info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
27. 1. 2004

Krajinska arhitektura med danes in jutri

Maja Simoneti
10.strokovna konferenca DKAS
Letošnje prireditve DKAS vabijo k razširjeni strokovni razpravi o krajinski arhitekturi v slovenski prostorski praksi. Tik pred zaprtjem razstave v Jakopičevem razstavišču društvo organizira 30. januarja celodnevno strokovno konferenco in 31. januarja dopoldansko okroglo mizo. Po desetletju, ki je namigovalo, da je načrtno omejevanje razvoja v prostoru preživeto, se ob novi prostorski zakonodaji sprašujemo, kako bo načrtovanje prostorskega razvoja vključevalo naravne in kulturne kakovosti in z njimi gradilo prostorsko identiteto Slovenije. Namen srečanja in okrogle mize je pokazati, kako lahko krajinska arhitektura prispeva h kulturnemu bogatenju družbe.

Konferenca se pričenja v petek 30. januarja ob 9.00 s pozdravnim govorom ministra Kopača ter predsednika DKAS Andreja Strgarja. Na strokovni konferenci bodo s predavanji nastopili: Ivan Marušič, Vladimir Braco Mušič, Pavel Gantar, Drago Kos, Janez Koželj, Maja Simoneti, Margarita Jančič, Janja Kokolj Prošek, Jože Novak, Aleš Mlakar, Blanka Bartol, Jelka Hudoklin, Marjan Ravbar, Jelena Hladnik, Tanja Simonič, Jasna Koblar, Vesna Kolar Planinšič, Stanka Dešnik, Nevenka Žvokelj, Barbara Mlakar in Mitja Simič. Na okrogli mizi v soboto 31. januarja, ki jo bo moderirala Ana Kučan, pa se bodo pogovarjali Dušan Ogrin, Catharine Ward Thompson, Robert Schaefer, Maja Simoneti in Tomaž Brate.

Krajinska arhitektura je na Slovenskem relativno mlada stroka, ki si svojo vlogo v urejanju prostora še utrjuje. Stroka se je, ne glede na tradicijo in številčnost strokovne populacije, očitno umestila v slovenski sistem urejanja prostora.

Danes je krajina, njen razvoj in varstvo, v evropskem kulturnem prostoru velika razvojna tema. Problemi vzajemnega varovanja in razvoja so osrednji izziv sodobnega prostorskega načrtovanja. Izpostavljen je pomen sistematičnega, odgovornega in meddisciplinarnega pristopa k urejanju prostora, usmerjanju procesov urbanizacije, načrtovanju ustrezne razmestitve rab prostora, aktivnega varstva krajine ter drugih vidikov gospodarjenja s prostorom. Vse to vedno bolj zanima tudi širšo javnost. Ozaveščen odnos do okolja se med zainteresiranimi počasi razvija tudi v smeri interesa za prostorsko, urbano in arhitekturno vsakdanjo stvarnost. Krajinska arhitektura ima v načrtovanju kakovostnega okolja pomembno vlogo. Stroka temelji na povezovanju varovanja okolja in narave z oblikovanjem prostora.

Razprava bo tekla o tem, koliko je vloga krajinskega arhitekta posebna in v čem je hkrati univerzalna. Ostvaritev zamisli v krajinski arhitekturi namreč ni mogoča brez podrobne preučitve značilnosti prostora in procesov, ki ga določajo. Prav zato kulturne in naravne poteze prostora, v katerem bo nova krajina nastala, ključno vplivajo na njeno strukturo in oblike. Razpravljajoči na prireditvi bodo s kritično analizo preteklosti in sedanjosti, ter s pogledom v prihodnost krajinske arhitekture osvetlili posamezna obdobja njenega uveljavljanja in raznolika področja dela ter oblikovali predstavo o vlogi krajinske arhitekture doma in v svetu.

Kotizacija za obisk obeh prireditev znaša za člane DKAS 10.000,00 Sit za študente 6.000 Sit za vse ostale pa 15.000 Sit. Ob tem udeleženci prejmejo tudi zbornik. Udeležba na okrogli mizi je seveda prosta vstopnine in zaželjena v čimvečjem številu.

V Jakopičevem razstavišču si je še vedno moč ogledati projekte čalanov DKAS, ki jih razstavljajo Damjan Černe, Stanka Dešnik, Mateja Doležal, Davorin Gazvoda, Robert Gostinčar, Jelka Hudoklin, Karla Jankovič, Romana Kačič, Alenka Kolšek, Alenka K. Polutnik, Mojca Kopač, Aleš Koprivšek, Ana Kučan, Matej Kučina, Živana Mejač, Ivan Marušič, Darja Matjašec, Aleš Mlakar, Dušan Ogrin, Darja Pergovnik, Saša Piano, Radovan Romih, Suzana Simič, Maja Simoneti, Tanja Simonič, Niko Stare, Ina Šuklje Erjavec in Andreja Zapušek.


Prijave:
>>Jelena Hladnik, tel. 031 211 426
>>jelena.hladnik@gov.si

>>Darja Pergovnik, tel. 031 312 014
>>darja.pergovnik@lj.zvkd-slo.si

>>Krajinska arhitektura med danes in jutri(Pdf 500 Kb) / Prijavnica

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh