info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
28. 5. 2004

Volitve v ZAPS - oddati bo treba glasovnice

Maja Simoneti, Matevž Čelik
Slovenski arhitekti, krajinski arhitekti, urbanisti in prostorski planerji so pred novo preizkušnjo. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vabi svoje člane na volitve. Dogodek je pomemben tudi za tiste, ki niso člani stanovske zbornice. Zakaj? Dejstvo je, da je zagon lastne stanovske zbornice za stroko izjemnega pomena. Vse dogajanje v zvezi z njeno ustanovitvijo, zagonom in delovanjem je namreč dokazovanje operativne sposobnosti stroke.

Položaj v družbi in še posebej v poslovnem okolju si lahko pribori samo skozi organiziran, jasno artikuliran nastop. Poslovna odličnost se povezuje s strokovno in zato čas, ko bo vsak podpisoval samo svoje načrte ni več daleč. Kdor iz preračunljivosti ni član zbornice, škoduje tudi ugledu stroke in poslovni odličnosti, ki se ji želimo zavezati. Novi predsednik bo brez dvoma moral zastaviti tudi uveljavljanje novih pravil. Končno število članov zbornice določa stroške njenega delovanja, brez profesionalizacije posameznih delovnih nalog pa bo zbornica težko delovala tako kot se od nje pričakuje.

V takih okoliščinah je stekel kandidacijski postopek za volitve, ki zdaj očitno so. Člani(ce) ZAPS morajo najkasneje do 2.junija 2004 osebno ali priporočeno oddati svoje glasovnice za izvolitev predsednika ZAPS in članov skupščine. Poglejmo nekoliko globje v vsebino teh volitev. Najprej je volilna komisija ZAPS zavrnila kandidaturo Matevža Čelika, ker do izteka prijavnega roka še ni bil vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, pač pa je bil šele v postopku vpisovanja. Na kandidatni listi za novega predsednika ZAPS so tako štirje kandidati, ki so svoje programe objavili tudi na www.arhiforum.com.

Prvo presenečenje nas čaka, ko ob pregledu programov ugotovimo, da so nam ostali na izbiro samo še trije kandidati. Namesto programa Andrej Prelovšek ponuja odstopno izjavo. Po branju ostalih treh programov pa je jasno, da sta na izbiro le še dva. Tomaž Kancler volivcem namesto programa namreč ponuja nekakšen čustveno obarvan spis ter svoj CV. To je torej ostalo od petih imen, ki so v prosti razpravi krožila med člani in obetala svež strokovni veter.

Dosedanji predsednik Viktor Pust svoj program pričenja s številko svojega mobilnega telefona. Tako lahko sklepamo, da želi biti v vsakem trenutku na voljo svojim volivcem. Zapišite si jo torej za primer, če bo izvoljen. V nadaljevanju nam ponuja več nadzora Zbornice nad natečaji in predlaga ustanovitev strokovnega sveta ZAPS z zunanjimi člani, ki naj bi bili "nearhitekti". Poleg tega načrtuje razširitev članstva z novimi oblikami za ugledne strokovnjake z referencami in za mlade. Kandidat obljublja, da bi zbornico uveljavil kot stičišče razprav, podprl bi Plečnikov sklad pri prizadevanju za pridobitev proračunskih sredstev ter uvedel nove vrste nagrajevanja arhitekture.

Ricardo Tomšič je v programu preciznejši in obljublja predvsem sistematizacijo in poenostavitve, tako pri natečajih, kot pri dostopu do različnega gradiva in strokovne podpore za vse člane. O promocijskih in popularizacijskih nalogah zbornice pa v njegovem programu ni govora. Pragmatičen kandidat torej.

V veliki meri pa se obljube obeh kandidatov tudi pokrivajo. Tako oba ponujata uveljavitev discipline predpisane s kodeksom ter napovedujeta delo pri uveljavljanju zakonodajnih sprememb. Tomšič govori tudi o pripravi zakona o arhitekturi in arhitekturni politiki. Na podlagi izkušenj iz preteklih let vemo, da je vse to enostavno zapisati v program, uveljaviti pa precej težko, saj je uresničitev teh ciljev manj odvisna od zbornice kot od krovnega ministrstva. Med programi pravzaprav ni posebno velikih razlik in predvidevamo, da se bodo volilci odločali bolj na podlagi osebnih preferenc. Izbira bo torej tekla med zdajšnjim predsednikom, ki bi ga nekateri že dolgo radi zamenjali in novim kandidatom o katerem se ne ve prav dosti. Le govorice, ki jih je z bližino volitev vse več in že po svoji naravi nikoli niso preveč obetavne.

Še vedno pa na glasovnicah ostaja zapisan tudi Prelovšek. Kljub odstopni izjavi je torej na papirju še vendo kandidat. Prav zanimivo bo, če bo prejel največ glasov, kar se teoretično še vedno lahko zgodi.

Nedavno pa smo bili deležni tudi obvestila volilne komisije, ki se nananša na dvome v tajnost volitev. Ko so volivci namreč dobili na dom glasovnice, so lahko ugotovili, da morjao volilnemu listku priložiti tudi potrdilo o udeležbi na volitvah, ki zahteva podpis in žig člana ZAPS. Volilna komisija se je "po temeljitem premisleku odločila za enostavnejšo in cenejšo izvedbo volitev z enotno glasovnico." Kot pojasnjujo, nameravajo tajnost glasovanja zagotoviti z ločevanjem potrdil o udeležbi in glasovnic. Predstavljajte si, kako bo predsednik komisije Janez Vrhunc sedel na sredini in odpiral pošto, dal potrdilo o udeležbi Jadranki Grmek, ki bo denimo sedela na desni in glasovnico Alenki Sfiligoj, ki bo sedela na njegovi levi. Ker še vedno obstaja možnost vpogleda v odločitev posameznega volilca, to ne bo dovolj. Zato bo vso proceduro in komisijo, ki nas tolaži s tem, da je zavezana k molčečnosti, nadzoroval še notar. Lepo. O notarjih ni dvomiti. Skrbi nas pa še vedno lahko. Prve volitve v ZAPS pa nedvomno potekajo in izbirate lahko najkasneje do torka.

Primerjavo programov si lahko ogledate tudi na spodnji povezavi.


Več:
>>Kandidati za predsednika ZAPS / Primerjava programov (*.pdf)
>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

JD
Tele volitve bodo pa res zabavne...., 28.5. 2004, 14:29

...zakaj se ni nobeden spomnil, da bi v smislu pocenitve volilnega postpka volilci glasovali s kroglicami, tako kot se je to počelo leta 1945?

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Sedež ZAPS na Vegovi 8.
Foto: Arhiforum

na vrh