info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
29. 3. 2004

Neformalno o izboljšanju kakovosti

Matevž Čelik
Na drugem neformalnem srečanju Prostor, graditev, zemljišča, stanovanja, ki bo pod naslovom Izboljšanje kakovosti načrtovanja v prostoru in graditve potekalo 1. aprila na Ministrstvu za okolje in prostor bodo nastopili arhitekta Polona Filipič in Peter Šenk, krajinska arhitektka dr. Mojca Golobič, arhitekt Andrej Šmid in mag. Miran Gajšek. Srečanje bo vodil državni sekretar Jože Novak.

Polona Filipič in Peter Šenk bosta predstavila vključevanje raziskovalnega dela kot eksperimenta v načrtovalsko prakso na podlagi izkušenj z Nizozemske. Dr. Mojca Golobič z Urbanističnega inštituta bo predavala o tem, kako gibčno, ustvarjalno ter v nekaterih pogledih vendarle uspešno se na hitre in silovite globalizacijske procese pri načrtovanju prostorskega razvoja odzivajo v Ameriki. Skušala bo ugotoviti, kako lahko njihova praksa, čeravno izhajajoč v marsičem iz drugačnega konteksta, nudi razmislek tudi za domačo rabo. Včasih tudi po svojih tehtnih komentarjih na Trajektu znani Andrej Šmid z mariborskega Komunaprojekta bo na podlagi lastnih izkušenj s študija v avstrijskem Gradcu in načrtovalske prakse doma pokomentiral tranzicijo prostorskega urejanja v Sloveniji: zakonodajo, organiziranje stroke, reorganizacijo uprave in redefiniranje študija. Vse v duhu naslovne teze predavanja - med avstroogrsko togostjo in slovensko plašnostjo. Nastope mlajše generacije predavateljev bo zaključil mag. Miran Gajšek vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve Mestne Občine Celje, ki je tudi predsednik DUPPS in podpredsednik ECTP (European Council of Town Planners). Predstavil bo dejavnosti ECTP in dve njegovi publikaciji: novo Atensko listino in Vodič dobre planerske prakse za trajnostni razvoj.

Kot je zapisano v vabilu na srečanje, si MOPE želi ustrezneje uravnavati investicijske zahteve centrov kapitala in hkrati ustvariti pogoje za uresničevanje kakovostnih projektov, zato se želi informirati o pozitivnih izkušnjah mladih slovenskih prostorskih načrtovalcev na tujem ter slišati njihova priporočila ter jih že upoštevati pri novi generaciji prostorskih dokumentov – občinskih strategij prostorskega razvoja in prostorskih redov, ki se intenzivno pripravljajo skupaj z reformo sistema prostorskega urejanja.


Več:
>>Ministrstvo zanimajo izkušnje mladih / TrajekT, 15.03.2004
>>Gradivo / (*.pdf, 390kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

The Zakim Bunker Hill Bridge (iz gradiva dr. Mojce Golobič k predavanju Prostor, politike, izobraževanje v ZDA - se lahko kaj naučimo?)
na vrh