info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 5. 2004

ESPON - Evropska mreža za opazovanje prostora

Marko Peterlin
V Lillehammerju je 10. in 11. maja potekal četrti seminar programa ESPON (European Spatial Planning Observation Network), ki je eden od programov iniciative Interreg III. Njegov namen je boljše poznavanje prostorskih razvojnih trendov in prostorskih učinkov evropskih politik na ozemlju razširjene Evropske Unije. Ugotovitve raziskav, ki potekajo v okviru opazovalne mreže naj bi služile večji prostorski sprejemljivosti in usklajenosti odločitev Evropske komisije.

Pričakovani rezultati programa so razumevanje glavnih prostorskih teženj na ozemlju razširjene EU, kartografski prikaz glavnih prostorskih neskladij, razvoj prostorskih indikatorjev, ki bi pomagali k bolj uravnoteženemu razvoju evropskega prostora ter razvoj nekaterih inštrumentov, ki bi pomagali k prostorski koordinaciji sektorskih politik.

S koncem leta 2003 je ESPON zaključil prvo fazo svojega delovanja in v letošnjem letu tudi zaključuje prvi niz projektov. Nekateri vmesni rezultati projektov vključno s kartografskimi prikazi so bili februarja letos že vključeni v tretje kohezijsko poročilo Evropske Komisije, kar je dalo ESPON-u močno politično dimenzijo. Ta bo v prihodnje še bolj poudarjena, saj naj bi ESPON postal podlaga za t.i. Prostorsko kohezijsko poročilo. Prostorska kohezija naj bi bila tudi sestavni del nove Evropske ustave, njen namen pa je vključitev prostorske dimenzije v različne evropske politike.

Poleg predstavitve najnovejših dogajanj v zvezi s programom so bila na seminarju v Lillehammerju predstavljena štiri vmesna poročila projektov, ki pokrivajo teme demografskih trendov, naravnih tveganj, naravne dediščine in prostorskih učinkov strukturnih skladov v urbanih regijah. Posebna pozornost je bila posvečena tudi enemu izmed sinteznih projektov, ki preučuje možne scenarije prostorskega razvoja. Scenariji so bili tako tudi tema petih delavnic prvi dan seminarja, ki naj bi pomagale pri razvoju projekta. Drugi dan seminarja je bil večji del namenjen ocenam projektov, ki se bližajo zaključni fazi, ter predstavitvi prihodnjih ambicij programa, ki ga z julijem prevzema Nizozemsko predsedstvo. V tem okviru bo 29. in 30. novembra v Rotterdamu organizirana tudi Ministrska konferenca Evropskega prostorskega in urbanega razvoja, kjer bo osrednja tema prav t.i. prostorska kohezija Unije.

Slovenija se je v ESPON vključila že oktobra 2002, z vstopom Slovenije v EU pa se slovenski partnerji lahko povsem enakovredno vključujejo v transnacionalne projektne skupine in skozi njih v nove projekte. Prve neposredne izkušnje v projektih znotraj opazovalnega omrežja Slovenija pridobiva s sodelovanjem v štirih projektih:

- The Role, Specific Situation And Potentials Of Urban Areas As Nodes In A Polycentric Development; Nataša Pichler Milanovič, UI RS
- Urban-Rural Relations In Europe; Maja Simoneti, LUZ, d.d. Ljubljana
- Enlargement Of The European Union And The Wider European Perspective As Regards Its Polycentric Spatial Structure; Alma Zavodnik, FGG, Katedra za prostorsko planiranje
- Territorial Trends Of The Management Of The Natural Heritage; Jelka Hudoklin, ACER, Novo mesto

Fazna poročila projektov so na razpolago na spletni strani mreže ESPON.

Na Uradu za prostorski razvoj, MOPE je kontaktna oseba za ESPON Marko Peterlin.


Več:
>>ESPON
>>Regionalna politika - Inforegio

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh