info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
11. 2. 2004

Kako kaj natečajni pravilnik? Poročila s terena...

mag. Andrej Prelovšek
Arhitekte in druge načrtovalce v prostoru verjetno zanima regulacija natečajev in kaj se dogaja s predvidenim natečajnim pravilnikom. Pred časom sem na temle Trajektu (21.10.03) oglasil s člankom in z za nekatere bizarno trditvijo, da slabše ne more biti, saj smo "na dnu". In res vsaka nova verzija pravilnika je nekoliko boljša, za par metrov gre navzgor z dna. Evo zadnjih novic s terena!

Na razne strokovne institucije je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE) poslalo tale dopis:


Številka: 351-00-7/2002
Datum: 10.2.2004

VSEM DAJALCEM PRIPOMB IN PREDLOGOV

Zadeva:Osnutek pravilnika o javnih natečajih po končani javni obravnavi

Spoštovani!

Obveščamo vas, . . .
. . . Kolikor pa do torka, 10.2.2004 ne bomo prejeli nobenega vašega obvestila, pa nam dovolite šteti, da to pomeni, da se z besedilom predloženega osnutka pravilnika strinjate in da ga zato lahko posredujemo pristojni Službi Vlade Republike Slovenije v dokončni pregled in mnenje.

V pričakovanju vašega obvestila vas pozdravljamo.

S spoštovanjem!

Jože NOVAK

DRŽAVNI SEKRETAR

DOSTAVLJENO (po elektronski pošti, s prilogama):

vsa ministrstva, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Servis skupnih služb Vlade RS, Statistični urad Republike Slovenije, Urad za javna naročila Ministrstva za finance, Stanovanjski sklad Republiki Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljana, Družba za državne ceste, Mestna občina Celje, Občina Domžale, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Društvo arhitektov Ljubljana, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih načrtovalcev SlovenijeNo, kako lahko to komentiramo ? Ni treba komentirati razen tistim, ki ne vedo da živimo v RS, ki jo že dalj časa hoče urejati tole Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Zdržati bo treba, saj tisti, ki se mu tole zdi normalno, postane nenormalen.

Temu dopisu je bil priložen natečajni pravilnik - verzija februar. Ta verzija natečajnega pravilnika (februarska) pomeni pozitiven premik glede na decembrsko verzijo pravilnika, saj ni več nekaterih za tole ministrstvo značilnih določb in specifične stilistike. Tudi to je napredek !

Ilustrativni izvlečki iz decembrske verzije Natečajnega pravilnika :


14. člen
(pravice in obveznosti natečajnikov)
(1) Pravica vsakega zainteresiranega natečajnika je, da se sam odloči, ali bo na natečaju sodeloval.
(2) Če se zainteresirani natečajnik odloči za sodelovanje na natečaju, so njegove pravice in obveznosti v tem, da skuša s svojim natečajnim elaboratom dokazati, da so rešitve v njem za naročnika natečaja najprimernejše in da je zato tudi najprimernejši kandidat za prevzem izdelave predloga izvedbenega prostorskega akta oziroma izdelave projektne dokumentacije za objekt, ki je bil predmet natečaja.ali pa tale


21. člen
(dvostopenjski natečaj)
(Zajemite sapo, ker je pika, ki pomeni konec stavka, šele na koncu celotnega člena.)
Dvostopenjski natečaj je natečaj, ki se najprej izvede kot idejni natečaj in se ga v prvi stopnji razpiše z namenom, da se v natečajnem postopku, določenim s tem pravilnikom, najprej pridobijo osnovne usmeritve in ideje oziroma predstave o prostorskih ureditvah ali objektih, po zaključku njegove prve stopnje, ko se pridobijo najustreznejše osnovne usmeritve in ideje oziroma predstave o prostorskih ureditvah ali objektih, pa se ga izvede še kot projektni natečaj, na katerem lahko na način in pod pogoji, določenimi z razpisom natečaja, svoje natečajne rešitve predložijo samo tisti, katerih natečajne rešitve so bile po zaključku njegove prve stopnje nagrajene in se ga v drugi stopnji zato razpiše in nanj povabi takšne v prvi stopnji nagrajene avtorje z namenom, da podrobneje izdelajo v prvi stopnji prikazane natečajne rešitve in da se nato v natečajnem postopku, določenim s tem pravilnikom, izmed njih izbere najprimernejšo natečajno rešitev razpisane naloge oziroma projektanta ali skupino, ki naj bi prevzela v izdelavo dokumentacijo, ki je bila predmet natečajnih rešitev, v skladu z drugim odstavkom 17. člena tega pravilnika.ali pa tale


26. člen
(natečajna rešitev)
(Tudi tu zajemite sapo, ker je pika, ki pomeni konec stavka, šele na koncu celotnega člena.)
Natečajna rešitev je celoten skupek dejanj, ki ga izvede določen projektant, lahko pa tudi druga pooblaščena ali nepooblaščena pravna ali fizična oseba, s pomočjo rapidografa, penkala, kemičnega svinčnika, navadnega svinčnika ali drugega priostrenega sredstva lahko pa tudi tekočega mojstra (flomastra), čopiča ali barvastih voščenk ali pa tudi s računalniškim risalnikom praviloma na papirju, lahko pa tudi na drugem ploščatem mediju z namenom prikazati naročniku, investitorju, pripravljalcu prostorskega akta, nosilcu urejanju prostora lahko pa tudi drugi pravni ali fizični osebi, ki ima namen pridobiti prostorsko rešitev za izdelavo izvedbenega prostorskega akta, ki naj bi bil sprejet na občinskem ali mestnem svetu ali pa ima namen pridobiti rešitev nameravane gradnje, za katero namerava pridobiti gradbeno dovoljenje ali le začeti gradnjo enostavnega objekta, lahko pa tudi graditi popolnoma na črno enostavni, manj zahtevni ali zahtevni objekt in sicer na zemljišču, na katerem ima pravico graditi ali pa na zemljišču , na katerem nima nobene pravice graditi, varianto prostorske rešitve ali idejne rešitve objekta ter z njim povezanih oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih in tehnoloških rešitev (v nadaljnjem besedilu: natečajna rešitev ).Tako dragi bralci, zdaj pa oprostite tejle prevari ! Tale zadnji citirani člen (26. člen) sem sam dodal, ampak se mi zdi da neverjetno paše v natečajni pravilnik po smiselnosti in stilistiki, ki je značilna za ministrstvo. Dragi bralci iz ministrstva, tudi vi oprostite temu vicu, vendar nikoli se, prosim, ne izgovarjajte, da je ta člen bil posredovan kot uradna pripomba in dopolnitev natečajnega pravilnika. Nisem ga uradno predlagal, to je le šala, da ne bo nesporazuma. To opozorilo poudarjam zato, ker je v naši "deželi neverjetnih možnosti" vse možno.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Jasmin
Andrej,, 16.2. 2004, 10:00

zdaj pa po resnici: Ali si si 14. člen tudi izmislil - ali pa prepisal iz kakega "montipajtonskega" učbenika z naslovom Pravo za vsakogar v petih lekcijah in brez muke?

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh