info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 5. 2004

Europan 7 - Forum rezultatov v Atenah

Matevž Čelik
Od 6. do 8. maja je v Atenah potekal Forum rezultatov za Europan 7. To je bila zaključna prireditev sedmega Europana z veliko razstavo vseh nagrajenih projektov. Ob tem so dva dni potekala izjemno natančno pripravljena in organizirana delovna omizja z nagrajenimi arhitekti, predstavniki mest, ki so ponudila zemljišča za natečaj, investitorji, ter člani tehničnega ter znanstvenega komiteja Europana. Tako je na razpravah sodelovalo skoraj 500 ljudi iz vse Evrope.

Europan se razvija v izredno živo organizacijo, kjer je skozi organizacijo natečajev in s soočenjem pridobljenih rešitev na številnih lokacijah po vsej Evropi moč dobiti celovit vpogled v problematiko načrtovanja evropskih mest, nove oblike strategij in scenarijev za obvladovanje urbanega razvoja ter sveža izhodišča za nadaljnji razvoj in umestitev prostorske stroke na evropskem nivoju.

Dopoldanska srečanja so bila namenjena manjšim delovnim omizjem, kjer so prisotni primerjalno analizirali projekte s sorodno problematiko. Omizja so potekala na teme artikulacije novih polarizacij, revitalizacije "preplaniranih" stanovanjskih sosesk, raziskave urbaniziranih robov, ukvarjanja z infrastrukturo in preobrazbe urbanih praznin. V popoldanskem času so potekale okrogle mize, kjer so obiskovalci lahko prisluhnili predavanjem in razpravi na teme Narava/arhitektura, Urbane rabe, Nova stanovanjska gradnja in Modifikacije/omrežja/mesta. Prireditev je bila obenem priložnost za različna neformalna srečanja med predstavniki nacionalnih organizacij pa tudi za zelo konkretne sestanke med zmagovalci in predstavniki mest, ki želijo implementirati zmagovalne projekte.

Slovenski Evropan v evropskem okolju žanje veliko občudovanje tako zaradi uspeha, ki ga je doživela organizacija natečaja v Izoli in v Mariboru, kot zaradi aktivnega vključevanja članov slovenskega Europana v delo njegovih mednarodnih teles ter načelne pripravljenosti predvsem Maribora pa tudi Izole, da implementirata nagrajene projekte. Na 2 lokaciji je prispelo kar 91 predlogov, kar je nadpovprečna številka tudi za starejše in uveljavljene članice z utečenim načinom dela. (Grčija je denimo na 4 lokacije prejela le 72 predlogov.) Zaradi tega se od slovenskega Europana tudi v bodoče pričakuje veliko. Europan svojo naklonjenost do novih članic kaže tudi tako, da bodo v bodoče pri plačilu članarine še vedno oproščene dodatka na brutto narodni dohodek in število lokacij ter udeležencev na preteklem natečaju, kar za nekatere večje članice predstavljata tudi do 80% več sredstev.

Ob zaključku Foruma se je sestala tudi Generalna skupščina Europana, kjer je bil sprejet sklep o pričetku Europana 8. S tem se je pravzaprav že pričelo iskanje in izbiranje novih lokacij za natečaj, ki se bo za udeležence uradno pričel v začetku marca 2005. Generalna skupščina je obravnavala tudi spremembo statuta, s katero nekatere članice, kot sta Nizozemska in Španija želijo doseči večjo učinkovitost mednarodne organizacije ter večjo zavezanost članic k implementaciji zmagovalnih projektov. Spremembe je načeloma podprl tudi Europan Slovenija, s pridržkom, da je potrebno določila statuta podrobneje opredeliti, da bi z njim zagotovili možnost enakopravnega demokratičnega odločanja vseh članic.

Tako se Europan 8 pravzaprav pričenja tudi v Sloveniji. Z novim ciklom slovenski nacionalni sekretariat načrtuje izboljšave pri pripravi natečaja ter se namerava aktivno vključevati v delo pri implementiranju projektov iz Europana 7.


Več:
>>Europan Slovenija
>>Europan 7

Ostali prispevki na to temo:
>>Slovenski arhitektki zmagovalki Europana 7 / 09.12.2003
>>Natečajniki na Europan 7 oddali elaborate / 05.06.2003
>>Natečaj Europan 7 se bliža oddaji / 27.05.2003

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.Otvoritev razstave zmagovalnih in nagrajenih projektov Europana 7 v Atenah.


Slovenski zmagovalni projekt iz Izole na razstavi.


Eno od dopoldanskih delovnih omizij na Forumu. Spredaj s hrbtom Klaus Kada, Europan Austria, v ozadju Marko Studen, tehnična komisija Europan 7, Han Mayer, znanstveni komite Europan 7 in Ljubo Mišič, kot predstavnik Maribora.

na vrh