info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
24. 2. 2004

Bohinj naj ostane nepozidan!!!

Irena Ahačič
Spoštovani naravovarstveniki, zdaj je skrajni čas, da vsak ukrepa po svojih močeh. Potrebno je namreč prepričati zadostno količino poslancev, da bodo 20. marca 2004 v Državnem zboru obravnavali prave amandmaje k predlogu novega Zakona o Triglavskem narodnem parku. Na spodnji povezavi si lahko ogledate predlog zakona, kakršen je danes v parlamentu. Zakon je tik pred prvim branjem v parlamentu. Ker ni bil dobro pripravljen, je Državni zbor naložil pripravljalcu dolžnost, da opraviti javne obravnave - razgrnitve med ljudmi. Zakon in kartografsko gradivo, ki ga vsebuje je do 20. marca 2004 razgrnjen na sedežih vseh občin v Triglavskem narodnem parku, Bledu, Bohinju, Kranjski Gori, Bovcu, Kobaridu,Tolminu. Na voljo so tudi vpisne knjige in zaželjeno je, da se vanje vpiše čimveč tehtnih pripomb. Včeraj, 23. februarja, je bila obravnava v Bohinju. 1. marca, bo ob 17.00 uri obravnava v kulturnem domu v Bovcu. Čim večja udeležba na teh obravnavah bi bila zelo dobrodošla.

Po našem prepričanju je v predlogu zakona še vedno precej stvari, ki jih je iz njega potrebno črtati. V zakonu ne smejo ostati:

8. člen, točka 15: (Prepovedano je:) ...graditi nove hotele, motele, hotelska in apartmajska naselja, razen graditi nove hotele v poselitvenih območjih…

14. člen, točka 4:
Širitev območij naselij iz druge alinee prejšnjega odstavka je dopustna, če ne ogroža naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ali habitatnih tipov oziroma če omogoča ohranjanje takega stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ali ne krni ekosistemske vrednosti in funkcije habitatnih tipov. Na območju narodnega parka ni dopustno načrtovati novih poselitvenih območij, ki določajo nova območja strnjene pozidave oziroma nova naselja.


Določili sta sporni, ker vsaka izjema v praksi običajno postane pravilo. Če bosta določili ostali v takšni obliki, kot sta v sedanjem predlogu, se v praksi lahko zgodi naslednje: v Bohinju ob jezeru bodo močni in vplivni investitorji imeli možnost graditi hotele. Lahko se zgodi, da bo del obale Bohinjskega jezera pozidan, ker si bo določilo, da "investicija ne ogroža naravnih vrednot", možno tolmačiti na različne načine. O razumevanju takšnih določil po sedanjih izkušnjah običajno odločajo tisti, ki naravnih vrednot že tako ali tako ne znajo ceniti. Če naravne vrednote nekdo ne ceni, bo lahko na podlagi te izjeme (v zgoraj omenjenih členih zakona o TNP) ocenil, da je širitev poselitvenega območja dopustna. Menim, da v zakonu, ki ohranja naravo (kar bi moralo biti osnovno poslanstvo tudi novega zakona o TNP), ne smemo dopustiti takšnih ohlapnih določil, ki lahko izničijo celoten namen zakona. Takšna norma se hitro lahko sprevrže v svoje nasprotje.

Točki sta problematični zaradi možnosti gradnje hotelov, pa čeprav le v poselitvenih območjih. Predlog 14. člena namreč omogoča širitev poselitvenih območij. V besedilu so sicer navedeni pogoji, pri katerih naj bi svojo vlogo odigrala tudi naravovarstvena stroka s svojim mnenjem. Ker pa gre v večini primerov za neobvezujoča mnenja, smo lahko prepričani, da se glede na sedanjo prakso ta naravovarstvena mnenja ne bodo upoštevala. Predvsem smo v tak scenarij lahko prepričani v primerih močnih pritiskov kapitala na finančno šibkejše lokalne skupnosti, čemur smo marsikje že sedaj priča. Še več pritiskov pa potencialno lahko pričakujemo z vstopom v EU. Pogoji iz 14. člena se tudi ne ozirajo na kulturno krajino in kulturno dediščino, ki sta eni osnovnih elementov narodnega parka.

Iz strokovnih krogov izhaja spoznanje, da je smiselno umeščati okoljsko in prostorsko zahtevne objekte (kot so hoteli) pred vstop v narodni park (v primeru Bohinja v Bohinjsko Bistrico). Tak princip povzemajo tudi narodni parki drugje po svetu.

Pri nadaljnjem usklajevanju zakona je po našem mnenju potrebno sodelovati s predstavniki Zavoda RS za varstvo narave (g. Metod Rogelj, univ. dipl. biolog), s predstavniki že oblikovanih nevladnih organizacij (t. i. civilne iniciative, kot so Gorenjsko ekološko združenje, Inciativni odbor za ohranitev TNP, Zveza društev za varstvo okolja) in opozoriti Komisijo za zavarovana območja Svetovne zveze za varstvo narave. Predvsem pa je ta hip potrebno pripraviti ustrezne amandmaje!

Pozivam vse, ki imate (v pomanjkanju časa za probleme sedanjosti, ki se bodo odrazili v bližnji prihodnosti) vsaj hipec časa za razmislek, kako bi še lahko ukrepali, da posredujte problematiko znancem, somišljenikom in prijateljem. Naj vsi razmislijo, ali hočejo v sedanjem TNP obilico brezvestnih vlaganj, ki bi jih omogočil obstoječi tekst zakona, ali bi želeli ohraniti naravni park vsaj v sedanji obliki in obsegu (predvsem pa brez obsežnih hotelskih pozidav in nasilnih in ireverzibilnih posegov v prostor). Še je čas za dobro rešitev in nanjo lahko vpliva vsak po svojih močeh.

Kant je nekoč dejal: "Če se na otoku zgodi umor, pa storilcev ne preganjajo, je kri umora na vseh." V primeru predloga novega Zakona o TNP nam grozi "zakonsko spočet umor" dela naravnega parka. Bomo "osumljence" pustili ali bomo ukrepali? Vlagatelj zakona je poslanec LDS Dušan Vučko. Jasno je, da je tu velik "kup denarja takoj" - a zavedati se moramo, da lahko dele naravnih vrednot v našem največjem in edinem narodnem parku s tem uničimo za vedno. Ni dobro, da od ljudstva izvoljeni nimajo dovolj modrosti in spoštovanja do narave in jih na to moramo opozoriti ostali. Vendar mi to počnemo zaradi nas samih in zaradi zanamcev, mar ne?

Vsak odgovor na to pisanje in predlog je dobrodošel. Predloge in podporo amandmajem lahko pošljete na spodnji elektronski ali hišni naslov ali jo izrazite na eni od javnih obravnav. Predvidoma bo seja Državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog Zakona o TNP 20. marca, zato je še nekaj časa za oblikovanje amandmajev.

V pričakovanju odziva, lep pozdrav!

Irena Ahačič, odvetnica
Britof 292
4000 Kranj

t: 04 234 08 00, m: 041 550 186, f: 04 234 08 01
irena.ahacic@siol.net
ahacic.odv@siol.net

Več:
>>Dopolnjen predlog Zakona o TNP
>>Bohinjci odločili... / Trajekt, 16.06.2003
>>Gorenjsko ekološko združenje

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Vojko Bernard, glavni tajnik GEZ
OHRANIMO TNP ZA NAŠE ZANAMCE, 24.2. 2004, 22:17

Vse, ki ste naši somišljeniki, da je potrebno ustaviti načrtovano uničenje TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA z novim zakonom vabimo, da se pridružite koaliciji NVO in si ogledate naše spletne strani: http://users.volja.net/gezslo/ Posebna spletna stran o TNP : http://users.volja.net/bervo/

Tomaž Križnar
ANARHIJA, 2.3. 2004, 08:18

Skrajni čas je da ukinemo stranke in v parlament izvolimo prej dokazano sposobne ljudi. Za vsako neumnost pa ADIJO najšibkejši člen. Tako pa imamo tam pretepače, nastopače, burkače, vsi skupaj pa so ploskoglavci (izjeme potrjujejo pravilo).

Tako je: pozidajmo, postreljajmo ka se da, poavtocestajmo in fajn zaračunajmo. Bomo videli če bo še kdo prišel gledat to sranje. Celoten Blejski turizem ima manj prometa kot terme Olimje-Atomske. Medvedi so v 100 letih pobili manj ljudi, kot se jih na cesti povprečno v 2 dneh.
In končno se vprašajte: kaj hodijo turisti občudovat k nam in po svetu? Naravne lepote, ne pa hotele.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.Foto: J. Mihelič, TNP
na vrh