info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 4. 2004

Razstava Društva arhitektov Pomurja

Iztok Zrinski
Društvo arhitektov Pomurja (DAP) organizira v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti od 23. aprila do 8. maja 2004 razstavo del svojih članov. Od 49 članov DAP se jih je 35 odločilo za sodelovanje na razstavi. Otvoritev razstave bo v petek 23. aprila ob 19 uri.

Društvo arhitektov Pomurja (DAP) je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov, krajinskih arhitektov in drugih občanov, ki so lahko člani društva pod določenimi pogoji.

Dejavnost DAP je pospeševanje, podpiranje in razvijanje vseh dejavnosti, ki se ukvarjajo s problematiko arhitekture in urejanja prostora. V izvrševanju svojega poslanstva DAP skrbi za dvig strokovne ravni arhitektov, daje pobude in podporo znanstveno - raziskovalnemu delu s področja arhitekture in urejanja prostora, aktivno sodeluje na področju odločanja o bodoči ureditvi prostora in si prizadeva, da se za vse pomembnejše posege v mestni in regijski prostor razpisujejo javni strokovni natečaji, ter pomaga pri njihovi izvedbi.

Društvo je bilo ustanovljeno 26. junija 1997 in se je prvotno imenovalo Društvo arhitektov Prekmurja in Prlekije. Petnajstim arhitektom, ki so podpisali pristopno prijavo, so se kasneje pridružili še štirje člani. Izvedenih je bilo nekaj okroglih miz o prostorskih problemih in srečanj z župani štirih največjih občin (M.Sobota, Lendava, Ljutomer, G. Radgona). Društvo je delegiralo svoje člane v natečajne komisije, pripravilo pa je tudi nekaj predlogov za interne natečaje o stanovanjski gradnji v območju delovanja.

Delovanje društva je s časom nekoliko zamrlo, zato se je na pobudo Izvršnega odbora v januarju letos pripravila skupščina društva. Prisotni člani so po izvolitvi novega predsedstva in organov društva sklenili, da se v delovanje društva vnese nekaj novitet. Ime društva se je tako spremenilo v Društvo arhitektov Pomurja, z namenom, pritegniti k delovanju v društvu arhitekte in krajinske arhitekte v regijskem merilu. Večji poudarek v delovanju naj bi pridobilo sodelovanje društva z javnostjo in mediji, z namenom popularizirati strokovni pristop do prostorskih problemov in nenazadnje delovati v smislu izobraževanja širše javnosti. Ena izmed prvih akcij vzpostavljanja stika s širšo javnostjo je razstava članov društva v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh