se razvila v zelo vplivno institucijo" je po mojem mnenju zelo škodljivo. Edino zbornica se namreč lahko razvije v vplivno inštitucijo. Edino zbornica bo subjekt javnega prava in bo imela javna pooblastila; upajmo da mnogo širša kot jih ima sedaj. Zaenkrat ji je država prenesla (še ne dokončno) javna pooblastila za katera bi bilo vseeno če bi jih država sama opravljala (strokovni izpiti in register).
Stavek: "morda bi bilo najbolje razmisliti o tem, da se jo razpusti in da se znova vsi skupaj preselimo pod stari IZS" pa je verjetno sad nezadostne informiranosti. Podobnega mnenja je bil marsikateri novi član organov matične sekcije arhitektov stare IZS, vendar ga je brž spremenil ko je spoznal dejansko ozračje.
Nekoliko bom poenostavil: ostale sekcije niso nikdar hotele priznati "specifičnosti" arhitekture in razsežnosti vmeščanja v prostor, javnega interesa itn; dejstva da arhitekti cca 50% svojega dela (analiza ACE) vložijo v pridobivanje dela skozi natečaje in razne druge oblike.
Vkolikor bi razumevanje obstajalo, verjetno arhitekti ne bi silili ven iz IZS - takšna kohabitacija obstaja v Avstriji (z absolutno) in na Hrvaškem (z veliko stopnjo avtonomije). Sodelovanje z IZS je zgledno od kar je opravljena ločitev in zlasti oda kar je IZS (ustanovna) članica Evropskega združenja inženirskih zbornic, katero se na podoben način kot ACE bori za ustrezno regulacijo svobodnih poklicev.
Pust in prejšnje vodstvo se je borilo za lastno zbornico.
Pri tem osamosvojitvenem procesu so zanemarili področja ki jih ne bi smeli, marsikaj jim lahko očitamo, vendar postavljanje pod vprašaj smisla obstoja lastne zbornice in ponujanje opcije vrnitve pod "dobro staro IZS" je, po mojem mnenju destruktivno.
Ravno zaradi podobnih ravnanj in "pljuvaške mentalitete" smo arhitekti lahek plen. Še nisem zasledil javnega prispevka "sesuvanja" lastne zbornice s strani kakšnega zdravnika ali odvetnika. Razlika je verjetno v tem da so arhitekti pripravljeni na marsikaj, da pridejo do projekta in tako zaželjene realizacije in referenca, ki odpira pot do nagrad in novih naročil.
Mrkaić žal, ni imel v ničemer prav. Celosten odgovor na njegove prispevke je spisal Andrej Hrausky, vendar časopis Finance odgovora ni objavil, mogoče bi ga lahko Trajekt, tematika je še vedno aktualna.
Volitve po pošti so v vajinem prispevku omenjene v navednicah kar najbrž kaže na vrednostno oceno takšnih volitev. Ker so bili izrečeni še drugi pomisleki o regularnosti volitev, se kot član skupine ki je pripravila vizijo novega ustroja ZAPS in koordinator projekta priprave statuta ZAPS-a, čutim dolžnega odgovoriti, čeprav nisem neposredno sodeloval v pripravi in izvedbi volitev.
Alternativa "volitvam po pošti" so osebne volitve. Organizirati jih je treba po regijah, saj ne gre pričakovati da se bodo člani pripeljali na volitve v Ljubljano. Kar pomeni da je potrebno angažirati 7 volilnih komisij, najeti 7 prostorov itn. To je nepraktično in drago. Vse zbornične volitve se opravljajo "po pošti". Priloženi list z osebno štempiljko je namenjen preprečitvi zlorab (večkratno glasovanje). Ob odpiranju pošte, se je ob prisotnosti notarja identifikacijski list ločil od glasovalnega listka. Volitve so bile tajne in regularne. Tudi če nismo zadovoljni z rezultati.
Pri naslednjih volitvah bo treba k volilnim listam dodati programe kanditatov (spodrsljaj sedanjih volitev) ter organizirati javne predstavitve programov. Potem se ne bi zgodilo to kar se je - da predsedniški kandidat odstopi v zadnjem trenutku in skupaj s svojo kandidaturo izniči tudi precej glasov.
Najbolj me je razžalostilo spoznanje da že nekaj let sodelujem pri obskurnem projektu. Ali je projekt arhitekturne zbornice obskuren sam po sebi, ali je to zaradi svojega članstva, starega/novega vodstva in koliko manj bi bil obskuren če bi predsestvo prevzel nekdo popolnoma izven kroga dosedanjih insajderjev?
V delovanju zbornice sodelujem nekaj let, kot del novejše (da ne bom rekel mlajše) generacije članov odborov in komisij. Vključili smo se iz kritičnih vzgibov, da nekaj spremenimo in naredimo. Togost je bila velika, veliko konstruktivnih predlogov in projektov je propadlo, veliko priložnosti je bilo zamujenih. Vendar je vsakdo prišel do točke ko je sprevidel da je kritika premalo, da je potrebno nekaj storiti. In veliko je bilo tudi storjenega. Mogoče premalo, vendar mnogo več kot v letih pred tem.
Verjetno je tudi zaradi tega Pust ponovno izbran. Volilci so pozitivno ocenili njegovo dosedanjo vlogo. Tisti ki so svoje glasove dali nePustu pa so jih razpršili. Osebno sem mnenja da bi za zbornico bila bolj koristna prenova vodstva. Za dosedanje vodstvo bi častni odstop priložnosti svežim silam, pomenil zasluženi počitek po doseženih ciljih. In lahko bi se kadarkoli vrnili. Vendar, volilci so presodili.
V zgornjem članku je precej negativnih ocen in diskvalifikacij na račun zbornice. Glede na znaten medijski vpliv ki si ga je (upravičeno) priboril Trajekt, me zelo skrbi neskončna lahkotnost trditev s katerimi se spodkopava ugled stanovske organizacije, in to izpod peresa enega od kandidatov za predsednika zbornice, ki se je nekoliko prepozno včlanil v ZAPS, da bi lahko postal njen predsednik. Upam samo, da ni imel pripravljen program razpustitve ZAPS-a in vrnitve v stari IZS, kot omenja v svojem članku, da je mogoče najbolje za vse nas.

Naša edina (alter)nativa je močna zbornica, na osnovi kodeksa in disciplinskega pravilnika regulacija vseh vidikov delovanja, sinergija vseh članov in ne spodkopavanje ugleda zbornice ter dosedaj opravljenega dela.


Andrej Prelovšek - neanonimnež
No, no, skulirajmo, 15.6. 2004, 12:10

Kaj pa je zdaj tole vse skupaj? Pravkar izvoljena članica skupščine (Maja Simoneti) poučuje v uvodniku : pustimo se presenetiti. Obratno, kot poslanka se ne smeš pustiti presenetiti, volilci so ti podelili mandat članice skupščine, da aktivno deluješ v "obskurnem" projektu imenovanem ZAPS (sekcija prost načrtovalcev 1000 ljudi).
In še piše : Še več: morda bi bilo najbolje razmisliti o tem, da se jo razpusti in da se znova vsi skupaj preselimo pod stari IZS
(ZAPS pa je že članica ACE - evropske združbe zbornic). Fino, ne?

Ne , tudi IZS naj se razpusti, pa GZS, pa tudi ZGO in ZUreP in določbe o stroki. Vsak invesitor je dovolj odgovoren, da naroči hišo pri gradbincu in to na zemljišču, ki je primerno za gradnjo (kot je bilo včasih). Kakšno risanje, digitaliziranje občinskih planov, študije in druge neumnosti ?
Saj je tudi gradbeno dovoljenje neumnost, hišo se pride, ko je zgrajena, pogledat, če je varna (poznate ta koncept "ex post"?)
Vendar pa živimo v realnem svetu, tu in zdaj.

Mrkaić je že fejst fant, podobno kot Darwin.
Pa kljub temu si miš ne reče, ko beži pred mačko:
"Ah, vse mi je jasno, to je naravna selekcija in prehrambena veriga".


Maja Simoneti
razprava, 16.6. 2004, 00:08

Odzivi na komentar volilnih izzidov strogo sodijo zapisano in tudi pisca. Morda so se misli res preveč smelo in lahkotno zapisale, gotovo se niso mimogrede. Njihov namen nikakor bil omalovaževati projekt kot tudi ne v njem sodelujoče, pač pa zbuditi večje zanimanje za ZAPS, premislek in odzivnost, odprto in javno.
Ker namen ne opravičuje sredstev in ker je najin komentar očitno bil razumljen tudi kot neprimerna provokacija, je tole nekakšno opravičilo. Ker pa verjamem, da je za strokovni in poslovni ugled stroke še kako pomembno, da se med sabo pogovarjamo, razumemo in slišimo, pa je to tudi poziv k aktivnemu sodelovanju ter kar najbolj doslednemu posredovanju mnenj. Boljši je slab občutek, ker ste morda naredili napako, kot dejstvo, da nekaterih stvari nikakor ni moč spremeniti, ker prevlada vtis, da niso pomembne ali celo, da se ne dogajajo.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh