info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 5. 2004

Odprte meje - Open Borders

Metka Sitar
Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Maribor v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor prireja mednarodni strokovni simpozij ODPRTE MEJE – OPEN BORDERS v torek, 25. maja 2004, v dvorani Frana Miklošič, Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

Pojmovanje, da teritorialne meje ločujejo naravne in politične prostore in s tem tudi posamezne dele kulturne krajine in tako posredno determinirajo življenje neke države, regije, mesta, se je v preteklem desetletju korenito spremenilo. Meje med državami postajajo vedno manj izrazite, saj gospodarski in politični razvoj, zlasti širitev Evropske unije, pogojuje odprtost meja za pretok ljudi, blaga in storitev. Z zmanjševanjem omejevalnih faktorjev so se in se oblikujejo številne regije, ki vodijo v drugačno Evropo, kot smo je vajeni - v Evropo regij, v kateri bodo regije bolj prepoznavne po svoji specializaciji ter medsebojnem mrežnem povezovanju kot po svojem zgodovinskem izvoru in političnem statusu. Čezmejno povezovanje ter učinki na razvoj obmejnih regij tudi sicer postajajo ena osrednjih tem v politiki in gospodarstvu, ki narekuje prostorskemu in regionalnemu planiranju novo vlogo in pomen, še več, postavlja ju na nove tremelje. Ob tem predstavlja prav odpiranje meja relativno novo problematiko, ki prinaša izzive in priložnosti, obenem pa odpira tudi številne, izrazito kompleksne probleme razvoja v prostoru glede na bolj ali manj različne politične, gospodarske in kulturne razmere na obeh straneh meja. Razvoj mejnih prostorov postaja tako eden odločilnih dejavnikov prostorskega in regionalnega razvoja.

Vstop v Evropsko unijo predstavlja za Slovenijo nedvomno izjemen zgodovinski dogodek, ki bo daljnosežno vplival tudi na razvoj v prostoru in s tem na našo prihodnost. Kakšna je vloga Slovenije v tem kontekstu? V širšem prostoru Slovenije govorimo o EUregijah, ustanovljenih na osnovi sporazumov o čezmejnem sodelovanju. Glede na različna tematska težišča nakazujejo raznovrstne možnosti sodelovanja ter razvijajo modele za kooperacijske projekte. Možnosti za skupni razvoj se kažejo tudi v vrsti aktivnosti na področju prostorskega in regionalnega planiranja, v katerih zasledimo direktno zgodovinsko zvezo od prvih čezmejnih projektov v 60tih (TRIGON), delovne skupnosti Alpe-Jadran l. 1978, vse do projektov v okviru INTERREG-programov. Pogoj za njihovo implementacijo je stalna izmenjava znanja in izkušenj v funkciji izoblikovanja kreativnega okolja v obmejnih prostorih.

Temu namenu in ciljem smo posvetili tudi organizacijo in vsebine mednarodnega strokovnega simpozija ODPRTE MEJE-OPEN BORDERS, namenjenega razpiranju vprašanj in iskanju odgovorov prostorskega načrtovanja in regionalnega planiranja. K organizaciji simpozija so nas vzpodbudile strokovne in študijske povezave v sosednem čezmejnem prostoru z avstrijsko Štajersko, zlasti z njenim središčem Gradcem in njegovim urbanim zaledjem. Zamislili smo si ga kot priložnost za predstavitev in izmenjavo teoretičnih, pa tudi praktičnih izkušenj v okviru delovanja univerzitetnih, znanstveno raziskovalnih ter drugih gospodarskih organizacij s področja gradbeništva, arhitekture in prostorskega načrtovanja. Predstavniki različnih strok - arhitekti, gradbeni inženirji, urbanisti, prostorski planerji - iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Švice bomo skušali osvetliti sodobne razvojne trende v okolju globalizacijskih tokov, ki vedno bolj obvladuje tudi slovenski prostor. Izpostaviti želimo vlogo urbanih območij ter z njimi povezane integracijske procese poselitvenega in infrastrukturnega razvoja v novih razsežnostih združene Evrope.


Več:
>>Program simpozija (.doc)
>>Prijavnica (.doc)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh