info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
18. 3. 2004

Kongresni trg - Prelovšek, Gašparič, Juvanec

Uredništvo
Po doslej še neuradnih rezultatih je na natečaju za Kongresni trg in Park Zvezda zmagala ekipa mag. Andreja Prelovška, Damijana Gašpariča in Maja Juvanca. Drugo nagrado je prejel elaborat avtorjev Marka Smrekarja, Aleša Vodopivca, Jana Trošta, Matije Dornika, Urše Pogačnik in Ide Sedušek. Tretja nagrada ni bila podeljena, štiri enakovredne odkupe pa je žirija podelila elaboratu avtorjev Borisa Zulianija, Boštjana Vode, Roka Zelenka, elaboratu avtorjev Sandija Pirša, Daniele Biondi in Roberta Laurentija, elaboratu avtorja mag. Andreja Černigoja in elaboratu avtorjev Špele Nardoni Kovač, Damjane Zaviršek Hudnik, Mihe Kajzelja in Roberta Mašere.

Zmagovalni projekt predlaga velik podzemni loft, škatlo v merah avtomatske parkirne hiše. Avtorji so predvideli tudi možnost, da se garažno hišo v daljnji prihodnosti ukine zaradi morebitne spremembe prometne politike ali se ji nameni le polovico predvidenega volumna. V tem primeru se v to škatlo (137m x 24m x 10m) naselijo druge aktivnosti (diskoteka, cybercafe, mediateka, recherche acoustique, NUK3 ali pa kar NUK2, ipd.). Seveda s potrebnimi dodatki (dodatni izhodi in varnostni ukrepi). Etaža pod površino trga je v vsakem primeru namenjena mestnemu življenju (urban entertainment, cybercafe, katalogi NUKa, disko, ipd.) in pa delno vožnji avtov v garažo.

Na površini "ne bo ničesar" le ploščad in park z majhnimi "vstopnimi" dodatki in priložnostnimi programi. Predlog prometne ureditve računa na tramvaj na Slovenski cesti in upošteva tudi ureditev brez njega, saj, kot pravijo zmagovalci " tudi naša generacija mora živeti, ne le naši vnuki". Predlog zagovarja sožitje različnih oblik prometa. Po mnenju avtorjev štirje pasovi niso nujna konstanta "prometnega tranzita" po Slovenski cesti, saj pločnik med Kazino in Pošto v prihodnje ne more ostati širok le od enega do dveh metrov. Po njihovem mnenju "promet v centru mesta ni (spet blasfemija) prometni, pač pa urbanistični problem, in taka bo morala biti tudi prihodnja prometna rešitev v centru Ljubljane". Pot do tega spoznanja je verjetno še dolga, vendar gredo zadnji koraki v pravo smer. V natečajnem gradivu je bila podana sugestija, da so uvozne rampe v garažo locirane na ploščadi Kongresnega trga. "Instant okraski" kot so semaforji, označevalci, opozorila, ograje, barve po tleh in druga nujna oprema uvoznih ramp pa bi ploščadi odvzeli dobršno mero reprezentativnosti (če si le pogledamo stanje na Trgu republike, Krekovem trgu ipd.). Zato so v zmagovalnem predlogu uvozne rampe na Slovenski cesti.

Kot pravijo avtorji zmagovalnega elaborata, je njihova rešitev "plod pogleda na urbanizem, ki v večji meri uvaja odprtost scenarijev, pogojnost, možnost pogajanj in "if ... then..." rešitve. Skušali so skratka upoštevati, da danes lahko predvidevamo, kakšne bodo razmere "za pet let naprej, za dvajset let vnaprej pa nimamo pojma". V tem trenutku je jasno le nekaj in to je bistveno: hočemo prazen reprezentativni trg in njegovo zrcalo (ali obratno), ki ga predstavlja park Zvezda.

Pri izdelavi projekta so se spraševali, "ali se v luči (oziroma v mraku) te nestabilnosti in nevednosti sme v podzemlju centralne točke mesta zabetonirati ogromen volumen z notranjim konstrukcijskim rastrom 8 x 8 x 3m (skratka neuporabno betonsko satovje s 150 takimi enotami, kjer je lahko le 900 avtov ali pa državne zlate rezerve). Ali smemo v imenu tega (te garaže) početi vse mogoče prometne "vragolije" na površini (konflikti levo zavijajočih s tramvajem, busom, preozkimi rampami) in v ljubljanski "najprepoznavnejši" trg-park vstaviti visoke volumne stopnišč, dvigal in zračnikov." V zapletenem natečajnem gradivu so bila ključna vprašanja kljub vsemu dovolj odprta za predloge sodelujočih na natečaju. Po mnenju zmagovalne ekipe je pri natečajih večjih meril in celo na javnem prostoru ta odprtost zelo pomembna, saj naj bi o razumnosti rešitev odločala žirija s pomočjo svojih svetovalcev. Le tako je "izplen" natečaja lahko maksimalen.

V obvestilu za javnost, ki so nam ga posredovali z Mestne občine Ljubljana pa je zapisano, da je na natečaj prispelo 21 elaboratov. En elaborat ni prispel pravočasno, zato ga žirija ni obravnavala. Žirija se je soglasno odločila, da bo podelila le dve nagradi, štirim elaboratom pa namenila odkup. Tako se je prerazporedil nagradni sklad in prva nagrada znaša 2.400.000 tolarjev, druga nagrada je zvišana na 2.000.000 tolarjev, štirje odkupi pa so zvišani na 400.000 tolarjev.

Vseh 20 prispelih del bo 1. aprila 2004 razstavljenih v Mestni hiši. Takrat bo tudi začel teči osem dnevni rok za morebitne pritožbe. Rezultati natečaja bodo objavljeni 26. marca 2004 v Uradnem listu RS, časopisu Delo, na spletnih straneh Društva arhitektov Ljubljana in Mestne občine Ljubljana.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

dr. Peter Lipar
Pomisleki, 22.3. 2004, 09:19

Lep pozdrav, iz diplomske naloge na temo avtomatskih garažnih hiš na našem oddelku je razvidno, da je problem polnjenja hiše zaradi mnogo višjih časov servisiranja kot pri klasičnih garažnih hišah. Zaradi tega je potrebno predvideti posebne parkirne površine za čakajoča vozila, ali pa množico (lahko tudi do 8) vstopnih mest. Ugotavljamo, da so avtomatske garažne hiše ustreznejše od klasičnih le v primeru, ko je njihova kapaciteta do 100 vozil.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

mag. Andrej Prelovšek, Damijan Gašparič in Maj Juvanec: Shema vmesne javne etaže in povezav.


Tloris garažne etaže s prometno rešitvijo.


Prerezi čez vhod v garažo.


Vzdolžni prerezi garaže.
na vrh