info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 4. 2004

Posvet "Prostorski razvoj Bleda"

Matevž Čelik
Ob 1000 letnici Bleda civilna družba organizirana v najrazličnejših društvih jutri, 23. aprila 2004, ob 18.00 v Festivalni dvorani na Bledu prireja posvet Prostorski razvoj Bleda.

Na posvetu bodo krajani Bleda predstavili želje in potrebe prebivalcev blejskih naselij in vasi. Spregovorili bodo o upoštevanju javnega mnenja in interesa v prostoru, zagotavljanju varovanja že zaščitenih prostorskih vrednot in izboljšanju dialoga med občinsko upravo in prebivalci.

Posvet naj bi bil namenjen obravnavi vprašanj, pomembnih za prihodnji prostorski in socialni razvoj Bleda. Tako naj bi s pomočjo prispevkov nastopajočih in na zaključni okrogli mizi skušali ugotoviti, ali je Bled prijetno letovišče in tudi prijazen domači kraj, kaj je v tem trenutku nujneje za razvoj turizma – osredotočanje zgolj na prenovo hotelov ali tudi urejanje vaških jeder in spodbujanje prebivalcev k turistični dejavnosti.

V okviru teh vprašanj bodo posebej izpostavljene teme: Vrednote blejskega prostora in izzivi razvoja, Zeleni pas Bleda, Povezanost Blejskega jezera s pojezerjem, Zdraviliški park in vas Grad, Varovanje moren in jezerske sklede, Parkirišča in prometni režimi, Načrtovanje razvoja v vaseh Koritno, Mlino, Rečica, Zasip, trasa Južne razbremenilne ceste in lokacija zbirnega centra za odpadke z dovozno cesto.

Skozi naravne, kulturne, turistične, gospodarske in prostorske vidike celovite vizije bi si organizatorji posveta želeli v bodoče vzpostaviti trajen proces razvoja.

Na posvet so vabljeni predstavniki občinske politike in uprave, gospodarstveniki, predstavniki civilnih družb in vsa zainteresirana javnost.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh